Comunicat

03.01.2019


envoyer l'article par mail title=

În atenţia distribuitorilor de servicii de programe retransmise

Radiodifuzorul SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA, prin adresa cu nr. 3314/20.12.2018 înregistrată la CNA cu nr. 11033/20.12.2018, a notificat revocarea începând cu data de 01 ianuarie 2019 a declaraţiei referitoare la includerea în lista “must carry” a serviciului de programe KANAL D.

Astfel, începând cu data revocării statutului „must carry” – 01.01.2019, serviciul de programe KANAL D nu va mai fi considerat liber la retransmisie, acordurile de retransmisie gratuite încheiate cu SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA nemaifiind valabile, radiodifuzorul urmând a încheia contracte de retransmisie cu distribuitorii de servicii interesaţi pentru retransmisia serviciului de programe KANAL D.

Acordarea/modificarea avizelor de retransmisie se solicită Consiliului în conformitate cu prevederile Deciziei CNA nr. 72/2012, modificată şi completată prin Deciziile CNA nr. 350/2015 şi nr. 128/2017 şi totodată în condiţiile prevăzute de art. 74, cu respectarea art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.