Comunicat de presă - Ședința din 01.04.2014

01.04.2014


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, după analiza rapoartelor de monitorizare întocmite de Serviciul Inspecţie ca urmare a sesizărilor primite, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis aplicarea unei somaţii publice postului eMaramureş TV – Baia Mare, pentru emisiunile „Ghid eMM” din 28.01.2014 şi „Dezbaterea zilei” din data de 04.02.2014. Membrii Consiliului au constatat că nu au fost respectate dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv cele ale art. 30 şi art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului [art. 39 „(2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective”, art. 30 „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine”, art. 34 „(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine”].

Consiliul a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare ca urmare a sesizării domnului Mihail Neamţu referitoare la postul Antena 3 şi a decis să emită o decizie privind obligarea radiodifuzorului de acordare a unui drept la replică cu privire la emisiunea „Sinteza Zilei”, ediţia din data de 16.03.2014, în conformitate cu prevederile art. 62 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizualul.

De asemenea, după analizarea sesizării domnului Ilie Carabulea, referitoare la postul Realitatea TV, emisiunea „Jocuri de putere” din data de 06.03.2014, membrii Consiliului au decis că postul are obligaţia de a acorda dreptul la replică solicitat de petent, în condiţiile prevăzute de Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul