Decizia nr. 1063 din 19.10.2010

19.10.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 15.000 lei a S.C. PRO TV S.A.
CUI : 2835636
Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2

pentru postul de televiziune PRO TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 19 octombrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 13510/15.10.2010 cu privire la emisiunile « Happy Hour », ediţia din 5 octombrie 2010 şi „Apropo TV”, ediţia din 10 octombrie 2010, difuzate de postul de televiziune PRO TV.

Postul PRO TV aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-1/13.10.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării emisiunilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 16 din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 37 alin. (1 - 2) din Decizia nr. 187/2006.

Conform dispoziţiilor art. 39 din Legea audiovizualului :

(2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Potrivit prevederilor Codului audiovizual, invocate :

Art. 37 (1) Este interzisă difuzarea de imagini ale persoanei, filmate în propria locuinţă sau în orice alte locuri private, fără consimţământul acesteia.

(2) Este interzisă difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unei proprietăţi private, fără acordul proprietarului.

Postul de televiziune PRO TV a difuzat, în data de 10 octombrie 2010, începând de la ora 13.05, emisiunea Apropo TV, prezentată de Andi Moisescu, emisiune difuzată fără semn de avertizare cu privire la categoria din care face parte.

În cadrul emisiunii, pe fondul difuzării unor imagini în care omul de afaceri Irinel Columbeanu se află în jacuzzi împreună cu o tânără căreia îi sărută sânii, Andi Moisescu a comentat imaginile astfel :

„Să mă scuze părinţii care vedeau în Apropo TV un veritabil educator pentru fetiţele lor. Nu mai am putere să le arăt noi realizări din viaţa profesională a lui Moni din LA pentru că săptămâna asta eroul a fost masculin. În speţă, Iri. Spy spune că filmul a fost turnat într-o sâmbătă, mai exact pe 25 septembrie, relativ devreme, când se întorc oamenii serioşi din club. Deşi pe generic se regăsesc trei nume fierbinţi, în trailerul încărcat deja pe internet, apar doar două, Flore din Braşov şi Iri de la Izvorani. Privind dincolo de ecran, metafora prin care Iri încearcă să tragă un semnal de alarmă, e evidentă. Surprinsă total nepregătită între criza economică şi guvernul Boc, România a intrat la apă. De asta, sunt aproape convins că imaginile de faţă, ori reprezintă o lucrătură politică ordinară, ori Iri se sacrifică încercând să abată atenţia de la euforia din Piaţa Victoriei, unde oamenii mai au foarte puţin şi ies în pielea goală, pentru că nu mai au nici măcar ce pune pe ei”.

Analizând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că subiectul şi imaginile prezentate au fost total nepotrivite orei de difuzare a acesteia, de natură a prejudicia dezvoltarea psihică şi morală a minorilor.

Consiliul a apreciat că subiectul şi imaginile cu evidente şi explicite conotaţii sexuale nu pot fi difuzate în cadrul unor programe vizionabile fără restricţii de minori, aşa cum a fost încadrată de radiodifuzor emisiunea, mai ales în condiţiile în care, chiar şi pentru programele de ştiri sau actualităţi a fost prevăzut că acestea trebuie să se supună cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie, şi că prezentarea unor subiecte cu teme sexuale poate fi făcută numai în condiţiile în care imaginile şi comentariile nu afectează minorii .

Totodată, respectarea obligaţiei de a avertiza publicul cu privire la conţinutul programelor pe care le difuzează, prin afişarea pe ecran a unor simboluri, impune radiodifuzorului o corectă încadrare a producţiilor în funcţie de criteriile prevăzute în acest sens de legislaţia în vigoare, şi obligaţia de a le difuza la ore la care minorii nu au acces direct, neîngrădit la televizor.

De încadrarea făcută de radiodifuzor, raportată la conţinutul programului, depind ora la care acesta poate fi difuzat, precum şi posibilitatea părinţilor de a alege un program care să poată fi vizionat şi de copii, fără a prejudicia dezvoltarea lor psihică şi morală.

