RADU CĂLIN CRISTEA


envoyer l'article par mail title=

Naţionalitate română

Data naşterii 30.04.1955

Experienţa profesională

Februarie 2013 pînă în noiembrie 2014, din decembrie 2014 pînă în prezent – membru în Consiliul Național al Audiovizualului

Februarie 2013 - Jurnalist TV Senior

Iulie 2012 – februarie 2013 – Redactor-șef Redacția Literatură și Arte din SRTV

Iunie 2012 – iulie 2012 – Director General (interimar) al SRTV,

Mai 2012 – iunie 2012 – consilier, Ministerul Culturii și Cultelor,

Iunie 2010 - martie 2012 - Institutul pentru Liberă Inițiativă,
București – editorialist

Iulie 2009 – iunie 2010 – SC Editura ”Cuvântul” SRL, București
– Editorialist

Februarie 2008 – iunie 2009 – Muzeul Național al Literaturii Române,
București – Director General

Mai 2007 – ianuarie 2008 – SC. Editura ”Cuvîntul” SRL,
București – Editorialist

Aprilie 2005 – mai 2007 – Cotidianul ”Averea”, București – Senior Editor

Februarie 1990 – aprilie 2005 – Redacția ”Cuvîntul” și ”Amfiteatru”,
ulterior (Ed.) ”Cuvîntul” SRL, București – redactor, redactor șef-adjunct,
redactor-șef

August 1990 – iunie 1991 – Radio ”Europa Liberă”,
București, corespondent

Iunie 1991 – aprilie 1995 – Radio ”Europa Liberă”, București,
corespondent permanent

Mai 1995 – noiembrie 2003 – Radio ”Europa Liberă”,
Praga, Editor-realizator

Ianuarie 1988 – februarie 1990 – Revista ”Urzica”, București,
redactor, redactor principal

Ianuarie 1983 – aprilie 1990 – Editor-realizator publicații sportive,
Clubul Sportiv ”Rapid”, București

Octombrie 1981 – august 1982 – Casa Pionierilor și Șoimilor patriei,
Buftea, Sectorul Agricol Ilfov, Instructor teatru de păpuși

Octombrie 1979 – septembrie 1981 - Școlile Generale Arpășel, Tăut
și Talpoș, jud. Bihor, Profesor limba și literatura franceză


Educaţie şi formare

Octombrie 1975 – iunie 1979 – Facultatea de limba și literatura română/franceză, Universitatea București

Octombrie 1974 – iulie 1975 – stagiul militar TR, UM Vânju Mare, jud. Mehedinți

Septembrie 1966 – iunie 1974 - Șc. gen. și Liceul Teoretic, Chișineu-Criș, jud. Arad

Limba maternă Română

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba franceză C 2 C 2 C 2 C 2 C 2
Limba engleză C 1 C 1 C 1 C 1 B 2


 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă (calificative maxime la acest capitol în cadrul evaluărilor anuale în cadrul Radio Europa Liberă, Praga), flexibilitate în adaptarea la medii multiculturale (experiență îmbogățită în cadrul instituțiilor unde a studiat sau lucrat în Germania, Cehia), bună capacitate de comunicare, dezvoltarea și conservarea unor relații cordiale cu marea majoritate a colegilor din instituțiile unde a fost angajat

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Organizator de seminarii, simpozioane conferințe, activități culturale și jurnalistice (fondator al Cenaclului de Luni în timpul studiilor universitare, coordonarea secțiunilor culturale ale mai multor reviste studențești, membru fondator al revistei ”Cuvîntul”, Redactor-șef al revistei ”Amfiteatru”, programe culturale la Muzeul Național al Literaturii Române, proiecte pe teme de civilizatie a tranziției la Institutul pentru Liberă Inițiativă)

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Word, cunoștințe medii a instrumentelor Microsoft Office

Competenţe şi aptitudini artistice

Membru al Uniunii Scriitorilor (din 1990)

Membru al secției de critică și istorie literară a Asociației de București a Uniunii Scriitorilor (1990)

