Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 20.07.2017

20.07.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Somații publice: Antena Stars, B1 TV

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să sancționeze cu câte o somație publică posturile:
- Antena Stars - pentru ediția din 19.05.2017 a emisiunii „Răi daˈ buni”, la difuzarea căreia radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 40 alin. (1) și (4) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual;
- B1 TV – pentru că emisiunea „Dialoguri incomode” (ediția din 19.02.2017) a fost difuzată fără a respecta dispozițiile art. 40 alin. (1) și (2) din Cod.

După analiza rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecție pentru radiodifuzorii din teritoriu, constatând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, Consiliul a decis să aplice câte o somație publică următoarelor posturi: City Radio din Satu Mare, TV Giurgiu din Giurgiu, Fun FM Radio din Gheorgheni, Alba Carolina TV din Alba Iulia și Media TV din Bârlad.

De asemenea, ca urmare a analizării solicitărilor privind modificări ale licențelor audiovizuale și, respectiv, decizii de autorizare, CNA a decis să aplice câte o somație publică următoarelor societăți:
- MD-I Media Regional SRL pentru MDI TV şi MDI FM, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului;
- Agotika Invest SRL pentru Friss FM din Sfântu Gheorghe, pentru încălcarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Decizia CNA nr. 277/2013.

Constatând nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1) și (2) din Decizia CNA nr. 412/2007, Consiliul a decis să sancționeze cu somație publică societatea Geopol International SRL pentru postul Realitatea Plus.

În aceeași ședință, CNA a aprobat solicitarea de acordare a licenței audiovizuale prin rețele de comunicații electronice a societății Telecablu & Net SRL București pentru Tele TV Adjud (exclusiv videotext).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt. (…)
(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare până la data de 25.03.2017

ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
(2) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare sau să indice, cel puţin, probele care le susţin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzaţiile.

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 54 – (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Decizia CNA nr. 277 /2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 12 (...) (2) a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră.

Decizia CNA nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune

Art. 1 - (1) Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real, integral şi simultan cu transmisia lor.
(2) Înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării.