Decizia nr. 1135 din 16.11.2010

16.11.2010


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 16 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea nr. 13678/20.10.2010, precum şi raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la spoturile publicitare Învaţăpentrutine.ro, difuzate pe posturile de radio şi de televiziune.

Spoturile au următorul conţinut :

Spotul Învaţăpentrutine.ro pe posturile de televiziune :

Protagoniştii sunt un soţ şi o soţie. Soţul, aflat în faţa casei sau în interior, face următoarea prezentare : După ce am terminat şcoala, m-am angajat în fabrica de muniţii ca ucenic. Am ajuns un tehnolog foarte bun. După 20 de ani de zile, fabrica s-a desfiinţat. Greu, foarte greu. Am ajuns şomer. Nevastă-mea, tehnician dentar. Într-o zi, m-a rugat să-i cizelez un model şi în 5 luni am învăţat o meserie nouă. Şefa zice că anul ăsta investim şi într-un curs de calculatoare. Trebuie să ţii pasul cu vremurile. Ce să faci, de la tancuri la dinţi, www.invatapentrutine.ro

În finalul spotului sunt afişate : adresa site-ului : www.invatapentrutine.ro, domeniile de activitate : Consiliere, Cursuri, Dezvoltare personală. În partea de sus a ecranului apar siglele şi denumirile unor instituţii : Uniunea Europeană, Guvernul României, Fondul Social European, Instrumente Structurale 2001-2013, CNDIPT, Observator pentru dezvoltarea învăţării permanente.

Spotul Învaţăpentrutine.ro pe posturile de radio :

Voce1 : După ce am terminat şcoala, m-am angajat în fabrica de muniţii ca ucenic. Am ajuns un tehnolog foarte bun. După 20 de ani de zile, fabrica s-a desfiinţat. Greu, foarte greu, am ajuns şomer. Nevastă-mea : tehnician dentar. Într-o zi m-a rugat să-i cizelez un model şi în 5 luni am învăţat o meserie nouă. Trebuie să ţii pasul cu vremurile. Ce să faci, de la tancuri, la dinţi, www.invatapentrutine.ro.
Voce2 : Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că spoturile analizate contravin prevederilor art. 107 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, publicitatea şi teleshoppingul trebuie să servească interesul public prin respectarea regulilor informării şi ale unei competiţii corecte.

Consiliul a constatat că spoturile în discuţie încalcă regulile informării corecte a publicului, întrucât conţinutul acestora nu prezintă informaţii suficiente şi neechivoce cu privire la oferta de cursuri organizate.

Astfel, prin alăturarea sintagmelor « tehnician dentar » şi « am învăţat o meserie nouă », se acreditează, în mod greşit, ideea potrivit căreia, profesia de tehnician dentar s-ar putea exercita în urma unui curs de 5 luni, deşi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 96/2007, coroborate cu cele ale Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, această profesie se poate exercita pe teritoriul României, numai de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calitate în această profesie, titlu obţinut ca urmare a absolvrii studiilor superioare de specialitate cu durata de minim 3 ani şi care au dobândit calitatea de membru al OTDR (Ordinul Tehnicienilor Dentari din România).

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului consideră că difuzarea spoturilor publicitare de radio şi televiziune Învaţăpentrutine.ro ce au făcut obiectul controlului, s-a făcut cu încălcarea regulilor informării corecte, fiind de natură să prejudicieze interesele consumatorilor, întrucât publicului nu i se oferă o informare clară cu privire la cursurile promovate prin spot (de formare profesională, de perfecţionare, de calificare, etc.)

În concluzie, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune, în temeiul şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului, intrarea de îndată în legalitate în privinţa spoturilor Învaţăpentrutine.ro, în sensul respectării regulilor de difuzare a publicităţii în audiovizual.