Membrii Consiliului au apreciat că, prin prezentarea unor imagini care aveau evidente conotaţii sexuale, conţinutul acestei emisiuni a fost nepotrivit orei de difuzare şi în contradicţie cu reglementările referitoare la protecţia minorilor.

Având în vedere cele reţinute mai sus, Consiliul a apreciat că emisiunea a fost, prin conţinutul ei, de natură a prejudicia dezvoltarea psihică şi morală a copiilor, fapt ce contravine dispoziţiilor legale referitoare la protecţia acestora, în cadrul programelor audiovizuale.

Conform dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

De asemenea, potrivit normelor audiovizuale, “interesul” pe care îl poate prezenta un subiect pentru publicul telespectator nu suplineşte lipsa acordului persoanei în cauză pentru difuzarea unor imagini privind viaţa intimă, ori proprietatea privată a acesteia şi nici nu minimizează impactul, influenţa şi efectele pe care le are televiziunea asupra publicului, adulţi şi copii deopotrivă.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea imaginilor s-a făcut şi cu încălcarea dispoziţiilor art. 37 din Codul audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora difuzarea de imagini ale persoanei, filmate în propria locuinţă sau în orice alte locuri private, fără consimţământul acesteia ori difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unei proprietăţi private, fără acordul proprietarului, sunt interzise.

Potrivit dispoziţiilor legale, responsabilitatea asupra conţinutului programelor audiovizuale difuzate revine furnizorului de servicii, astfel încât, indiferent de sursa unui program, radiodifuzorul este ţinut să respecte obligaţiile stabilite în sarcina sa, fiind lipsit de relevanţă faptul că, în speţă, materialul filmat a fost difuzat cu menţiunea “Cancan”, ori că acesta a fost oferit de cele două tinere, care îl realizaseră.

Având în vedere toate aspectele acestui caz, membrii Consiliului au apreciat, la vizionarea în şedinţă publică a programului, faptul că informaţia ilustrată cu imagini nu era de interes public justificat şi nu venea să satisfacă nicio necesitate informaţională de natură socială, economică, educativă, de divertisment etc. a publicului telespectator astfel încât difuzarea imaginilor fără acordul persoanei în cauză să constituie o excepţie prevăzută de norme.

Membrii Consiliului au apreciat că, indiferent de faptul că persoana în cauză tace cu privire la lipsa acordului sau chiar şi în situaţia în care şi-a exprimat exprimat acordul, raportat, de asemenea, şi la “interesul” public, difuzarea imaginilor, la o oră la care minorii au acces la programele de televiziune, a fost de natură a prejudicia dezvoltarea psihică şi morală a acestora.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont, de asemenea, şi de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor legale privind protecţia minorilor şi a celor privind protecţia demnităţii umane, membrii Consiliului au propus amendarea cestuia cu suma de 15.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2), ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 018/29.01.1993, decizia de autorizare nr. 084.0/13.10.1994 şi reautorizare nr. 084.0-1/13.10.1994) pentru postul de televiziune PRO TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 15 000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile art. 16 din Decizia 187/2006 şi a dispoziţiilor art. 37 alin. (1-2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către

S.C. PRO TV S.A.
CUI : 2835636
Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2

pentru postul de televiziune PRO TV

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1063/19.10.2010 privind amendarea cu 15.000 lei a radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. pentru postul de televiziune PRO TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune PRO TV cu amendă de 15.000 lei, întrucât în emisiunea „Apropo TV” din 10 octombrie 2010, a fost abordat un subiect privind viaţa privată a unor persoane şi au fost prezentate imagini cu conotaţii sexuale, fapte de natură să prejudicieze dezvoltarea psihică şi morală a copiilor.

Potrivit dispoziţiilor legale, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, minorii nu pot auzi sau vedea emisiunile respective”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.