Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 28.09.2017

28.09.2017


Trimiteteţi articolul prin email title=

Sancțiuni: Realitatea TV – 85.000 lei; B1 TV – 20.000 lei; Nașul TV – somație publică

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni:
- Realitatea TV - amendă de 85.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și a dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b), art. 66, art. 47 alin. (3) și art. 40 alin. (1) – (5) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual (raportul a cuprins emisiuni informative și de dezbatere din zilele de 19 și 20.06.2017);
- B1 TV – amendă de 20.000 de lei pentru că nu a respectat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului și nici pe cele ale art. 64 alin. (1) lit. b), art. 66 și art. 47 alin. (3) din Codul audiovizualului (raportul a cuprins emisiuni de știri și dezbateri transmise în zilele de 19 și 20 iunie 2017);
- Nașul TVsomație publică pentru că la difuzarea emisiunilor „Nașul special – Ediție Specială” din 29.05.2017 și „Nașul”, ediții din perioada 7 – 13.06.2017, nu a ținut cont de dispozițiile art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, Consiliul a decis să transmită posturilor Europa FM, Pro FM și Virgin Radio o decizie privind intrarea în legalitate până la data de 1 ianuarie 2018 față de dispozițiile art. 44 alin. (12) și art. 1 alin. (1) pct. 4 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire:

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 1 (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: (…)
4. program - ansamblu de imagini în mişcare, cu sau fără sunet, care constituie un întreg identificabil prin titlu, conţinut, formă sau autor, în cadrul unei grile ori al unui catalog realizat de un furnizor de servicii media audiovizuale, având forma şi conţinutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabil ca formă şi conţinut cu acestea.

ART. 3 (…) (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Art. 44 (12) În sensul prezentei legi:
a) licenţa audiovizuală naţională dă dreptul la o difuzare a aceluiaşi program într-o zonă geografică ce cuprinde o audienţă potenţială de peste 60% în cazul radiodifuziunii, respectiv 70% în cazul televiziunii, din populaţia recenzată a ţării.

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, text în vigoare începând cu data de 26.03.2017

ART. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
(2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.
(3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.
(4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.
(5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

ART. 47 (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.

ART. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

ART. 66 În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie asigurate imparţialitatea şi echilibrul şi să fie favorizată libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.