Cărți publicate

”Emil Botta sau despre frontierele inocenței” – Ed. Albatros, 1984
”Luntre și punte, 12 conversații despre tranziție”, Ed. Paralela ’45, 2010
„Împăratul cu șapcă - Regimul Traian Băsescu și elitele sale”, Ed. RAO, 2017

Prefețe, postfețe, eseuri şi interviuri în volumele :

Ovidiu Genaru – ”Patimile după Bacovia, Ed. Cartea Românească,
1986 (postfață) – critică literară
”Emil Botta interpretat” – Antologie de Paul P. Drogeanu,
Editura Eminescu, 1986 (critică literară)
Doina Uricariu – ”Biblioteca critică – Emil Botta”, Editura Eminescu,
1986 (critică literară)
Ștefan Aug. Doinaș - ”Foamea de unu”, Editura Eminescu,
1987 (prefață)
”Competiția continuă – generația ’80 în texte teoretice” –
antologie de Gheorghe Crăciun, Editura Vlasie, 1994 (teorie literară)
Ioan Mihuț - ”Ștefan Aug. Doinaș”, Ed. Recif, 1994 (critică literară)
”Revenirea în Europa”, antologie de Adrian Marino,
Editura Aius, 1996 (eseu)
”Literaturile Bucureștiului sau despre memoria fără amintiri”, (coordonator, prefață, Ed. Semne,
2009)
”Politeţea ca armă - interviuri cu Al. Paleologu”, Editura Dacia, 2000 (interviu)
”Războiul literaturii încă nu s-a terminat”, interviuri cu Dumitru Țepeneag, Ed. All, 2000 (interviu)
”Marius Sala – Contemporanul lor, contemporanul lui”, Ed. Univers Enciclopedic, 2002 (eseu)
Laurențiu Ulici – ”Antologia poeților tineri 1978 – 1982”, Editura MNLR, 2005 (versuri)
”De ce am devenit lingvist ?”, Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2012 (eseu)

Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor (1984)

Marele Premiu ”George Călinescu” (1985)

Prezentare în ”Ghidul mass media din România”,
National Forum Foundation/Freedom House, 1997
Prezentare în ”Enciclopedia Personalităților din România”,
Editura Hubners Who is Who, 2006

Publică eseuri pe teme culturale, politice, sociale, în presa din România ( 22, Cuvîntul, Amfiteatru, Familia, Orizont, Vatra, România Liberă, România Literară”, Sfera Politicii, Ziua, Averea, Cotidianul, Historia, Dilema, Dilemateca, Adevărul, Observator cultural etc.) și din străinătate (La Croix l’Evenement, The Wall Street Journal etc.).

Participă la dezbateri pe teme politice, culturale, de civilizație în emisiuni de televiziune (SOTI, TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Internaţional, Realitatea TV, Pro TV, Antena 1, Antena 3, The Money Chanel, B1TV etc.) şi de radio (Europa Liberă, BBC, Radio France International, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Internaţional, Radio Mix, Radio Total, Radio Europa FM, Realitatea FM, Radio Guerilla etc.).

A fost, între iunie 1995 şi decembrie 2003, moderatorul Actualităţii Româneşti, emisiunea cu cea mai mare audienţă din istoria Europei Libere. La Europa Liberă a realizat şi ciclul de emisiuni Firul Ariadnei. Mărturii din labirintul tranziţiei, în cadrul cărora i-a avut ca invitaţi, între alţii, pe Adrian Marino, Nicolae Manolescu, Andrei Pleşu, Ştefan Aug. Doinaş, Neagu Djuvara, Al.Zub, Irina Nicolau, Sorin Alexandrescu, Lucian Boia, Stere Gulea, Mircea Dinescu, Dinu C. Giurescu, Barbu Brezianu etc.)

Referințe despre activitatea culturală și jurnalistică : N. Steinhart, Nicolae Manolescu, Ovid S. Crohmălniceanu, I. B. Lefter, Alex Ștefănescu, Eugen Simion, Marian Popa, Ștefan Aug. Doinaș, N. Steinhart, Gheorghe Grigurcu, Al. Cistelecan, Paul Cernat, Laurențiu Ulici, Radu G. Țeposu, Cristian Teodorescu, Gabriel Dimisianu, Sorin Lavric etc.

