Decizia nr. 241 din 15.03.2011

15.03.2011


envoyer l'article par mail title=

privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. DEŞTEPTAREA S.A., împotriva Deciziei nr. 206/17.02.2011

Către,

S.C. DEŞTEPTAREA S.A. C.U.I. 944300
Str. Vasile Alecsandri nr. 41
BACĂU Jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 martie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia înregistrată la CNA sub nr. 3118/04.03.2011, prin care S.C. DEŞTEPTAREA S.A. a solicitat reanalizarea Deciziei CNA nr. 206/17.02.2011 privind amendarea cu 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1-3), art. 71 alin. (1) lit. a) şi art. 99 alin. (2) din Decizia C.N.A. nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

În fapt, prin decizia contestată radiodifuzorul a fost sancţionat cu amendă de 5.000 lei, întrucât în ediţia emisiunii ,,Deşteptarea de seară", din data de 04.01.2011, transmisă cu titlul ”Banii Bacăului. Unde sunt și în ce fel îi cheltuim ?”, a fost dezbătut un subiect referitor la modul în care primarul municipiului Bacău a administrat banii publici, fără a fi prezentat şi punctul de vedere al acestuia şi fără ca acuzaţiile formulate la adresa lui să fie susţinute cu dovezi. Acest fapt a fost de natură să afecteze dreptul la imagine al persoanei, precum şi dreptul publicului la informare echilibrată şi imparţială, astfel încât, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, să poată fi favorizată libera formare a opiniilor. Astfel, pe parcursul acestei emisiuni, care avea o temă de interes public pentru comunitatea locală, radiodifuzorul a prezentat doar opiniile unor persoane care împărtăşeau acelaşi punct de vedere, respectiv proasta gestionare a banilor publici de către primarul Romeo Stavarache, fiind aduse şi acuzaţii privind presupuse fapte penale ale acestuia.

Prezentarea doar a unei singure opinii în legătură cu tema analizată a fost de natură a afecta echilibrul şi obiectivitatea informaţiilor aduse la cunoştinţa publicului, astfel încât acesta să-şi poată forma o opinie corectă în legătură cu subiectele dezbătute, încălcându-se astfel prevederile art. 71 din Codul audiovizualului. De asemenea, pe parcursul emisiunii au fost aduse acuzaţii la adresa primarului Romeo Stavarache, fără ca acuzaţiile să fie susţinute cu dovezi şi fără a fi prezentat şi punctul de vedere al acestuia, aşa cum radiodifuzorul avea obligaţia legală conform prevederilor art. 42 din Codul audiovizualului.

Mai mult decât atât, deşi în timpul emisiunii au fost aduse acuzaţii la adresa primarului municipiului Bacău, moderatorul nu numai că nu a solicitat probe invitaţilor în susţinerea acuzaţiilor, dar, la rândul lui, a făcut afirmaţii acuzatoare şi a achiesat la faptele incriminate, atitudine care contravine dispoziţiilor legale.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că modalitatea în care a fost difuzată această emisiune a fost de natură să afecteze dreptul la imagine al persoanei, precum şi dreptul publicului la informare echilibrată şi imparţială, fapte ce contravin prevederilor menţionate mai sus.

Punând în discuţie situaţia de fapt şi temeiul de drept reţinute în Decizia nr. 206/17.02.2011, membrii Consiliului au decis că sancţiunea a fost corect aplicată, decizia fiind întemeiată, iar motivele invocate de radiodifuzor în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să demonstreze netemeinicia deciziei, respectiv inexistenţa faptelor constatate la stabilirea amenzii a cărei reanalizare şi revocare se solicită.

Astfel, în ceea ce priveşte susţinerea potrivit căreia ar fi fost respectat principiul reglementat de art. 71 alin. (1) din Codul audiovizualului, membrii Consiliului consideră că acest aspect nu este real, în condiţiile în care aveaţi obligaţia legală ca în cadrul ediţiei emisiunii „Deşteptarea de seară" să prezentaţi atât opinii pro, cât şi pe cele contra cu privire la subiectul dezbătut, fapt ce nu s-a întâmplat. Cu privire la argumentaţia dumneavoastră potrivit căreia îndeplinirea acestei obligaţii nu presupune prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie cadrul aceleiaşi emisiuni, ci pe parcursul „perioadei în care probleme sunt în dezbatere publică", Consiliul o consideră neîntemeiată.

Sub acest aspect, precizăm că, potrivit prevederilor art. 71 alin. (3) din Codul audiovizualului, legiuitorul a prevăzut în mod expres că prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni şi numai în mod excepţional în emisiunile următoare.

Referitor la libertatea de exprimare şi practica CEDO pe care le invocaţi în contestaţia dumneavoastră, Consiliul Naţional al Audiovizualului, în calitate de garant al intersului public, recunoaşte şi garantează libertatea de exprimare, dar, în egală masură, şi celelalte drepturi fundamentale ale omului, cum ar fi dreptul la imagine al persoanei.

Membrii Consiliului apreciază că libertatea de exprimare este un drept fundamental al omului, însă acesta nu este un drept absolut, iar radiodifuzorii nu se pot prevala de acest drept, în condiţiile în care alte drepturi fundamentale ale persoanei sunt ocrotite în egală măsură. De asemenea, radiodifuzorii trebuie să aibă în vedere faptul că deontologia jurnalistică presupune ca presa, inclusiv spaţiul audiovizual, să se supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere.

Este unanim acceptat că opiniile nu pot fi supuse criteriului adevărului, ele reprezentând păreri subiective, exprimate sub formă de comentarii sau idei generale ori observaţii privind evenimente concrete, dar, ele trebuie să fie oneste şi etice, să nu urmărească manipularea opiniei publice.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul în mod corect în legătură cu problemele de interes public, iar acest lucru trebuie făcut cu obiectivitate în ceea ce priveşte faptele şi evenimentele prezentate şi fără a se aduce atingere dreptului la imagine al persoanei.

Pentru toate aceste considerente, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de dispoziţiile art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au decis respingerea contestaţiei formulate de S.C. DEŞTEPTAREA S.A., ca neîntemeiată, şi menţinerea Deciziei nr. 206/17.02.2011.