Decizia nr. 1109 din 04.11.2010

04.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, et. 2, camera 4, sector 4

pentru postul RADIO GUERRILLA Baia Mare
Baia Sprie, str. Forestierului nr. 213, jud Maramureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 4 noeimbrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat adresa înregistrată la CNA sub nr. 14096/29.10.2010 prin care radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a adus la cunoştinţa Consiliului faptul că nu a putut să reia difuzarea serviciului de programe pentru postul RADIO GUERRILLA Baia Mare, judeţul Maramureş, după expirarea termenului de 90 de zile solicitat şi aprobat de Consiliu.

Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. deţine licenţa audiovizuală nr. R041.6/15.04.2003 şi decizia de autorizare audiovizuală nr. 040.6/04.01.2007 pentru postul RADIO GUERRILLA Baia Mare, judeţul Maramureş.

Analizând adresa transmisă de radiodifuzor, Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală se retrage de către Consiliu dacă titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive.

În fapt, prin adresa înregistrată la C.N.A. sub nr. 10103/27.07.2010, S.C. REALITATEA MEDIA S.A. a solicitat Consiliului Naţional al Audiovizualului aprobarea întreruperii emisiei pentru postul RADIO GUERRILLA Baia Mare, judeţul Maramureş, motivând probleme la sistemul radiant, din cauza unei avarii de amploare şi ca urmare a fost întreruptă emisia postului.

Prin adresa de răspuns nr. 10176/28.07.2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a comunicat radiodifuzorului acordul său cu privire la întreruperea difuzării serviciului de programe pentru postul RADIO GUERRILLA Baia Mare, pentru o perioadă de 90 de zile, respectiv până la data de 25.10.2010.

După expirarea termenului pentru care Consiliul îşi exprimase acordul privind întreruperea difuzării serviciului de programe RADIO GUERRILLA Baia Mare, radiodifuzorul nu s-a conformat dispoziţiilor legale şi nu a comunicat la C.N.A. situaţia acestui serviciu.

În urma verificărilor efectuate în perioada 26-31.10.2010, inspectorul teritorial a constatat că nu a fost reluată emisia postului RADIO GUERRILLA.

Analizând această situaţie, membrii Consiliului au considerat că radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A. nu a respectat obligaţia legală prevăzută de dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului, în sensul că a întrerupt difuzarea serviciului de programe RADIO GUERRILLA Baia Mare, judeţul Maramureş, pentru 90 de zile, din motive de natură tehnică, fără ca, la expirarea termenului pentru care a fost aprobată întreruperea emisiei, să reia difuzarea programului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul RADIO GUERRILLA Baia Mare, judeţul Maramureş, şi dispune intrarea în legalitate în termen de 20 de zile de la data comunicării prezentei decizii, în sensul respectării obligaţiilor din domeniul audiovizualului, în condiţiile stabilite prin licenţa audiovizuală.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se va conforma prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.