DECIZIA nr. 223 din 5 aprilie 2016


envoyer l'article par mail title=

pentru modificarea şi completarea

Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie : ART. 1

(1)Radiodifuzorii au obligaţia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real, integral şi simultan cu transmisia lor.

(2) Înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) înregistrările conţinând programe/emisiuni după a căror difuzare posturile de radiodifuziune sonoră sau de televiziune au primit solicitări privind acordarea dreptului la replică sau a rectificării, situaţie în care înregistrările vor fi păstrate timp de 45 de zile după data difuzării.

Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins :

ART. 2

Radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio solicitate, într-un format digital uzual, cum ar fi : video - .avi, .wmv, .mp4, .asf / rezoluţie minimă 360p şi audio - .wma, .mp3 / calitate minimă 64 kbps, după caz, astfel :

a) pe suport CD/DVD/HDD extern, memory stick USB ;

b) prin transfer pe Internet, cu accesarea unui server FTP pus la dispoziţie de radiodifuzor.

La art. 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins :

Art. 2^1. 

Termenul de transmitere a înregistrărilor programelor de televiziune şi/sau de radio este de maximum 5 zile calendaristice de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la CNA.

În situaţia în care înregistrările programelor de televiziune şi/sau de radio sunt necesare pentru soluţionarea unei solicitări a dreptului la replică sau rectificare, termenul de transmitere este de maximum 48 de ore de la data primirii de către radiodifuzor a solicitării de la CNA.

ART. 3

Nerespectarea prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 4

DECIZIA nr. 223 din 5 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412 din 10 mai 2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune intră în vigoare la data publicării în MONITORUL OFICIAL .

Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului,

Laura GEORGESCU

Bucureşti, 5 aprilie 2016.

Nr. 223