Comunicat - Sancțiuni, Ședința CNA din data de 29.01.2013

29.01.2013


envoyer l'article par mail title=

După analiza raportului întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au hotărât aplicarea următoarelor sancţiuni :

Amendă în cuantum de 10.000 lei postului Olt TV Slatina. Radiodifuzorul nu a respectat, în emisiunile electorale difuzate în perioada 21 – 27.01.2013, dispoziţiile Legii nr. 67 din 25 martie 2004, republicată pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat regimul de difuzare a spoturilor publicitare electorale şi a transmis emisiuni cu caracter electoral în ziua de sâmbătă, 26.01.2013, fapt interzis de lege (art. 64, art. 65). Consiliul a reţinut şi dezechilibrele constatate în reflectarea campaniei electorale, fiind încălcate astfel prevederile art. 67 din aceeaşi lege. CNA a avut în vedere şi art. 26^1 alin.1 din Legea audioviozualului nr. 504/ 2002, conform căruia „Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial” ;

Somaţie publică cu intrare de îndată în legalitate postului Media TV Medgidia pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. 2 din Legea audioviozualului, potrivit cărora, „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”, printre care formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. De asemenea, radiodifuzorul nu a respectat prevederile Deciziei nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

CNA a aprobat solicitarea de licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice pentru postul Black Sea TV Constanța, precum şi solicitările de prelungire a licenţelor audiovizuale pentru posturile Magic FM Buzău, Rm. Vâlcea, Brașov, Bacău, Kiss FM Baia Mare, RVS satelit și RVS Tecuci.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul