Comunicat de presă

09.11.2010


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţa publică din data de 09.11.2010, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au analizat raportul de monitorizare, întocmit de direcţia de specialitate, pentru zece posturi centrale de televiziune, cu privire la durata publicităţii inserate în intervale de o oră, în perioada 15 - 30.09.2010. Constatând încălcări ale prevederilor art. 35 alin. 1 din Legea Audiovizualului nr. 504/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare [“(1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute (...)”], Consiliul a hotărât să sancţioneze, pentru depăşirea în mod repetat, a timpului de 12 minute pe oră alocat publicităţii, următoarele posturi de televiziune :

Antena 3, B1 TV, Naţional TV - amendă în cuantum de 20.000 de lei ;

OTV, Prima TV, Antena 1, Realitatea TV - amendă în cuantum de 10.000 lei.

În aceeaşi sedinţă publică, pe baza Raportului Serviciului de Inspecţie pentru posturile de televiziune din teritoriu, pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale în vigoare, Consiliul a decis aplicarea următoarelor sancţiuni :

amendă în cuantum de 80.000 lei societăţii S.C. Teleloviştea S.R.L. (localitatea Boişoara/judeţul Vâlcea) pentru nerespectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, aşa cum prevede art. 54 din Legea Audiovizualului nr. 504/ 2002 ;

somaţie publică postului TV Etalon Râmnicu Vâlcea pentru că, în perioada 08 – 30.10.2010, a difuzat o serie de emisiuni, realizate sau prezentate de un membru al Guvernului (secretar de stat), fără a ţine cont de art. 73 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual care stipulează faptul că “(...)radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni audiovizuale editate, prezentate, moderate sau realizate de parlamentari, reprezentanţi ai Guvernului şi ai administraţiei publice centrale şi locale, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale, persoane cu funcţii în structura partidelor politice sau purtători de cuvânt ai acestora, persoane desemnate public să candideze ori care şi-au anunţat public intenţia de a candida la alegerile locale, parlamentare sau prezidenţiale ori emisiuni în care aceştia au statut de invitat permanent ; fac excepţie emisiunile cu caracter cultural-artistic”.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul