Consiliul Naţional al Audiovizualului


Cum funcţionează CNA?


Actualitate

Decizia CNA nr. 128 din 14 martie 2017

publicată în Monitorul Oficial al României nr.190 din 17 martie 2017, Partea I

mai mult

Comunicat referitor la acordarea prin concurs a licenţelor audiovizuale digitale

mai mult

RECOMANDAREA C.N.A. nr. 1 din 21 februarie 2017 referitoare la campaniile IGSU de conştientizare a populaţiei cu privire la situaţiile de risc

mai mult

Decizia CNA nr. 63 din 14 februarie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 141 din 24 februarie 2017, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării, cu excepția art. 117 lit. a^1) care intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.

mai mult

Lista staţiilor TV pentru 2017, în vederea aplicării principiului “must carry” - actualizat

mai mult

Proiect modificare Decizia 72/2012

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Consilul Național al Audiovizualului supune consultării publice proiectul de Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 72/2012 privind condiţiile de eliberare şi modificare a avizului de retransmisie, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acesta a fost votat în ședința Consiliului din 15 decembrie 2016.

Observaţiile şi recomandările pot fi transmise, prin poştă sau pot fi depuse direct la registratura CNA, până cel târziu marți 31 ianuarie 2017, inclusiv. Observaţiile şi recomandările pot fi transmise și prin fax la numărul 021 305.53.54 sau prin e-mail pe adresa cna cna.ro.

mai mult

LEGE Nr. 187/2016 din 20 octombrie 2016

pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

mai mult

Recomandarea CNA nr. 4 din 2016

privind difuzarea spoturilor de informare a populaţiei cu privire la situaţiile de risc care pot pune în pericol cetăţeni

mai mult

ORDONANŢĂ Nr. 21/2016 din 24 august 2016

pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

mai mult

Aspectele supuse consultării în vederea pregătirii procesului de achiziţie publică a unei soluţii software şi hardware pentru proiectarea şi implementarea unui sistem informatic integrat pentru gestionarea bazei de date LICENŢE C.N.A.

mai mult

Ordinea de zi a şedinţei de joi, 16 martie 2017, orele 10.00 - 15.00

mai mult

Extras din procesul verbal al şedinţei de joi, 16 martie 2017, orele 10.00 - 15.00

mai mult

Informare de presă

20.03.2017

Marți, 21 martie 2017, nu va avea loc şedinţa publică a Consiliului Naţional al Audiovizualului. Următoarea şedinţă publică a CNA va fi anunţată în timp util.

mai mult

Ultimele articole postate

Lista clădirilor din domeniul public al statului cu suprafeţe utile de peste 500 mp., încălzite şi/sau răcite, deţinute şi ocupate de administraţia centrală

22.03.2017

DECIZIA nr. 137 din 16.03.2017

privind somarea S.C. HOME TELEKOM S.R.L. pentru postul HOME TELEKOM TV

21.03.2017

Decizia nr. 136 din 16.03.2017

privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. ANTENA 3 S.A. pentru postul de televiziune ANTENA 3

21.03.2017