Decizia nr. 1211 din 14.12.2010

14.12.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 2-4-6, parter, camera 7, sector 3

pentru postul de televiziune TARAF TV
BUCUREŞTI, Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 1-3, sector 3

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 decembrie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 14892/16.11.2010, cu privire la emisiunea „Fata de la miezul nopţii” difuzată în zilele de 1, 6, 15 şi 20 iulie 2010, 13 august 2010, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 octombrie 2010 de către postul TARAF TV.

Postul de televiziune TARAF TV aparţine radiodifuzorului S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 107.1/27.01.2005, decizia de autorizare nr. 797.0/15.02.2005 şi de reautorizare 797.1-1/02.02.2010).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând ediţiile emisiunii menţionate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. a încălcat dispoziţiile art. 22 alin. (1) raportate la cele ale art. 18 lit. e) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform normelor invocate din Codul audiovizualului :

- art. 22 alin. (1) - Producţiile audiovizuale prevăzute la art. 18 lit. e) se difuzează numai în intervalul orar 24,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar in interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 18 de culoare albă.

- art. 18 lit. e) - Categoriile în care se încadrează producţiile audiovizuale în funcţie de criteriile precizate la art. 16 alin. (3) sunt următoarele :
e) producţii audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani, altele decât cele pornografice, care în Statele Unite ale Americii şi în ţările din Uniunea Europeană sunt interzise publicului sub 18 ani ;

Potrivit art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului, comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise ;

În fapt, postul de televiziune TARAF TV difuzează zilnic, în direct, în intervalul orar 22:30 - 01:30, emisiunea „Fata de la miezul nopţii”, care, astfel cum se prezintă pe site-ul www.taraf.tv.ro., este o „emisiune de dedicaţii muzicale prezentate de fete frumoase şi fără inhibiţii, care surprind prin costumaţiile inedite şi molipsesc telespectatorii cu poftă de viaţă, renunţând la haine în ritmul muzicii”.

Emisiunea este difuzată cu atenţionarea, la începutul emisiunii, „Acest program este interzis persoanelor sub 18 ani !” şi cu semn de avertizare „18”, prezent permanent pe ecran.

În cadrul ediţiilor emisiunii „Fata de la miezul nopţii” din zilele 1, 6, 15 şi 20 iulie 2010, 13 august 2010, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 octombrie 2010, solicitările telespectatorilor făcute prin SMS pentru difuzarea unor melodii, precum şi afirmaţiile acestora legate de dansul şi costumaţia prezentatoarei au avut un conţinut cu conotaţii sexuale.

Pe parcursul acestor ediţii, atitudinea telespectatorilor a fost determinată de dezbrăcarea prezentatoarei, precum şi de comportamentul acesteia care, cu mişcări lascive, mângâieri în zonele intime, prin lenjeria sumară, mângăieri filmate uneori în prim-plan şi poziţii ce sugerează actul sexual, incita telespectatorii să foloseasca un limbaj cu conotaţii sexuale.

Exemplificăm din raportul de monitorizare :

„Emisiunea din 06.07.2010

(ora 22:40) Vreau să văd şi eu o ţâţică, eşti cea mai tare, Ana arăţi super.

Emisiunea din 13.08.2010

(ora 23.10) Bună frumoaso, dă-ţi chiloţii jos, că vreau să-ţi văd păsărica !...
Ana : Păsărica mea e pentru toată lumea
(ora 23.17) Apropo eşti sexi în seara asta şi aş vrea să ne arăţi păsărica şi sânii goi goluţi şi vreau să te dezbraci mai rapid.
(ora 23.50) Ţi-aş da un pupic pe păsărică şi aş dori melodia 112.

Emisiunea din 07.10.2010

(ora 23:14) Prezentatoarea îşi dezgoleşte sânii
(ora 23:58) Prezentatoarea îşi dă chiloţii jos şi e filmată prim plan, cu focalizare pe partea de jos a bazinului”.

Membrii Consiliului au constatat că, deşi ediţiile emisiunii menţionate au fost încadrate cu semnul de avertizare „18”, acestea nu au fost difuzate în intervalul orar prevăzut de dispoziţiile legale pentru o producţie audiovizuală de acest gen, interval orar stabilit în raport de conţinutul acesteia (scene de nuditate, scene şi limbaj cu conţinut sexual).

Având în vedere acest fapt, membrii Consiliului au apreciat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 22 alin. (1) raportate la ale art 18 lit. e) din Codul audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd că producţiile audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani se difuzează numai în intervalul orar 24,00 - 6,00.

De asemenea, Consiliul a constatat că în ediţiile emisiunii din perioada 5 - 10 octombrie 2010, pe parcursul desfăşurării concursului, care avea ca premiu o pereche de pantofi marca Geno Del’Tu, au fost prezentate numele şi site-ul firmei producătore, www.genodeltu.ro, iar prezentatoarea a făcut comentarii cu conţinut comercial referitoare la magazinul online www.hainetari.ro.

Conform prezentării de pe site, S.C. GENO DEL‘TU PRODUCŢIE S.R.L. este o companie producătoare a unei game variate de încălţăminte din piele naturală pentru bărbaţi.

Faţă de conţinutul acestor ediţii, Consiliul consideră că radiodifuzorul a promovat o societate comercială, precum şi magazinul menţionat anterior şi, implicit, serviciile acestora, difuzând o comunicare audiovizuală comercială cu conţinut mascat, fiind încălcate astfel prevederile art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că difuzarea oricărei informaţii către publicul telespectator trebuie să se facă în mod obiectiv şi corect, cu respectarea principiilor ce trebuie să guverneze o comunicare audiovizuală, fără transformarea acesteia într-una cu conţinut comercial mascat pentru o marcă, firmă sau un prestator de servicii.

În temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) şi (3) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 90 alin. (1) şi (3) şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L. pentru postul de televiziune TARAF TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TARAF TV cu somaţie publică, întrucât mai multe ediţii ale emisiunii „Fata de la miezul nopţii”, în care au predominat scenele cu conotaţii sexuale, precum şi limbajul obscen nu au fost difuzate în intervalul orar corespunzător încadrării date chiar de radiodifuzor.

Astfel, deşi radiodifuzorul a încadrat emisiunea în categoria producţiilor audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani, aceasta a fost difuzată începând cu ora 22.30, fapt ce contravine prevederilor art. 22 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, producţiile audiovizuale interzise copiilor sub 18 ani se difuzează numai în intervalul orar 24,00 - 6,00.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.