Decizia nr. 237 din 10.03.2011

10.03.2011


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. împotriva Deciziei C.N.A. nr. 183/01.02.2011

Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.,
Bucureşti, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, sector 6, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţa publică din data de 10 martie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la CNA sub nr. 2495/18.02.2011, prin care S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a solicitat reanalizarea Deciziei nr. 183/01.02.2011 privind amendarea cu 50.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 155 din Decizia nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

În fapt, prin decizia contestată radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a fost sancţionat cu amendă de 50.000 lei, întrucât în perioada 18 - 23 ianuarie 2011, în cadrul emisiunilor « Reporterul trăznit”, “Zori de zi”, “Adevărata Credinţă”, “Hery şi Ioana Show”, »Păstorul cel bun”, « Ştiinţă şi conştiinţă pentru sănătate”, »Preţuieşte viaţa”, « În atenţia DNA” şi  »Dan Diaconescu Direct”, sub forma unor informaţii tip News Alert, a transmis mesaje politice cu caracter vădit electoral, precum şi mesaje prin care era promovat, în mod indirect, Partidul Poporului, fapte ce contravin prevederilor menţionate mai sus. Punând în discuţie situaţia de fapt şi temeiul de drept reţinute în Decizia nr. 183/01.02.2011, membrii Consiliului au decis că sancţiunea a fost corect aplicată.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia ca fiind nefondată.

De asemenea, reprezentantul societăţii, prezent în şedinţa publică, a fost atenţionat în legătură cu faptul că pe postul OTV sunt transmise în continuare mesaje de promovare politică, deşi Consiliul a sancţionat în mod repetat radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. pentru încălcarea prevederilor art. 155 din Codul audiovizualului.