Decizia nr. 171 din 13.03.2014

20.03.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. Galaxy S.R.L.
 Drobeta Turnu Severin : B-dul Carol, Nr. 43. Bl. 42, parter, jud. Mehedinţi CUI 1613968

  pentru postul de televiziune GALAXY

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 martie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării nr. 814/21.01.2014, cu privire la emisiunea „Tribuna Societății Civile” difuzată în data de 20.01.2014 de postul Galaxy din Drobeta Turnu Severin.
 Postul GALAXY aparţine S.C. GALAXY S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 134.2/15.04.2004 şi Decizia de autorizare nr. 833.1-1/23.10.2007).
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea înregistrărilor emisiunii, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. Galaxy S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 34 alin. (1), din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate :
 art. 34 alin. (1) : Orice persoană are dreptul la propria imagine.
 În fapt, în data de 20.01.2014, în intervalul orar 21:00-22:20 (în reluare la ora 23:30 şi în ziua de 21.01.2014 de la ora 18:00) în cadrul emisiunii „Tribuna Societăţii Civile”, emisiune de dezbatere pe probleme generale ale societăţii, cum ar fi cele civice, sociale, politice, moderată de Prof. dr. Eugen Măicăneanu (Lector al Universităţii Craiova-filiala Drobeta Turnu Severin) a fost abordat un subiect referitor la nemulţumirile domnului Ion Olteanu-invitatul emisiunii, legate de unele probleme apărute în procesele cu Adrian Duicu, după ce a consultat dosarele şi a constatat că în acestea figurează declaraţii semnate de Adrian Duicu, dar scrise cu o grafie diferită, fapt pentru care a prezentat copii xerox ale acestor declaraţii.
 Pe parcursul emisiunii, moderatorul a solicitat mereu probe la afirmaţiile invitatului și puncte de vedere exprimate la telefon de purtătorul de cuvînt al Parchetului.
 În timpul emisiunii, moderatorul a anunţat de 4 ori numărul de telefon direct (0252333333) la care pot suna telespectatorii, care vor să-şi exprime o părere.

 Redăm din raportul de monitorizare : Ion Olteanu : Dottore Duicu ! Dottore (Adrian Duicu are titlul de dr. ing., n.m.), într-adevăr m-ai convins, ai ceva special, n-am ştiut care este acel lucru special pe care-l ai de a ocupa, care te îndreptăţeşte să fii Preşedinte al Consiliului Judeţean. Acum ştiu : scrisul, domnule ! Întotdeauna am spus că atunci cînd vei ajunge acolo unde meriţi, şi ştii unde cred eu că meriţi, cu dosarele alea, fişetele alea întregi de dosare penale pe care le ai, aşa, am să-ţi aduc limbă de porc cu măsline. M-am răzgîndit. Mergem fifty-fifty : eu pun măslinele şi poate dai tu limbile. Ca să nu ne supărăm... Eugen Măicăneanu : Să facem două precizări domnule Olteanu, în emisiunea aceasta nu se face niciun fel de publicitate politică şi-n al doilea rînd dacă tenta de pamflet a ultimilor dv. afirmaţii poate fi acceptată îi rog şi pe telespectatorii noştri s-o accepte ca atare. Mulţumesc pentru participarea la emisiune. Ion Olteanu : Vă mulţumesc pentru invitaţie. Eugen Măicăneanu : Stimaţi telespectatori, aşa cum v-am spus, colegii mei de la pupitrul tehnic au făcut tot posibilul să ia legătura telefonică în timpul emisiunii cu persoanele care au fost menţionate de-a lungul acestei ore şi jumătate de emisie, unii, cazul domnului procuror Cercel (purtătorul de cuvînt al Parchetului, n.m.)au răspuns şi au exprimat un punct de vedere, alţii n-au putut fi găsiţi. Să sperăm că, mă rog, cu altă ocazie, ei vor fi disponibili, domniile lor vor fi disponibili şi vom putea închega un dialog mult mai util sub raportul concluziilor de la sfîrşitul emisiunii. Consiliul a apreciat că informaţiile prezentate de radiodifuzor au fost de natură să prejudicieze dreptul la imagine a persoanei. Astfel, membrii Consiliului au constatat că, difuzarea unei informaţii, fără a fi verificată şi care avea un conţinut acuzator la adresa unei persoane, al cărui nume a fost prezentat în emisiune, aceasta putând fi astfel identificată cu uşurinţă de către comunitate, fiind de altfel Președinte al Consiliului Județean Mehedinți, radiodifuzorul a prejudiciat imaginea acestui, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 34 alin. (1) din Codul audiovizualului.

 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.
 Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. GALAXY S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 134.2/15.04.2004 şi al Deciziei de autorizare nr. 833.1-1/23.10.2007 pentru postul GALAXY, se sancţionează cu somație publică pentru încălcarea prevederilor art. 34 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. GALAXY S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune GALAXY cu somaţie publică, întrucât în cadrul emisiunii „Tribuna Societăţii Civile” din 20.01.2014, au fost aduse acuzații nedovedite la adresa unei persoane, fapt de natură a aduce atingere dreptului la imagine al acesteia.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.