Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 13.06.2017

13.06.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să sancționeze postul B1 TV cu amendă de 50.000 de lei pentru edițiile din 15.02.2017 ale emisiunilor „Dosar de politician” și „Breaking News”, în care s-a discutat despre preluarea de către Forumul Democrat al Germanilor din România a averii imobiliare a Grupului Etnic German. Subiectul a fost reluat în data de 16.02.2017, în cadrul „Știrilor B1 TV”. Membrii Consiliului au constatat că la difuzarea acestor emisiuni au fost încălcate prevederile art. 40 alin. (1), (2), art 64 alin. (1) lit. a), b) și art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. La stabilirea sancțiunii s-a avut în vedere și emisiunea „Lumea lui Banciu” din 17.05.2017, care a fost transmisă fără a respecta dispozițiile art. 47 alin. (3) din Codul audiovizualului.

Analizând solicitările privind prelungirile de valabilitate a licențelor audiovizuale, CNA a aplicat o somație publică societății Prontos Serv SRL (Ploiești), pentru nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului și art. 20 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013.

În aceeași ședință, CNA a decis să aprobe solicitările de acordare a licențelor audiovizuale pentru următoarele societăți:
- SC TELE MR TV SRL (Brăila) pentru difuzarea prin reţele de comunicaţii electronice a serviciului de programe TV Brăila;
- SC CEE BROADCASTING CO. SRL (București) pentru difuzarea prin satelit a serviciului de programe Moziverzum din București.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare până la data de 25.03.2017
ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
(2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

ART. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

ART. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică;

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017
ART. 47 (…) (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.

Decizia CNA nr. 277 /2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori
ART. 20 (...) (2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele documente: a) licenţa audiovizuală, în original; b) decizia de autorizare, în original; c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).