Decizia nr. 192 din 21.01.2010

21.01.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp A4, etaj 2, camera 28, C.U.I. 14080700

pentru postul REALITATEA TV
Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 21 ianuarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, cu privire la modul în care radiodifuzorul a reflectat, în emisiunile informative şi de dezbateri difuzate în zilele de 16 - 18 ianuarie 2010, cazul Băhăian.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004, decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 15 alin. (2) lit. b) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în intervalul orar 6,00 - 22,00 nu pot fi difuzate emisiuni care conţin demonstraţii sau detalii importante privind tehnici criminale.

În fapt, în ziua de 16 ianuarie 2010, în grupajele informative de la orele 12,00, 14,00 şi 21,00, postul de televiziune REALITATEA TV a difuzat, o ştire cu privire la „cazul Băhăian”, în care au fost prezentate detalii importante privind tehnicile de comitere a crimelor şi de ştergere a urmelor folosite de grupul infracţional condus de dl. Sergiu Băhăian.

Redăm din raportul de monitorizare : „Doi bărbaţi au fost îngropaţi de vii într-o gospodărie din localitatea constănţeană Măgura. Peste cadavrele lor a fost turnat apoi beton, pentru a se şterge orice urmă. Un alt bărbat a fost ucis cu lovituri de ciocan, iar ultimul a fost aruncat de pe podul din Cernavodă”

În emisiunile de dezbatere „Fabrica” difuzată în 16 ianuarie 2010, de la ora 15,00, şi „Deschide lumea” difuzată în 18 ianuarie 2010, de la ora 16,20, în cadrul discuţiilor purtate cu invitaţii pe marginea cazului Băhăian, precum şi în ediţia emisiunii informative de la orele 18,00 din ziua de 16 ianuarie 2010, postul de televiziune REALITATEA TV a prezentat informaţii noi cu privire la tehnicile criminale folosite de persoanele acuzate în acest caz.

Exemplificăm din raportul de monitorizare : „Peste aceste cadavre a fost turnat un strat gros de piatră şi de beton pentru a li se pierde urma. Alte două cadavre au fost descoperite în Canalul Dunăre-Marea Neagră. Aceste persoane, cele două victime au fost bătute cu cruzime, spun legiştii care au făcut autopsia, au fost lovite cu ciocanul în cap sau cu alte corpuri contondente. Legiştii au ajuns la concluzia că au avut foarte multe fracturi pe tot corpul.
Anchetatorii spun că, înainte de a fi ucise, victimele fuseseră obligate să înghită mari cantităţi de narcotice şi alcool.”

Pe parcursul zilei de 17 ianuarie 2010, în grupajele informative de la orele 13.00, 14.00, 16.00 şi 17.00, postul a prezentat ştiri despre „cazul Băhăian” care au conţinut aceleaşi informaţii privind tehnici criminale.

De asemenea, postul de televiziune a difuzat şi în ziua de 18 ianuarie 2010, în grupajele informative de la orele 10,00 şi 21,00, sub diferite titluri precum : „REGIZORUL ASASINATELOR”, „MAFIOŢII ROMÂNIEI”, „REGIZORUL „MOARTE”, ştirea cu privire la tehnicile criminale folosite de grupul condus de dl. Sergiu Băhăian.

Astfel, în cadrul ediţiei emisiunii informative de la ora 10.00, au fost invitaţi în studioul de ştiri, pentru dezbaterea subiectului, dl. Constantin Dudu Ionescu, fost ministru de Interne, şi dl. Dan Bucura, jurnalist.

Redăm din raportul de monitorizare : „Prezentator : Aş începe prin a face o referire la filme. Ce Naşul 1 sau Naşul 2, ce Clanul Sicilienilor, aflăm acum de oameni care erau forţaţi să bea aloool cu diazepam şi apoi se turna beton peste ei. Cred că dacă aş fi scenarist de film aş zice, uite este o idee foarte bună pentru un film de succes. Dan Bucura, mi se pare absolut halucinant tot ce am aflat.
(...) Prezentatoare : Drogaţi, iar mai apoi îngropaţi de vii la 3 metri sub pământ, acoperiţi cu un strat gros de beton pentru a li se pierde urma.
Prezentator : Bătuţi cu bestialitate, loviţi cu ciocanul în cap şi aruncaţi în Canalul Dunăre-Marea Neagră.”

Având în vedere că informaţiile amănunţite referitoare la modul în care au fost ucise victimele, informaţii oferite de radiodifuzor în cadrul emisiunilor prezentate publicului, se încadrează fără echivoc în categoria detaliilor privind tehnici criminale, membrii Consiliului au considerat că prevederile art. 15 alin. (2) lit. b) din Codul audiovizualului au fost încălcate.

Potrivit dispoziţiilor invocate, emisiunile care conţin demonstraţii sau detalii importante privind tehnici criminale nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 22,00.

Membrii Consiliului au constatat că, prin prezentarea repetată a unor detalii privind modul de săvârşire a crimelor a fost depăşit cadrul ştirilor care ar fi putut să contribuie la informarea telespectatorilor în legătură cu acest caz.

Mai mult, potrivit reglementărilor audiovizuale, programele de ştiri şi de actualităţi se supun, de asemenea, cerinţelor de protecţie a copiilor şi vizionării în familie.

Consiliul a apreciat că radiodifuzorul nu a ţinut cont de obligaţia instituită în sarcina sa de a asigura protecţia copiilor în programele audiovizuale, având în vedere lipsa de maturitate a acestora şi de discernământul lor redus. Acest fapt a condus la posibilitatea ca dezvoltarea mentală şi morală a copiilor să fie afectată, în condiţiile în care televizorul constituie un factor important în informarea şi educarea telespectatorilor minori.

Difuzarea unei emisiuni cu un astfel de conţinut, la o oră accesibilă copiilor, încalcă principiul interesului superior al acestuia statuat de întreaga legislaţie privitoare la drepturile copilului, legislaţie în care normele din domeniul audiovizualului constituie o parte importantă. În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului reiterează radiodifuzorilor că informarea publicului în mod corect şi obiectiv în legătură cu probleme de interes public trebuie făcută cu responsabilitate, având în vedere şi nevoia de protecţie psihică şi emoţională a minorilor.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 162 alin. (2) din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. pentru postul de televiziune REALITATEA TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu somaţie publică, întrucât, în cadrul mai multor emisiuni informative din perioada 16 - 18 ianuarie 2010, în contextul prezentării „cazului Băhăian”, au fost difuzate ştiri care au conţinut detalii privind tehnici criminale, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 15 din Codul audiovizualului.

De asemenea, şi în emisiunile de dezbatere „Fabrica” din 16 ianuarie şi „Deschide lumea” din 18 ianuarie, dedicate aceluiaşi caz, au fost făcute mai multe referiri la metodele de comitere a unor omoruri. Potrivit dispoziţiilor legale, în intervalul orar 6,00 - 22,00 nu pot fi difuzate emisiuni care conţin demonstraţii sau detalii importante privind tehnici criminale”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.