Comunicat de presă - 28.01.2016

28.01.2016


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite şi a decis să aplice următoarele sancţiuni :

  • Somație publică postului de televiziune Prima TV pentru difuzarea unor filme artistice (Încredere oarbă, Monstrul din adâncuri, Secretele din pereți și Magnatul) fără a se ține cont de prevederile art. 24 alin. (1) - raportat la art. 19 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Articolul 19 face referire la criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate și care au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora ;
  • Somație publică postului de televiziune Realitatea TV pentru emisiunile Jocuri de Putere (8 ediții difuzate în iulie-august 2015) și Realitatea de la 11.00 (ediția din 18.08.2015), care au avut ca subiect activitatea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR) și care au fost difuzare cu fără a fi respectate prevederile art. 40 alin. (3) din Codul audiovizualului ;
  • Somație publică de intrare de îndată în legalitate în privința difuzării videoclipului “Arăboaica” de către postul Taraf TV, pentru încălcarea dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Codul audiovizualului.

De asemenea, constatând abateri de la prevederile legislaţiei audiovizualului, membrii Consiliului au decis să aplice câte o somație publică societăților S.C. SPORTUL GORJEAN SRL Tg. Jiu (postul Radio Infinit din Novaci) pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului și S.C. Unda Media SRL Tg. Jiu (Radio Accent din Novaci) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 54 (2) din Legea audiovizualului și ale art. 12 alin. (2) lit. a din Decizia CNA nr. 277/2013.

În aceeaşi şedinţă, CNA a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecție ca urmare a sesizărilor primite și a decis aplicarea urmatoarelor sancțiuni :

  • amendă în cuantum de 200.000 de lei societații Tangent Electro Trade SRL (jud. Mureș) pentru încălcarea prevederilor art. 50, 58, 74 alin. (3) și 82 alin. (1), (2) din Legea audiovizualului ;
  • amendă în cuantum de 10.000 de lei societății BG Media SRL (Bucovina TV - Suceava) pentru nerespectarea prevederilor art. 3, alin. (1) din Legea audiovizualului și ale art. 30 și art. 40, alin. (3) din Codul audiovizualui, la difuzarea unor ediții ale emisiunii Bucovina activ ;
  • somatie publică pentru S.C. A.V.E 2000 SRL (Media TV Medgidia – Constanța), care, la difuzarea emisiunii Eu sunt România din 20.11.2015, nu a ținut seama de prevederile art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului ;
  • somație publică societății Metropolitan Interlink S.R.L. (jud. Ilfov) pentru nerespectarea prevederilor art. 74 alin. (3) și ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului.

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare

Art. 3 (1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului

Art. 50 (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie. (2) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru prin intermediul unui operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale digitale.

Art. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).

Art. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală. (2) Decizia de autorizare audiovizuală se acordă de Consiliu, în termen de 30 de zile de la data obţinerii de către titularul de licenţă audiovizuală a documentului de autorizare corespunzător, emis de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.

Art. 74 (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Art. 82 (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă. (2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual

ART.9 (1) Este interzisă difuzarea de programe al căror scop principal este exploatarea aspectului fizic al minorului sau expunerea acestuia în ipostaze nepotrivite vârstei.

Art.24 (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă ; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00.

Art.30 Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine.

Art. 40 (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt. (3) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă.

Decizia CNA nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

ART.12 (2) Titularul licenţei audiovizuale are obligaţia să solicite CNA eliberarea/modificarea deciziei de autorizare, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, în următoarele condiţii : a) în termen de maximum 60 de zile de la obţinerea autorizaţiei tehnice de funcţionare acordate de ANCOM, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră ;