Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 07.09.2017

07.09.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Amenzi: România TV - 120.000 lei, Antena 1 – 60.000 lei

Întrunit în ședință publică, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite, Consiliul Național al Audiovizualului a decis să aplice următoarele sancțiuni:
- România TV – amendă de 120.000 de lei pentru ediția din 05.07.2017 a emisiunii „Ultima oră”, la difuzarea căreia postul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 și pe cele ale art. 34 alin. (1), art. 40 alin. (1), (4), (5), art. 47 alin. (4), art. 64 alin. (1) lit. b), art. 65 lit. a) și art. 66 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual;
- Antena 1 – amendă de 60.000 de lei, pentru ediții ale emisiunii „Acces direct” din perioada 26.06 – 21.07.2017, care au fost transmise cu încălcarea dispozițiilor art. 39 alin. (1) și (2) din Legea audiovizualului și ale art. 18 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului (referitoare la protecția minorilor), precum și cu nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (1) din același Cod.

De asemenea, în urma analizării rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecție pentru radiodifuzorii din teritoriu, Consiliul a decis să sancționeze cu amendă de 100.000 de lei societatea Radio SRL din Brașov (Radio Brașov Montan), pentru nerespectarea prevederilor art. 50 și art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului.

În aceeași ședință, CNA a aprobat solicitarea de acordare a licenței audiovizuale prin rețele de comunicații electronice a societății Pagina Ciudatului SRL Cluj-Napoca pentru NCN Cluj-Napoca (locală) și NCN (națională).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
ART. 3 - (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
ART. 39 (1) Este interzisă difuzarea, în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie sau violenţă nejustificată. (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.
ART. 50 (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie. (2) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru prin intermediul unui operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale digitale.
ART. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017
ART. 18 (1) Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă: (…) b) scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen.
ART. 32 (1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor.
ART. 34 (1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt. (…) (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea. (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.
ART. 47 (4) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.
ART. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
ART. 65 În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli: a) rigoare şi acurateţe în redactarea şi prezentarea ştirilor.
ART. 66 În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.