Decizia nr. 1167 din 26.11.2010

25.11.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. CALEV TRANS S.R.L.,
pentru localitatea Sarasău, judeţul Maramureş

S.C. CALEV TRANS S.R.L.
Loc. Sarasău nr. 418
Jud. Maramureş

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 noiembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 11485/06.09.2010, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Sarasău, judeţul Maramureş, aparţinând S.C. CALEV TRANS S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. CALEV TRANS S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 0708.2/07.04.2005 şi Anexa din 02.10.2007 pentru localitatea Sarasău, judeţul Maramureş.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. CALEV TRANS S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 15.09.2010, în localitatea Sarasău, judeţul Maramureş, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. CALEV TRANS S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată, următoarele programele : EUROSPORT, B1 TV, RAI 1, CARTOON NETWORK, 1+1, PRO TV INTERNAŢIONAL, DISNEY CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC şi TV2.

Programele TVR CLUJ, TVR INFO, TVR INTERNAŢIONAL, TV5, MYNELE TV, PARTY TV, TL+, TVRM CULTURAL, TVRM EDUCAŢIONAL şi VACANŢA TV, deşi înscrise în oferta de servicii de programe aprobată de Consiliu, nu erau retransmise.

În baza aceluiaşi raport, membrii Consiliului au constatat că S.C. CALEV TRANS S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum sunt programele TVR Info şi TVR Cluj), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, deşi distribuitorul de servicii are obligaţia de a include în oferta de servicii şi de a retransmite programele TVR Info, TVR Cluj şi TV5, la data controlului acestea nu erau retransmise.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. CALEV TRANS S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Sarasău, judeţul Maramureş, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. CALEV TRANS S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Sarasău, judeţul Maramureş a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu a retransmis programele Societăţii Române de Televiziune, respectiv TVR Info şi TVR Cluj, precum şi programul TV5 a cărui obligativitate de retransmitere este stabilită prin acord internaţional.”