Decizia nr. 132 din 20.02.2014

21.02.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. AGOTIKA INVEST S.R.L.
 cu sediul în Sfântu Gheorghe, Str. Nicolae Iorga, nr. 12, bl. 22, sc. B, ap. 2, CAM. 2, jud. Covasna

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 februarie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări, în baza solicitării înregistrată la CNA sub nr. 1778/10.02.2014, privind schimbarea datelor de identificare a titularului licenței audiovizuale și acționariatul acestuia.
 În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. AGOTIKA INVEST S.R.L. deținător al posturilor de radio FRISS FM din localitățile :

 1. Covasna, jud Covasna - licenţă audiovizuală nr. R278.3/23.06.1998, eliberată la 13.10.2011, decizie de autorizare nr. 296.1/07.10.2008, eliberată la 07.10.2008 ;
 2. Târgu Secuiesc, jud. Covasna - licenţă audiovizuală nr. R797.1.27.06.2011, eliberată la 13.10.2011, decizie de autorizare nr. 1669.0/16.03.2010, eliberată la 16.03.2010 ;
 3. Întorsura Buzăului, jud. Covasna - licenţă audiovizuală nr. R756.1/25.05.2006, eliberată la 13.10.2011, decizie de autorizare 1411.0/28.02.2008, eliberată la 28.02.2008 ;
 4.Sfântu Gheorghe, jud Covasna - licenţă audiovizuală nr. R742.1/25.05.2006, eliberată la 13.10.2011, decizie de autorizare nr. 1320.0/11.09.2007, eliberată la 25.02.2008 ;
 5. Baraolt, jud Covasna - licenţă audiovizuală nr. R708.1/24.05.2006, eliberată la 13.10.2011, decizie de autorizare nr. 1480.0/18.06.2008, eliberată la 18.06.2008, a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b).
 Alin. (1) lit. b) al articolului menţionat prevede că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde datele de identificare a titularului acesteia, (denumirea societății) precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală.
 Observând cererea de modificare a licenței audiovizuale aparținând S.C. AGOTIKA INVEST S.R.L., membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a operat această schimbare la data de 20.09.2013, fără a solicita acordul Consiliului, care a luat la cunoștință despre această modificare în data de 10.02.2014, când radiodifuzorul a depus toată documentația necesară analizării solicitării.
 Astfel, din situaţia prezentată a rezultat că în data de 20.09.2013 a fost schimbată denumirea societății în S.C. AGOTIKA INVEST S.R.L. din S.C. ANTAL&TAMAS S.R.L. și structura acționariatului constând în transmiterea părților sociale pentru persoane fizice de la domnii Tamás Sándor şi Antal Árpád-András către d-na Petroczki Judit Ágota. Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. AGOTIKA INVEST S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat atât denumirea societății, cât și structura acționariatului fără a solicita acordul Consiliului cu privire la operarea acestor modificări.
 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. AGOTIKA INVEST S.R.L., deținător al posturilor de radio FRISS FM din localitățile :
 1. Covasna, jud Covasna - licenţă audiovizuală nr. R278.3/23.06.1998, eliberată la 13.10.2011, decizie de autorizare nr. 296.1/07.10.2008, eliberată la 07.10.2008 ;
 2. Târgu Secuiesc, jud. Covasna - licenţă audiovizuală nr. R797.1.27.06.2011, eliberată la 13.10.2011, decizie de autorizare nr. 1669.0/16.03.2010, eliberată la 16.03.2010 ;
 3. Întorsura Buzăului, jud. Covasna - licenţă audiovizuală nr. R756.1/25.05.2006, eliberată la 13.10.2011, decizie de autorizare 1411.0/28.02.2008, eliberată la 28.02.2008 ;
 4.Sfântu Gheorghe, jud Covasna - licenţă audiovizuală nr. R742.1/25.05.2006, eliberată la 13.10.2011, decizie de autorizare nr. 1320.0/11.09.2007, eliberată la 25.02.2008 ;
 5. Baraolt, jud Covasna - licenţă audiovizuală nr. R708.1/24.05.2006, eliberată la 13.10.2011, decizie de autorizare nr. 1480.0/18.06.2008, eliberată la 18.06.2008, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite pe posturile de radio din fiecare localitate menționată la art. 1, în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00-14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat S.C. AGOTIKA INVEST S.R.L., deținătoare a postului de radio „FRISS FM” cu somaţie publică, întrucât a modificat structura acționariatului fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.