Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 27.06.2017

27.06.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să aplice câte o somație publică următoarelor societăți:

  • On Air Studio SRL pentru postul Itsy Bitsy pentru nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 54 alin. (2) „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).”
  • Promovare Media Star SRL pentru Radio Star din Făgăraș, deoarece a încălcat prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 277 /2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori. Conform art. 12 (2) „Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii: a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră.”

De asemenea, CNA a aprobat solicitarea de licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice a S.C. CASIERIA TELENET SRL Zalău pentru postul Telenet din Zalău (exclusiv videotext, prin reţeaua proprie).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul