Comunicat - Sancțiuni, Ședința CNA din data de 22.11.2012

22.11.2012


envoyer l'article par mail title=

Comunicat Sancţiuni, Şedinţa CNA din data de 22.11.2012

Pe baza rapoartelor de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecţie pentru posturile de radio şi de televiziune locale (perioada monitorizată 09.11 - 20.11.2012) cu privire la reflectarea campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, respectiv la respectarea prevederilor art. 3 din Decizia CNA nr. 738 din 01 noiembrie 2012 , precum şi, după caz, a dispoziţiilor art. 8 alin. 1 şi/sau art. 9 alin. 1 din Decizia nr. 738 referitoare la emisiunile informative, de dezbatere şi de promovare electorală, Consiliul a hotărât să sancţioneze cu somaţie publică , următorii radiodifuzori :

1 TV Bacău , pentru dezechilibre în emisiunile informative ;
Digi 24 Constanţa , pentru dezechilibre în emisiunile de dezbatere electorală ;
Neptun TV , pentru dezechilibre în emisiunile informative ;
TVR Craiova , pentru dezechilibre în emisiunile de dezbatere electorală ;
RTS Severin , pentru dezechilibre în emisiunile informative şi de dezbatere electorală ;
Tele 2 Turnu Severin , pentru dezechilibre în emisiunile de dezbatere electorală ;
TV Galaţi , pentru dezechilibre în emisiunile informative ;
Olt TV Slatina , pentru dezechilibre în emisiunile informative. În cadrul sancţiunii a fost reţinută şi încălcarea prevederilor art. 139 din Codul Audiovizualului pentru difuzarea în data de 05.11.2012 a unei emisiuni cu caracter electoral („Slatina la zi”), înainte de începerea oficială a campaniei electorale ;
Bucovina TV Suceava , pentru dezechilibre în emisiunile informative ;
Intermedia Suceava , pentru dezechilibre în emisiunile informative.

Art. 3 din Decizia CNA nr. 738 din 01.11.2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale precizează : “Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii : a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ; b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ; c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant“.

Conform art 8. alin. 1 din Decizia nr. 738 , „Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.”, iar potrivit art. 9 alin. 1 din Decizia nr. 738, „În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

De asemenea, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecţie ca urmare a reclamaţiilor primite, CNA a decis aplicarea următoarelor sancţiuni :

Amendă în cuantum de 20.000 lei pentru postul de televiziune TV Bacău . În emisiunea „Deşteptarea de seară”, difuzată în zilele de 27.09.2012, 28.09.2012 şi 01.10.2012, au fost aduse acuzaţii primarului municipiului Bacău, domnul Romeo Stăvărache fără a prezentate dovezi şi fără respectarea principiului audiatur et altera pars. Radiodifuzorul a încălcat astfel prevederile art. 34 alin. 1 (“Orice persoană are dreptul la propria imagine“) şi art. 40 alin. 1 din Codul audiovizualului  ;
Decizie de intrare în legalitate în privinţa spotului publicitar la ziarul „7 est”, difuzat de postul de televiziune Iaşi TV Life în perioada 09.11 - 12.11.2012. În respectivul spot apar şi imagini cu domnul Tomaseschi Dragomir, candidat la alegerile pentru Camera Deputaţilor, fără acordul acestuia. Radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 30 din Codul Audiovizual potrivit cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine” ;
Decizie de intrare în legalitate în privinţa a două clipuri de publicitate electorală asumate de USL, respectiv de ARD şi difuzate de postul de televiziune Media TV din Bârlad. Materialele au fost difuzate în zilele de 13.11.2012, respectiv 14.11.2012, în cadrul unei emisiuni declarată emisiune de promovare electorală („Studio electoral”), iar conţinutul acestora nu se încadrează în definiţia dată de prevederile art. 6, alin. 1, lit. a din Decizia CNA nr. 738 din 01 noiembrie 2012  : “ Pentru reflectarea desfăşurării campaniei electorale şi a activităţilor de propagandă electorală, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni : a) de promovare electorală - în care candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali îşi promovează propria candidatură, programele politice şi activităţile de campanie electorală (…)

În aceeaşi şedinţă publică, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite ca urmare a sesizărilor primite, Consiliul a hotărât să emită Decizii de acordare a dreptului la replică domnului Mihai Răzvan Ungureanu de către posturile Antena 3 şi România TV pentru acuzaţiile ce i-au fost aduse în mai multe emisiuni difuzate în perioada 17.09 – 10.10.2012 de cele două posturi de televiziune, emisiuni în care s-au abordat subiecte legate de cheltuielile de protocol ale SGG făcute în perioada când domnul Mihai Răzvan Ungureanu a deţinut funcţia de prim-ministru. Dreptul la replică va fi acordat în condiţiile prevăzute de legislaţia audiovizualului.

CNA a aprobat solicitarea de prelungire a licenţei audiovizuale pentru Banat TV precum şi solicitarea de cedare a licenţei audiovizuale pentru postul Naşul TV .

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul