Decizia nr. 1111 din 17.12.2009

17.12.2009


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TELE M S.A.
cu sediul în Iaşi, Şos. Codrescu nr. 6, Jud. Iaşi

pentru postul TELE ’M IAŞI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 17 decembrie 2009, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. C501/10.12.2009, precum şi raportul întocmit de Serviciul Inspecţie privind emisiunea ,,Martor incomod’’ difuzată în data 09.09.2009 de postul TELE ’M IAŞI.

Postul de televiziune TELE ’M IAŞI aparţine radiodifuzorului S.C. TELE M S.A. (licenţă audiovizuală nr. TV 003.1/08.01.1993, decizia de autorizare iniţială nr. 017/12.05.1994 şi de reautorizare nr. 017-1/12.05.1994).

În urma analizării raportului de monitorizare, Consiliul a constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 46 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

Membrii Consiliului au constatat că două ediţii ale emisiunii « Martor incomod », din zilele de 09 septembrie şi, respectiv, 07 octombrie 2009, au fost difuzate cu încălcarea obligaţiei de a respecta, în programele audiovizuale, principiul nondiscriminării.

Astfel, ediţia din 09 septembrie 2009 a emisiunii « Martor incomod », difuzată în intervalul orar 17.00 - 18.00, a fost moderată de dl. Mihai Popa şi l-a avut ca invitat pe jurnalistul Aurel Dobaşu.

Pe parcursul emisiunii, la un moment dat, între cei doi a avut loc următorul dialog :

"Moderator : Aurel, vreau să te întreb cum ţi se pare acest caz pe care l-am prezentat mai înainte.
Dobaşu A : Mă gândeam la un exemplu mai clasic...e ca şi cum în blocul dumneavoastră, al meu, al telespectatorului, un administrator se trezeşte înjurat de nişte ţigani şi ca să scape de gura lor îi bagă în holul blocului, că asta reprezintă Copoul pentru Iaşi. Şi acolo era o şatră. Peste un an, se schimbă administratorul şi acei ţigani schimbă învelitoarea la şatră, dar e acelaşi lucru, tot în holul blocului rămân. Cetăţenii, locuitorii sunt exasperaţi, unul din ei îşi ia inima în dinţi, depune reclamaţie la poliţie, dă în judecată, vine ordin de evacuare iar administratorul blocului de teama de a nu fi dat în judecată în continuare de ţigani se face că nu evacuează, se face că evacuează dar pierde hîrtia, tot felul de şmecherii de acestea, iar cînd vine al treilea administrator, care aparent a fost deja bălăcărit de ţigani şi se aşteaptă să facă ordine, să scape lumea de aceşti paraziţi, te trezeşti de o dată că ţiganii aceştia fiind şi mai bine înfipţi în holul blocului. Cam asta e ceea ce trebuie să înteleagă omul din tot acest exemplu."
Moderator : Ceea ce se întîmplă în momentul de fată este un proces în derulare, Ghiocel Asimionesei este cel care a dat în judecată Consiliul Judeţean,încercînd să împiedice evacuarea sa în momentul de fată.
Dobasu A. : Repet. E ca şi cum ţiganul din holul blocului dumneavoastră, al meu ... stă degeaba ,nu plăteşte nici un leu, face mizerie,gălăgie ,înjură colocatarii şi nu este dat afară pentru că i-a dat în judecată pe nu ştiu care colocatari sau pe administrator, pentru că nu vrea să plece şi până nu se termină procesul nu putem să-l dăm afară. Ori acestea sunt poveşti."

De asemenea, în ediţia din 07 octombrie 2009 a emisiunii « Martor incomod », moderată de dl. Mihai Popa şi avându-l ca invitat tot pe jurnalistul Aurel Dobaşu, la un moment dat, dl. Dobaşu a afirmat :

« Dobaşu A. : (...) Să nu ascundem. Vorbim mai simplu ca şi cum într-o scară de bloc toţi locatarii văd că vine un ţigan şi într-o zi le ia un geam din scară, a doua zi le mai ia uşa de la bloc şi a treia zi, nu ştiu ,le fură butoanele de la lift şi cetăţenii, locatarii se duc la poliţie şi spun : vezi că ăla face diferite chestii, fură de la noi...şi poliţaiul spune că într-o zi nu am văzut uşa...nu am văzut uşa de la lift ... »

Având în vedere comentariile jurnalistului Aurel Dobaşu făcute în cele două ediţii ale emisiunii « Martor incomod » monitorizate, Consiliul a constatat că au fost încălcate prevederile art. 46 alin. (2) din Codul audiovizualului, prevederi potrivit cărora este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

Consiliul consideră că, deşi realizatorul emisiunii cunoştea faptul că afirmaţii de natura celor făcute de invitatul său sunt de natură a prejudicia etnia rromă, nu a intervenit în sensul de a stopa discursul d-lui Dobaşu şi de a-i solicita să evite comparaţii de natura celor făcute în timpul celor două emisiuni.

De altfel, dacă dl. Mihai Popa ar fi reacţionat prompt la spusele invitatului său încă din ediţia din 09 septembrie 2009, următoarea intervenţie a d-lui Dobaşu, făcută în termeni similari şi în emisiunea din 07 octombrie 2009, ar fi putut fi evitată.

În virtutea obligaţiilor legale ce-i reveneau într-o astfel de situaţie, realizatorul emisiunii trebuia să pună în vedere invitatului său că astfel de afirmaţii discriminatorii pe criterii de etnie nu pot fi făcute într-un program audiovizual şi să-i solicite să-şi modifice discursul în aşa fel încât acesta să se încadreze în limitele pe care dreptul la liberă exprimare le impune.

Consiliul apreciază că libertatea, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor morale şi presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu ceilalţi membri ai colectivităţii. În condiţiile în care alţi membri ai societăţii sunt lezaţi prin atitudini discriminatorii, tolerarea de către Consiliu a unor asemenea fapte ar contraveni tuturor dispoziţiilor constituţionale, precum şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră ca un interes major şi pe termen lung ca televiziunea să fie o parte a spaţiului public în care manifestările discriminatorii pe criterii de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie să nu mai apară.

În temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia CNA nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 91 alin. (1) şi (2), cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a radiodifuzorului S.C. TELE M S.A. pentru postul de televiziune TELE ’M IAŞI şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

,,Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELE ’M IAŞI cu somaţie publică, întrucât în ediţiile din 09 septembrie şi 07 octombrie 2009 ale emisiunii « Martor incomod’ », moderatorul a permis invitatului să formuleze comentarii discriminatorii la adresa etniei rrome, fapt ce contravine legislaţiei audiovizuale.

Principiul nondiscriminării este consacrat de dispoziţiile art. 46 alin. (2) din Codul audiovizualului care prevăd că este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie."

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.