Comunicat

09.12.2012


envoyer l'article par mail title=

Consiliul Naţional al Audiovizualului a monitorizat posturile de radio şi de televiziune şi după încheierea campaniei electorale în audiovizual, inclusiv în ziua votării, urmând să analizeze sesizările primite astăzi - de la mai mulţi competitori electorali şi de la telespectatori - şi să sancţioneze eventualele abateri de la respectarea prevederilor legale.

Conform monitorizării direcţiei de specialitate, postul OTV nu a respectat dispoziţiile Deciziei nr. 738 din 1 noiembrie 2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale şi a continuat campania electorală şi în ziua votării.

De asemenea, au fost constatate unele abateri de la prevederile legislaţiei în vigoare şi la alte posturi de televiziune.

În acest context, CNA recomandă radiodifuzorilor să evite, în emisiunile difuzate până la închiderea urnelor, ca prin comentariile făcute de invitaţi să influenţeze opiniile telespectatorilor care nu şi-au exprimat opţiunea de vot.

Consiliul reaminteşte radiodifuzorilor că până la închiderea urnelor (ora 21.00) sunt interzise invitarea candidaţilor şi reprezentanţilor competitorilor electorali, comentarii legate de desfăşurarea campaniei sau cele privind candidaţii şi competitorii electorali, ori difuzarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne.

Art. 15 şi 16 din Decizia nr. 738 din 1 noiembrie 2012 precizează următoarele : “Art. 15 Începând cu 24 de ore înainte de începerea votării şi până la încheierea votării sunt interzise : a) difuzarea de spoturi de publicitate electorală ; b) invitarea sau prezentarea candidaţilor și/sau a reprezentanţilor competitorilor electorali în emisiunile și programele posturilor de radio și de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (4) ; c) comentarii privind desfăşurarea campaniei, precum şi cele privind candidaţii şi competitorii electorali. Art. 16. În ziua votării sunt interzise activităţile prevăzute la art. 15, precum şi următoarele activităţi : a) prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne, înainte de încheierea votării ; b) comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării c) îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali. “

Consiliul va monitoriza posturile de radio şi de televiziune până la închiderea urnelor, iar la următoarea şedinţă publică a CNA vor fi analizate rapoartele de monitorizare şi se vor lua măsurile sancţionatorii prevăzute de legislaţia audiovizualului.

Preşedinte CNA,

Răsvan Popescu