Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 19.09.2017

19.09.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecție și a decis aplicarea următoarelor sancțiuni:
• câte o amendă de 10.000 de lei societăților Telekom România Communications SA și UPC România SRL, pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului;
• câte o somație publică societăților:
- Social Media Promotions SRL (Social FM/Baia Mare/Maramureș) pentru nerespectarea prevederilor art. 90 alin. (1) lit. e) din Legea audiovizualului;
- Coza Media SA (Maramureș TV/Baia Sprie/Maramureș) pentru încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. a), b) din Codul audiovizualului, la difuzarea emisiunii „Atac la cenzură” din 19.06.2017
- Nord Est Media Image SRL (Tele’M Botoșani) pentru că emisiunea „Dosarul Zilei” din 04.05.2017 a fost transmisă fără a se ține cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. a), b) din Codul audiovizualului;
- B.G. Media SRL (Bucovina TV/Suceava), deoarece radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului (rapoartele de monitorizare au cuprins emisiunile „90 de minute exclusiv” și „Raportul de seară” din 27.07.2017);
- Intermedia SRL Suceava (Intermedia din Suceava), pentru încălcarea dispozițiilor art. 97 alin. (2), art. 106 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și art. 120 alin. (5) și (6) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, CNA a aprobat solicitările de acordare a licențelor audiovizuale prin rețele de comunicații electronice pentru:
- Asociația de Muzică din Remetea (Remetea, jud. Harghita) pentru Remete TV;
- S.C. Impact Studio Mureș SRL-D (Tg. Mureș) pentru TGM HD din Tg. Mureș.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
ART. 3 (…) (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
ART. 74 (1) Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu
ART. 90 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: (…) e) difuzarea unui serviciu de programe în afara zonei specificate în licenţa audiovizuală;

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017
ART. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.
ART. 97 (..) (2) Anunţurile de sponsorizare, prin care se menţionează existenţa acordului de sponsorizare a unui program audiovizual, trebuie să fie în mod clar separate de publicitate, să prezinte numai numele, marca, imaginea, activitatea sau produsele sponsorului şi să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse ori servicii, mai ales prin menţiuni exprese cu caracter promoţional la produsele sau serviciile sponsorului sau ale unui terţ.
ART. 106 (1) Calupurile publicitare trebuie separate clar, sonor şi vizual, de programele audiovizuale, prin coperte neutre. (…) (3) Pentru asigurarea condiţiilor de identificare şi separare, precizate la alin. (1), spoturile publicitare şi de teleshopping se difuzează cu respectarea următoarelor reguli: a) calupurile publicitare trebuie separate clar, sonor şi vizual, de programele audiovizuale, prin coperte neutre, cu menţiunea „Publicitate”;
ART. 120 (…) (5) În cadrul calupurilor publicitare ce promovează alimente radiodifuzorii trebuie să difuzeze alternativ unul dintre următoarele mesaje de avertizare: a) „Pentru o viaţă sănătoasă, consumaţi zilnic fructe şi legume.”; b) „Pentru o viaţă sănătoasă, faceţi mişcare cel puţin 30 de minute în fiecare zi.”; c) „Pentru o viaţă sănătoasă, consumaţi zilnic minimum 2 litri de lichide.”; d) „Pentru o viaţă sănătoasă, respectaţi mesele principale ale zilei.”; e) „Pentru sănătatea dumneavoastră evitaţi excesul de sare, zahăr şi grăsimi.”; f) „Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esenţială pentru o viaţă sănătoasă.”; g) „Pentru sănătatea emoţională a copilului dumneavoastră petreceţi cât mai mult timp împreună cu el.”; h) „Pentru o bună sănătate orală, spălaţi-vă pe dinţi de două ori pe zi.”. (6) Toate mesajele de avertizare prevăzute la alin. (5) se difuzează alternativ pe parcursul unei zile, câte un mesaj inserat la sfârşitul unuia dintre calupurile publicitare din cadrul fiecărei ore date din intervalul orar 6,00 - 22,00. În perioada în care difuzează un spot noncomercial recomandat de Consiliu, radiodifuzorii pot renunţa la difuzarea mesajelor de avertizare prevăzute la alin. (5).