Alte competenţe şi aptitudini

Consultanță și expertiză calificată în zona presei scrise și audio-vizuale despre evoluția căreia s-a exprimat în numoase analize și comentarii.

Permis de conducere Categoria B

Informaţii suplimentare

Referințe despre Radu Călin Cristea :

 

PDF - 138 ko
Referinte

 „Radu Călin Cristea este unul dintre cei mai buni jurnalişti din România. El radiografiază realitatea cu acurateţea unui scanner foarte performant, cântăreşte faptele cu precizia unei balanţe deosebit de fine, slujindu-şi auditoriul cu modestie şi cu o impecabilă obiectivitate. Într-o ţară în care presa se numără printre cele mai corupte, arogante şi iresponsabile segmente ale societăţii, Radu Călin Cristea nu este contemporanul timpului său. El încă mai crede în cinste, limpezime, civilitate şi simţ al răspunderii. Niciodată ostentative, calităţile narative ale lui Cristea sunt acelea ale unui scriitor de primă mână. El cunoaşte, respectă şi foloseşte puterea imensă a Cuvântului, aşa cum puţini colegi de breaslă sînt în stare sau doresc s-o facă”.

(Dorin TUDORAN, Associate Scholar, Foreign Policy Research Institute, Philadelphia, fost dizident anticomunist, membru al PEN Club-urilor american și francez)

  ”…De multe ori, profilul jurnalistic al dlui Cristea s-a așezat în aspru contrast cu indiferența, superficialitatea, cinismul, egoismul și lipsa de măsură a multor reprezentanți zgomotoși ai societății civile. Exemplul lor ar fi fost complet devastator în societatea noastră fragilă, dacă nu ar fi fost ziariști, ori intelectuali pur și simplu, asemenea lui. Radu Călin Cristea combină talentul literar cu erudiția, modestia cu măsura, afecțiunea pentru cititor cu respectul față de semeni. El critică uneori aspru, dar niciodată nu înfige cuțitul în conștiința celorlalți. Nu-i place să lovească, nici să strige, dar rămîne ferm împotriva devierilor de la principiile și regulile nescrise ale democrației. Are un discernămînt care îl recomandă pentru a veghea la bunul mers al instituțiilor. Dar nu pregetă să se retragă din poziții influente, dacă vede că este chemat să facă lucruri ce ar putea răni pe colegii săi (…) Radu Călin Cristea este un nume valoros al jurnalismului românesc de început de mileniu. Vasta sa experiență, în Europa și în țară, calitatea muncii sale de presă și, mai ales, echilibrul și profunzimea contribuției sale la viața publică sunt remarcabile.”

(ASR Principele RADU AL ROMÂNIEI)

  Am vrut să-l felicit pe dl Radu Călin Cristea pentru această carte extraordinară. Este pentru prima dată cînd despre un fenomen românesc postebelic, postcomunist, începe să se spună adevărul. A făcut o operă de documentare, de interpretare și de ordonare a acestor documente într-un domeniu foarte special. Nimeni n-a avut curajul ca trei decenii să spună ce s-a întîmplat cu intelighenția românească. Am citit această carte care spune adevărul. În acest moment, într-adevăr, România este într-o criză morală uriașă. S-a întîmplat după ’90 ceva inimaginabil pentru țara românească : românii au început un război cu ei înșiși și despre asta scrie dl Radu Călin Cristea, cu documente, cu lucruri senzaționale pe care nici nu le știam. N-am știut multe, a mers în arhive, a urmărit și a scris despre aceste lucruri, bravo, este formidabil, îl felicit din toată inima ! Cred că este începutul. Va trebui să începem să spunem adevărul. Nu ne vom lecui de nimic, nici prin diplomație, dacă nu se spun adevăruri integral, asta este și ideea mea.

(Acad. Eugen Simion, fost Președinte al Academiei Române)

Diplomă de Excelență acordată de Clubul Aristocratic Rapid (2016)
A fost decorat cu Crucea Casei Regale a României (2012)