Comunicat - Sancţiuni, Şedinţa CNA din data de 20.11.2012

20.11.2012


envoyer l'article par mail title=

Pe baza rapoartelor de monitorizare întocmite pentru posturile centrale de televiziune şi de radio (perioada, 09 - 15.11.2012) cu privire la reflectarea campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, respectiv la respectarea prevederilor art. 3 din Decizia CNA nr. 738 din 01 noiembrie 2012, precum şi, după caz, a dispoziţiilor art. 8 alin. 1 şi/ sau art. 9 alin. 1 din Decizia nr. 738 referitoare la emisiunile informative, de dezbatere şi de promovare electorală, Consiliul a hotărât să sancţioneze cu somaţie publică, următorii radiodifuzori :

Antena 3, pentru dezechilibre în emisiuni informative, de dezbateri electorale şi de promovare electorală ;

Realitatea TV, pentru dezechilibre în emisiunile de promovare electorală. De asemenea, postul a primit o Decizie de acordare a unui drept la replică doamnei Irinel Cristu pentru emisiunea „Dosar de candidat”, difuzată în data de 14.11.2012 ;

România TV, pentru dezechilibre în emisiunile de dezbatere şi de promovare electorală ;

OTV, pentru dezechilibre în emisiunile informative - crawl şi emisiunile de promovare electorală.

Art. 3 din Decizia CNA nr. 738 din 01.11.2012 precizează : „Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii : a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ; b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ; c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant“

Conform art 8. alin. 1 din Decizia nr. 738, „ Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.”, iar potrivit art. 9 alin. 1 din Decizia nr. 738, „În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa."

De asemenea, în aceeaşi şedinţă publică, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite ca urmare a reclamaţiilor primite, CNA a decis următoarele :

• postul România TV a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru emisiunile „România de la ora 12:00”, difuzată în data de 15.10.2012, “Ştirile serii”, ora 20.00 din 13.11.2012 şi “România 60 de minute”, ora 17.00 din 15.11.2012, emisiuni în care au avut loc intervenţii în direct ale domnului George Becali, care a folosit un limbaj jignitor la adresa altor invitaţi. Radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. 1 din Legea audiovizualului (“Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului”), precum şi pe cele ale art. 34. alin. 1 (dreptul la propria imagine) şi art. 40 alin. 3 care stipulează că “Moderatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios (...)”. Pentru emisiunile difuzate în perioada campaniei electorale, Consiliul a reţinut şi încălcarea dispoziţiilor art. 9 alin. 2 lit. b şi art. 10 lit. d şi f din Decizia CNA nr. 738/2012 ;

postul Naşul TV a fost sancţionat cu somaţie publică. În emisiunea de dezbatere electorală „Ora de veghe”, difuzată în data de 13.11.2012, nu s-a ţinut seama de prevederile art. 98. alin. 1 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, care interzice sponsorizarea emisiunilor de ştiri şi dezbateri pe teme politice ;

• CNA va emite o Decizie de intrare de îndată în legalitate în privinţa spoturilor publicitare care se difuzează în prezent la posturile de televiziune pentru promovarea suplimentelor alimentare Artro Efervescent şi Artro Efervescent Plus Calciu. S-a reţinut faptul că la difuzarea acestora nu s-au respectat dispoziţiile art. 120 alin. 1 din Codul CNA, conform cărora „Sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile apelor minerale naturale şi produselor alimentare destinate unei alimentaţii speciale, informaţiile referitoare la produsele alimentare nu trebuie să atribuie unui produs alimentar proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să evoce astfel de proprietăţi.“

CNA a aprobat solicitarea de licenţă audiovizuală pentru Botoşani TV, precum şi solicitările de prelungire de licenţă audiovizuală pentru Radio Transilvania Luduş şi Radio Flacăra Rusaliilor Sebiş.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul