Decizia nr. 254 din 03.04.2014

10.04.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
 BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1, CUI R 8468440

 pentru postul de televiziune TVR 1

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 03 aprilie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiilor înregistrate la CNA cu nr. 2821/28.02.2014 şi 2821rev/10.03.2014, referitor la ediţiile din 14, 20 şi 21 februarie 2014 ale unor ştiri difuzate de postul TVR 1 în cadrul emisiunilor informative « Telejurnal », sub titlul « Izolaţi printre noi ».
 Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 340.1/03.11.2005 şi decizia de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007).
 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat prevederile art. 3 alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate : - art. 3 alin. (1) : "Minorul are dreptul la protejarea imaginii şi a vieţii sale intime, private şi familiale. (3) Dreptul minorului la respectarea vieţii private şi la propria imagine prevalează în faţa necesităţii de informare, cu atât mai mult în cazul minorului aflat în situaţii dificile.« -Potrivit raportului de monitorizare, postul de televiziune TVR 1 a difuzat în perioada 14 - 25 februarie 2014, în cadrul emisiunilor informative Telejurnal, de la ora 21.30, ştiri cu privire la cazurile unor copii cu dizabilităţi de la Şcoala Specială nr. 11 din Capitală, în rubrica »Izolaţi printre noi". Din analiza raportului de monitorizare, au reieşit următoarele : "14.02.2014
 Postul de televiziune TVR a difuzat în data de 14.02.2014, ştirea cu titlurile IZOLAŢI PRINTRE NOI / Fetiţă cu sindrom Down, bătută la şcoală, despre cazul unei fetiţe cu sindromul Down care ar fi fost agresată la Şcoala Specială 11. Menţiunea exclusivitate.
 A fost prezentat cazul unei fetiţe cu sindrom Down, în care mama acuză că fetiţa a fost bătută la şcoala specială. Au fost difuzate declaraţiile mamei şi certificatul medico-legal.
 Învăţătoarea ar fi auzit că fetiţa se mutilează singură şi că i-ar trebui tratament pentru asta. Directorului şcolii a negat acuzaţiile.
 Discuţiile cu învăţătoarea şi cu directorul şcolii par a fi făcute fără ştirea interlocutorilor.

 Au fost difuzate imagini neblurate ale copilului.« - »20.02.2014
 Postul de televiziune TVR a difuzat în data de 20.02.2014, ştirea cu titlurile IZOLAŢI PRINTRE NOI / Fetiţă cu epilepsie, rănită la grădiniţă, despre cazul unei fetiţe de 4 ani epileptice rănită şi a reluat ştirea despre fetiţa cu sindromul Down bătută la Şcoala Specială 11.
 Explicaţia învăţătoarei pentru fetiţa epileptică rănită a fost că o fetiţă cu sindrom Down i-a făcut rănile.
 Directorului şcolii i-a oferit o ţigare mamei ca să se liniştească şi ar fi sfătuit-o să-şi mintă soţul că fetiţa s-a lovit singură.
 Discuţia cu directorul şcolii pare a fi făcută fără ştirea interlocutorului. Discuţia cu învăţătoarea are marcaj de cameră ascunsă.
 Au fost difuzate imagini neblurate ale fetiţei cu sindrom Down.« - »21.02.2014
 Postul de televiziune TVR a difuzat în data de 21.02.2014, ştirea cu titlurile IZOLAŢI PRINTRE NOI / Şcoala Specială 11, curată pentru Inspectorat în care s-au reluat cele două cazuri de agresiune de la Şcoala Specială 11 : ale unei fetiţe de 4 ani epileptice rănită şi cea despre fetiţa cu sindromul Down bătută.
 Rezultatul anchetei Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti a fost că ce au semnalat părinţii nu se confirmă.
 Mama fetiţei epileptice susţine că nu a fost contactată de inspectorat.
 Discuţiile cu directorul şcolii şi cu învăţătoarea par a fi făcute fără ştirea interlocutorului.
 Au fost difuzate imagini neblurate ale fetiţei cu sindrom Down."

 Consiliul a constatat că ediţiile emisiunii „Telejurnal”, din 14, 20 şi 21 februarie 2014 au fost difuzate de postul TVR1 cu încălcarea prevederilor privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe.
 Din analiza raportului de monotorizare a reieşit că, în respectivele ediţii, în cadrul rubricii « Izolaţi printre noi », au fost difuzate imagini neblurate ale unui copil cu dizabilităţi, respectiv o fetiţă cu sindromul Down. Membrii Consiliului au constatat că, deşi unui alt copil, respectiv o fetiţă cu epilespie, i-a fost blurat chipul, fetiţa cu sindrom Down a fost prezentată fără a fi luată nicio măsură de natură să îi protejeze imaginea (ediţiile din 20 şi 21 februarie ale emisiunii).
 Consiliul consideră că, dată fiind situaţia dificilă în care se afla copilul, radiodifuzorul nu a luat măsurile legale ce se impuneau, astfel încât acesta să nu fie expus niciunui risc psihic ori moral. De asemenea, membrii Consiliului au constatat că subiectul referitor la cazul fetiţei cu sindrom Down a fost difuzat în ediţia din 14.02.2014, după care, în alte două ediţii, respectiv cele din 20 şi, respectiv, 21 februarie, acesta a fost reluat, cu informaţii suplimentare, în niciuna din aceste ediţii radiodifuzorul neluând măsuri de blurare a chipului minorei cu sindrom Down.
 În raport de prevederile art. 3 alin. (1) din Codul audiovizualului, radiodifuzorul avea obligaţia de a ţine cont la difuzarea celor trei ediţii ale emisiunii şi de dispoziţiile alin. (3) al aceluiaşi articol care prevede că dreptul minorului la respectarea vieţii private şi la propria imagine prevalează în faţa necesităţii de informare, cu atât mai mult în cazul minorului aflat în situaţii dificile
 Aşadar, informaţiile pe care radiodifuzorul le-a adus în atenţia puiblicului telespectator trebuiau difuzate cu respectarea interesului superior al minorului, interes care, în această situaţie, viza un minor cu dizablităţi, aflat într-o situaţie dificilă şi căruia radiodifuzorul avea obligaţia de a-i proteja imaginea şi viaţa privată.
 Faţă de toate aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis sancţionarea radiodifuzorului SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE cu somaţie publică
 Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :


 Art. 1 : Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, având licenţa audiovizuală nr. TV 340.1/03.11.2005 şi decizia de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007, pentru postul de televiziune TVR 1, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (3) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 8.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR 1 cu somaţie publică, întrucât în ediţiile din 14, 20 şi 21 februarie 2014 ale emisiunii „Telejurnal”, în cadrul rubricii « Izolaţi printre noi », a difuzat imagini neblurate ale unui copil aflat într-o situaţie dificilă, fapt de natură a-i prejudicia dreptul la viaţă privată, protejat de dispoziţiile art. 3 din Codul audiovizualului. De asemenea, aceeaşi normă prevede că interesul superior al minorului prevalează în raport de necesitatea informării publicului."

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.