DECIZIA NR. 148 din 06.03.2014

11.03.2014


envoyer l'article par mail title=


 cu sediul în Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2 CUI : 2835636

 pentru postul de televiziune PRO TV

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 martie 2014 Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea înregistrată sub nr. 11281rev/06.12.2013, formulată de S.C. Iasmina R.D. S.R.L. cu sediul în Iaşi, str. Olari, nr. 2, Bl. 623, Sc. C, parter, ap.3, CUI 15753694, cu privire la o ştire prezentată de postul de televiziune PRO TV în cadrul emisiunii informative de la ora 19.00, din data de 17.09.2013, sub titlul „Răpire cu final neaşteptat”.
 Postul de televiziune PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018.4/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-3/13.10.1994).
 În urma vizionării înregistrării materialului audiovizual prezentat de postul PRO TV sub titlul „Răpire cu final neaşteptat”, membrii Consiliului au constatat că unele imagini, prezentate în cadrul reconstituirii unui eveniment petrecut în municipiul Iaşi, conţin elemente, precum emblemă şi număr de telefon, de natură să identifice societatea comercială care a formulat cererea de rectificare.
 Faţă de acest aspect, apreciind că prin prezentarea acestor elemente de identificare în cadrul reconstituirii unei „răpiri”, publicului i s-a putut forma convingerea că un angajat al respectivei societăţi comerciale, cu mijloace puse la dispoziţie de aceasta, ar fi fost autorul incidentului prezentat, Consiliul a decis că este necesară rectificarea informaţiei prezentate publicului.
 Este lipsit de relevanţă faptul că elementele de identificare prezentate nu prezintă o „informaţie eronată”, întrucât acestea sunt conforme realităţii şi aparţin indubitabil societăţii care a formulat sesizarea, atât timp cât percepţia publicului este eronată în sensul că, potrivit reconstituirii, autorul faptei aduse la cunoştinţa publicului avea legătură cu societatea comercială ale cărei elemente de identificare au fost prezentate.
 Potrivit art. 62 din Codul audiovizualului, în cazul în care Consiliul dă câştig de cauză solicitantului, radiodifuzorul va duce la îndeplinire decizia Consiliului în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării ei
 De asemenea, conform dispoziţiilor art. 58 din Decizia CNA nr. 220/2011 :
 (1) Dreptul la rectificare se exercită prin difuzarea gratuită pe post, în termen de maximum 3 zile de la data aprobării cererii, în acelaşi interval orar, a unor precizări prin care radiodifuzorul corectează informaţiile eronate care au produs lezarea, menţionând emisiunea în care au fost prezentate informaţiile eronate şi data difuzării ei.
 (2) Forma rectificării trebuie convenită în prealabil cu persoana lezată.

 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au decis, în temeiul prevederilor art. 62 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. să acorde dreptul la rectificare S.C. Iasmina R.D. S.R.L., în temeiul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Decizia nr. 220/2011.