Comunicat - Sancțiuni, Ședința CNA din data de 24.07.2012 -

24.07.2012


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţă publică, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate pentru posturile de televiziune centrale (perioada monitorizării, 16 - 22.07.2012) cu privire la respectarea prevederilor art. 3 din Decizia nr. 586 din 10 iulie 2012 pentru reflectarea pe posturile de radio și de televiziune a referendumului privind demiterea Președintelui României („În cadrul emisiunilor de dezbatere, numărul participanților care exprimă puncte de vedere pentru și împotriva demiterii Președintelui României trebuie să fie egal ; în cazul în care unul dintre cei invitați nu participă, acest fapt trebuie menționat pe post ; absența punctului de vedere al uneia dintre părți nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparțialității”) şi au hotărât aplicarea următoarelor sancţiuni :

amendă în cuantum de 15.000 de lei postului Antena 3, pentru dezechilibrele constatate în emisiunile informative şi în cele de dezbatere, fiind încălcate astfel atât prevederile art. 1 şi art. 3 din Decizia 586/2012, cât şi dispoziţiile art. 3 din Legea audiovizualului nr. 504/2002. La stabilirea cuantumului amenzii s-a avut în vedere şi nerespectarea art. 40 alin. 3 din Codul audiovizualului în ediţia emisiunii “La ordinea zilei” din 13.07.2012 ;

somaţie publică posturilor de televiziune Realitatea TV, România TV, B1 TV şi OTV, pentru dezechilibrele constatate în emisiunile de dezbatere.

De asemenea, Consiliul a hotărât, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de Serviciul de Inspecţie (pentru 61 de posturi din teritoriu, perioada monotorizată fiind 12 – 22.07.2012) cu privire la respectarea prevederilor art. 3 şi/sau ale art. 1 alin. 1 („Reflectarea evenimentelor legate de referendum trebuie să respecte obligațiile legale privind informarea corectă, imparțialitatea și pluralismul de opinii, protecția demnității umane și a dreptului la propria imagine.”) din Decizia nr. 586 din 10 iulie 2012, sancţionarea cu somaţii publice a următorilor radiodiodifuzori :

West TV Arad, pentru dezechilibrele constatate în emisiunile de dezbatere, în perioada 16-22.07.201) ;

1 TV Bacău, pentru dezechilibrele constatate în emisiunile de dezbatere ;

TV Bistriţa, pentru dezechilibrele constatate în emisiunile de dezbatere ;

Direct TV Bistriţa, pentru dezechilibrele constatate în emisiunile informative ;

Mix 2 Braşov, pentru dezechilibrele constatate în emisiunile informative şi de dezbateri ;

Neptun TV Constanţa, pentru dezechilibrele constatate în emisiunile informative ;

Olt TV Slatina, pentru dezechilibrele constatate în emisiunile de dezbatere.

În aceeaşi şedinţă, după analiza raportului de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie ca urmare a unei reclamaţii, postul TVT 89 Timişoara a fost sancţionat cu somaţie publică pentru că, în emisiunea “Cronica zilei” din 12.04.2012, radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 34 alin. 1 din Codul audiovizualului, conform cărora “Orice persoană are dreptul la propria imagine”.

CNA a aprobat solicitările de prelungire a licenţelor audiovizuale pentru Radio Arad, TV Arad, IX FM Gheorghieni, Radio Fun FM Izvorul Mureşului şi Nova FM Lugoj.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul