Decizia nr. 1119 din 09.11.2010

09.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. NEWS TELEVISION (ROMANIA) S.R.L.,
pentru postul de televiziune B1TV

S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L.
Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, camera 26, sector 1
BUCUREŞTI, C.U.I. R12840044

pentru postul de televiziune B1TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20, Bucureşti, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 9 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare privind respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul programelor difuzate în perioada 15 - 30 septembrie 2010, de către postul de televiziune B 1 TV.

Postul de televiziune B1TV aparţine S.C. NEWS TELEVISION (ROMANIA) S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 26/15.06.2000 şi decizia de autorizare nr. 468.0/30.05.2002).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul B 1 TV în perioada 15-30 septembrie 2010, s-a constatat că în intervalul orar 18.00-23.00, durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

PDF - 56.8 ko
Tabel
Decizia nr. 1119 din 09.11.2010

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că, în medie, depăşirea timpului legal de difuzare a publicităţii a fost de aproximativ 1 minut şi 26 de secunde, aceste depăşiri fiind de minimum 19 secunde şi maximum 6 minute şi 54 de secunde, cum s-a constatat pentru data de 23 septembrie 2010.

Normele din domeniul audiovizualului cu privire la regimul difuzării publicităţii prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute (720 de secunde).

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat pentru încălcarea normelor referitoare la publicitate, membrii Consiliului au propus amendarea S.C. NEWS TELEVISION (ROMANIA) S.R.L. cu suma de 20.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. NEWS TELEVISION (ROMÂNIA) S.R.L. (titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 26/15.06.2000 şi al deciziei de autorizare nr. 468.0/30.05.2002 pentru postul de televiziune B1TV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. NEWS TELEVISION (ROMANIA) S.R.L.
Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, etaj 2, camera 26, sector 1
BUCUREŞTI, C.U.I. R12840044

pentru postul de televiziune B1TV
Str. Ion Câmpineanu nr. 20, Bucureşti, sector 1

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 1119/09.11.2010 privind amendarea cu suma de 20.000 lei a radiodifuzorului S.C. NEWS TELEVISION (ROMANIA) S.R.L., pentru postul B1TV şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune B1 TV cu amendă în cuantum de 20.000 de lei, întrucât în perioada 15-30 septembrie 2010, durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00-23.00 a depăşit timpul permis acesteia în cadrul unei ore date, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală.

Potrivit dispoziţiilor legale, durata publicităţii pe parcursul unei ore date nu poate depăşi 12 minute.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.