Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 21.09.2017

21.09.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să sancționeze cu amendă de 10.000 de lei postul Antena Stars pentru încălcarea prevederilor art. 33 alin. (3) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual (raportul de monitorizare a cuprins ediții ale emisiunii „Agenția VIP” din perioada 26.06 – 07.07.2017).

De asemenea, Consiliul a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate în privința spoturilor publicitare difuzate de posturile de televiziune (martie 2017, aprilie-august 2017) și de radio (martie 2017, iunie-august 2017) în cadrul campaniei de promovare pentru hipermarketul Carrefour, spoturi care conțin sintagma „Dacă gasești mai ieftin, primești*: De zece ori diferența”, deoarece au fost difuzate cu nerespectarea dispozițiilor art. 93 din Codul audiovizualului.

Constatând nerespectarea art. 20 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013, CNA a decis să aplice o somație publică societății Transilvania Look SRL din Cluj-Napoca.

În aceeași ședință, CNA a aprobat solicitarea de acordare a licenței audiovizuale prin satelit a societății Pagina Ciudatului SRL din Cluj-Napoca pentru NCN din Cluj-Napoca.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017

ART. 33 (…) (3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia.

ART. 93 (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare până la data 25.03.2017

Art. 93 Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale.

Decizie Nr. 277 din 6 iunie 2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 20 (2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele documente:
a) licenţa audiovizuală, în original;
b) decizia de autorizare, în original;
c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).