Decizia nr. 161 din 14.01.2010

14.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETAŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1, BUCUREŞTI

pentru postul de televiziune TVR 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 14 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 17576/06.12.2009 privind emisiunea „Ora de ştiri”, difuzată în ziua de 5 decembrie 2009, începând cu ora 22.00, de postul de televiziune TVR 2.

Postul TVR 2 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 341/03.11.2005 şi Decizia de autorizare nr. 1270.0/15.03.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării înregistrării cu emisiunea respectivă, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat dispoziţiile art. 46 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

În fapt, postul de televiziune TVR 2 a difuzat, în data de 5 decembrie 2009, emisiunea „Ora de ştiri”. Prezentatoarea emisiunii, doamna Monica Ghiurco a avut-o invitată în studio pe doamna Gabriela Cotarcea, medic specialist obstretică-ginecologie la Spitalul de Urgenţă Floreasca.

Pornind de la tema discuţiei, o ştire care a fost prezentată înaintea dialogului din studio şi care făcea referire la infertilitate, doamna Gabriela Cotarcea a făcut afirmaţii cu caracter discriminator la adresa muncitorilor străini care lucrează în România, invocând presupuse probleme pe care aceştia le pot produce, cum ar fi transmiterea unor boli, neplata taxelor sau creşterea cheltuielilor sociale.

Spre exemplificare, redăm din raportul de monitorizare :

„Gabriela Cotarcea : (...) Pentru că dacă vine într-o societate un copil care va face o şcoală el va fi un bun plătitor pe când, a fost o politică implementată, s-au gândit, hai să facem migraţie, Franţa a pus şi a adus magrebienii şi s-a demonstrat că nu-i corect. Cum ar fi să aducem noi din China, să aducem, să populăm România, aici o să ajungem, o să ne conducă chinezii, o să ne conducă indienii, că români nu vor mai fi.
Monica Ghiurco : Perspectivă îngrijorătoare.
Gabriela Cotarcea : ...nu prea merge, pentru că ăia vin cu boli, vin cu cutume, vin cu religii, s-ar putea să nu-ţi muncească, s-ar putea să-ţi muncească la negru, că şi noi avem en gros-uri cu chinezi, da ?, să nu-ţi plătească taxele şi tu ajungi până la urmă să-i suporţi şi să ai cheltuieli mai mari în final.”

Membrii Consiliului au constatat că afirmaţiile doamnei Gabriela Cotarcea, prin care s-a indus ideea că producerea presupuselor evenimente negative, respectiv, transmiterea unor boli, neplata taxelor sau creşterea cheltuielilor sociale sunt generate de muncitorii chinezi şi indieni care lucrează în România, sunt discriminatorii la adresa acestora.

Consiliul a ţinut cont de faptul că Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamă că toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi şi că fiecare poate să se prevaleze de toate drepturile şi libertăţile din Declaraţie, fără nicio deosebire, mai ales de rasă, de culoare sau origine naţională.

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au apreciat că respectivele afirmaţii la adresa muncitorilor chinezi şi indieni din România au constituit o formă de discriminare pe considerente de naţionalitate.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (3), şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE pentru postul de televiziune TVR 2 şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR 2, cu somaţie publică, întrucât difuzarea emisiunii „Ora de ştiri”, din 5 decembrie 2009, s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 46 din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.