Comunicat de presă

06.12.2012


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţă publică, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au hotărât următoarele :

Postul de televiziune Sport.ro a fost sancţionat cu somaţie publică pentru că, în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport” din data de 09.11.2012, a fost difuzată o înregistrare audio referitoare la fotbalistul Ricardo Ferreira de Sousa „Cadu”, fără a ţine seama de prevederile art. 3, alin. 1 şi 2 din Legea Audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, conform cărora : “(1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului. (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”. De asemenea, Consiliul a hotărât să emită o Decizie de acordare a dreptului la replică fotbalistului Ricardo Ferreira de Sousa „Cadu”, în nume propriu şi al echipei de fotbal CFR 1907 Cluj, în temeiul dispoziţiilor art. 62 din Codul de reglementare al Audiovizualului (Decizia 220/24.02.2011) şi cu respectarea prevederilor Codului referitoare la acordarea dreptului la replică (titlul IV, Dreptul la replică şi rectificare) ;

• Emiterea unei Decizii de intrare în legalitate în privinţa spoturilor de promovare la posturile de televiziune a Referendumului organizat în judeţul Alba cu privire la repornirea mineritului în Munţii Apuseni. Consiliul a constatat că, în prezent, spoturile se difuzează cu încălcarea dispoziţiilor art. 94 din Codul audiovizualului, conform cărora “În scopul unei informări corecte, orice informaţie sau avertizare conţinută într-o comunicare comercială audiovizuală se difuzează astfel încât aceasta să fie clar percepută de public, în special prin asigurarea următoarelor măsuri:a) să fie prezentată static, lizibil şi pe o durată suficientă, în cazul informaţiei difuzate sub formă de videotext ; dimensiunea caracterelor trebuie să fie de minimum 17 puncte în format SD, definiţie standard, respectiv 32 în format HD, înaltă definiţie ; b) să fie redată la viteză normală de citire”. De asemenea, radiodifuzorii trebuie să aibă în vedere că, potrivit Hotărârii Consiliului Judeţean Alba, campania pentru acest referendum judeţean încetează în data de 08.12.2012, ora 07.00 ;

• Postul OTV a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 30.000 lei. În emisiunea “Dan Diaconescu Direct”, difuzată de postul OTV din studioul de la Târgu Jiu (perioada monitorizată fiind 12.11.2012 – 04.12.2012) nu s-au respectat prevederile Deciziei nr. 738 din 1 noiembrie 2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale, respectiv dispoziţiile art. 9 alin. 2 lit. b şi c referitoare la faptul că radiodifuzorul trebuie să se asigure că invitaţii care participă la emisiunile de promovare şi de dezbatere electorală respectă anumite obligaţii [„lit. b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane, dreptului persoanei la propria sa imagine și la respectarea vieţii sale private, sau să aducă atingere moralei publice ; c) să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat sau reprezentant al competitorilor electorali”.] De asemenea, s-a reţinut şi încălcarea prevederile art. 10 alin. 1 lit. a, e şi f referitoare la obligaţiile moderatorilor emisiunilor, printre care acelea de a fi imparţiali şi de solicita dovezi în cazul în care se aduc acuzaţii cu incidenţă penală sau morală unor contracandidaţi ;

• După analiza raportului de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate ca urmare a sesizării făcute de domnul Ion Novăcescu, jurnalist, CNA a decis să emită o Decizie de acordare a dreptului la replică domnului Ion Novăcescu de către postul Realitatea TV pentru acuzaţiile ce i-au fost aduse în emisiunea „Dosar de candidat” din 06.11.2012, fără a prezenta şi punctul de vedere al acestuia. Dreptul la replică va fi acordat în temeiul art. 62 din Codul audiovizualului („În cazul în care Consiliul dă câştig de cauză solicitantului, radiodifuzorul va duce la îndeplinire decizia Consiliului în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării ei.”) şi cu respectarea prevederilor Codului de reglementare a conţinutului audiovizual (Decizia 220/2011), titlul IV, „Dreptul la replică şi la rectificare”.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul