Decizia nr. 261 din 29.03.2011

29.03.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. REALITATEA MEDIA S.A.,
BUCUREŞTI, Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 2, camera 4, sector 4 C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1
BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în data de 29 martie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 3935/21.03.2011 cu privire la emisiunea „Bursa pariurilor”, ediţiile difuzate de postul REALITATEA TV în zilele de 7, 8 şi 9 martie 2011, precum şi la emisiunile informative difuzate de acest post.

Postul de televiziune REALITATEA TV aparţine S.C. REALITATEA MEDIA S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 263.2/03.05.2004 şi decizia de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004).

Analizând raportul de monitorizare şi vizionând înregistrările, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 34 alin. (1) şi art. 66 alin. (1) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, astfel cum au fost preluate din Decizia nr. 187/2006 (art. 42 alin. (1) şi art. 71 alin. (1) lit. a), în vigoare la data săvârşirii faptelor, ulterior abrogată prin Decizia 220/2011.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

Legea audiovizualului :

- art. 3 alin. (2) : Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Codul audiovizualului :

- art. 34 alin. (1) din Decizia 220/2011 (art. 42 alin. (1) din Decizia 187/2006 în vigoare la data săvârşirii faptei).
(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.
- art. 66 alin. (1) lit. a) din Decizia 220/2011 (art. 71 alin. (1) lit. a) din Decizia 187/2006 în vigoare la data săvârşirii faptei).
(1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;

În fapt, în data de 07.03.2011, între orele 21.45-22.55, postul Realitatea TV a difuzat emisiunea „Bursa Pariurilor” în cadrul căreia au participat, în calitate de invitaţi, doamna Elena Vijulie şi domnii Alexandru Cumpănaşu, Cornel Nistorescu şi Dragoş Pătraru.

Subiectul primei părţi a emisiunii a fost prezentat de moderatorul Radu Soviani astfel : Doamnelor şi domnilor, bună seara şi bun găsit la „Bursa pariurilor” ! Bună seara, Elena Udrea ! Bună seara, Dorin Cocoş ! Bună seara, Sorin Blejnar ! Bună seara, Guineea ! Şi mai avem o listă întreagă de “bună seara”. Această listă o vom face publică pe parcursul emisiunii de astăzi. Vreau să mergem la o cifră care sună extraordinar, 65 de milioane de euro. Despre această cifră vorbim ca presupus prejudiciu dintr-o operaţiune de export de motoare de la UCM Reşiţa, o operaţiune despre care preşedintele fiscului din România, domnul Sorin Blejnar, nu este chiar străin.

Până la ora 22.19, pe durata dezbaterii subiectului, pe ecran a fost afişat titlul „AXA UDREA-COCOŞ-GUINEEA” şi menţiunea EXCLUSIV.

Cu menţiunea 10 februarie 2011, a fost difuzat un fragment din emisiunea „Ora de foc”, în care preşedintele ANAF, într-o intervenţie telefonică, afirma că nu a fost returnată TVA de 60 de milioane de euro (n.n.-în cazul motoarelor de la UCM Reşiţa).

În continuare, în cadrul emisiunii a fost acreditată ideea că între Elena Udrea şi Iulian Tudor, presupusul beneficiar al returnării de TVA în sumă de 60 de milioane de euro, ar exista o legătură de afceri.

Radu Soviani, arătând o hârtie : (...). Iată motoarele despre care vorbea domnul Blejnar, despre care vorbea Republica Guineea, (...) Domnul Iulian Tudor, vă spune ceva acest lucru ? Nouă ne spune acest lucru, întrucât am cercetat cine este domnul Iulian Tudor şi îl regăsim, spre exemplu, nu i-am spune în axa Udrea – Cocoş - Guineea, dar cu siguranţă în Euro Hotels, compania unde domnul Dorin Cocoş este acţionar alături de o altă doamnă al cărei împuternicit este domnul Iulian Tudor, alături de care domnul Iulian Tudor a luat decizia alături de domnul Dorin Cocoş în compania Euro Hotels. Acelaşi domn este consulul onorific al Republicii Guineea la Bucureşti. Îl cunoaşte doamna Udrea ? Îl cunoaşte domnul Cocoş pe domnul Iulian Tudor ? Vom vedea imediat în perioada următoare.

Pe ecran au fost postate următoarele date :

- Vox Transpedit SRL / acţionar Cindea Mariana : 100% ;
- Euro Hotels Internaţional Co SRL / asociaţi : Cocoş Dorin : 50% / Cindea Mariana : 50% ;
- Sancomplex SRL / persoane fizice : 95% /Tudor Iulian / persoane juridice/ SC Vox Transpedition SRL ;
- Sancomplex SRL / Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Radu Soviani : Avem o serie de societăţi. Uitaţi : Cîndea Mariana. Vă spune ceva acest nume ? Poate spune doamnei Elena Udrea, sau cu siguranţă ar trebui să spună domnului Dorin Cocoş, întrucât doamna Cindea Mariana, posesoarea unei duble cetăţenii, română şi belgiană, este co-acţionară cu domnul Dorin Cocoş în compania Euro Hotels. Cine este mandatarul doamnei Cîndea Mariana ? Aici vă trimit cu gândul la Republica Guineea. Domnul Iulian Tudor. Care are adresa, unde ? Exact acolo unde este consulatul onorific al Republicii Guineea la Bucureşti. Ei bine, domnul Iulian Tudor, mesagerul acestei scrisori de facilitare a operaţiunii de export şi, implicit, al returnării de TVA, este acest Iulian Tudor pe care îl regăsim şi în alte companii. (...)
Radu Soviani : Aşadar, foarte curând vom avea detaliile relaţiei de afaceri dintre domnul Dorin Cocoş, doamna Maria Cîndea, domnul Iulian Tudor. Povestite aceste detalii chiar de ministrul Elena Udrea. (...)

Pe ecran complet a fost postat un carton cu fotografia lui Dorin Cocoş şi informaţiile : EURO HOTELS INTERNAŢIONAL CO SRL - Monitorul Oficial 26 august 2008 / asociaţi : COCOS DORIN / TUDOR IULIAN mandatat de CINDEA MARIANA.

Analizând emisiunea, membrii Consiliului au constatat că aceasta s-a desfăşurat cu încălcarea dispoziţiilor legale privind obligaţia radiodifuzorului de a asigura o informare corectă şi obiectivă a publicului, astfel încât acesta să poată să-şi formeze în mod liber o opinie, întrucât în cadrul emisiunii au fost vehiculate o serie de ipoteze, cu caracter presupus penal, care nu au fost dovedite şi susţinute în mod concret, singura legătură efectivă fiind susţinută de moderator după cum urmează :”Doamna Udrea, sunteţi soţia domnului Cocoş, partener de afaceri –am văzut- cu domnul Iulian Tudor. Nu vă putem desprinde de domnul Cocoş”.

Membrii Consiliului au apreciat, de asemenea, că şi titlurile afişate pe ecran au fost de natură să inducă în eroare publicul cu privire la relaţiile, la legătura făcută între Elena Udrea şi presupusa returnare ilegală de TVA, atât timp cât din discuţiile purtate în emisiune nu a reieşit în mod clar şi evident această legătură.

Mai mult, deşi pe parcursul discuţiilor chiar unii dintre invitaţi au recunoscut faptul că nu există dovezi clare, subiectul a fost tratat în aceeaşi manieră tendenţioasă, lipsită de obiectivitate, de natură să afecteze, pe de o parte, dreptul publicului la informare corectă şi, pe de altă parte, dreptul la imagine al persoanei.

Redăm, spre exemplificare, din raportul de monitorizare

Dragoş Pătraru : Sunt sume importante la nivel de stat. Hârtiile, într-adevăr, ce am văzut noi acum, există o legătură. Nu dovedesc ingineria, nu dovedesc că s-a făcut pe această filieră şi aşa mai departe. O legătură şi nimic mai mult în acest moment. Dacă astea ar fi suficiente pentru a condamna pe cineva, domnul Blejnar trebuia să fie în puşcărie de mult.

La ora 22.04, în cadrul emisiunii a intervenit, telefonic, doamna Elena Udrea. Intervenţia a durat 10 minute.

Radu Soviani : Vreau să mergem în legătură telefonică directă cu doamna Elena Udrea. Bună seara, doamna ministru !
Elena Udrea : Bună seara ! Domnul Soviani, eu mă bucur că dumneavoastră, la televiziunea domnului Vîntu, discutaţi acest caz, având în vedere că domnul Vîntu este adânc implicat în cazul returnării de TVA…
Radu Soviani : Dar domnul Tudor Iulian ?
Elena Udrea : Ascultaţi-mă o secundă !
Radu Soviani : Vă ascult, dar la subiect, vă rog.
Elena Udrea : Ce legătură am eu ? Domnul Soviani, ce legătură am eu cu cazul acesta ?
Radu Soviani : Soţul…
Elena Udrea : Încercaţi să manipulaţi opinia publică, făcând legătura între Elena Udrea şi cazul respectiv doar pornind de la ideea că aş cunoaşte consulul onorific din Guineea. (...)
Radu Soviani : Doamna Udrea, sunteţi soţia domnului Cocoş, partener de afaceri –am văzut- cu domnul Iulian Tudor. Nu vă putem desprinde de domnul Cocoş.
Elena Udrea : Domnul Soviani, ce legătură are o eventuală relaţie de afaceri între soţul meu şi domnul Iulian Tudor cu returnarea de TVA ? Eu asta vă-ntreb. De ce amestecaţi lucrurile ?
Radu Soviani : Să mai explic încă o dată. Domnul Iulian Tudor e consul onorific al Republicii Guineea.
Elena Udrea : Habar nu am, de la dumneavoastră aflu lucrul ăsta. Să fie sănătos !
Radu Soviani : Vă spun eu, trebuie să mă credeţi. Avem o scrisoare din partea primului ministru al Republicii Guineea transmisă prin domnul Tudor Iulian către primul ministru al Guvernului României, domnul Emil Boc, şeful dumneavoastră.
Elena Udrea : Domnul Soviani, nu am cunoştinţă de asta.
Radu Soviani : Păi, luaţi acum cunoştinţă, doamna Udrea !
Elena Udrea : Domnul Soviani, de ce să am eu cunoştinţă de scrisorile care ajung la primul ministru ? Despre ce vorbim ? Nu vedeţi ce talmeş-balmeş aţi făcut ?

Membrii Consiliului au constatat că şi după încheierea convorbirii telefonice în care doamna Udrea negase orice implicare în situaţii precum cele aduse în discuţie, dezbaterea subiectului a continuat în aceeaşi notă acuzatoare, lipsită de obiectivitate, de natură a afecta posibilitatea publicului de a-şi forma în mod liber o opinie.

Mai mult, din discuţiile purtate în studio a reieşit faptul că unii dintre participanţi au evitat clarificarea subiectului adus în dezbatere, fapt de natură a afecta dreptul publicului la o informare corectă .

Or, scopul unei emisiuni este tocmai acela de a lămuri publicul, de a prezenta corect şi obiectiv faptele, astfel încât acesta să-şi poată forma în mod liber o opinie.

Consiliul a constatat că, sub acest aspect, informaţiile prezentate în emisiune au fost de natură să creeze o mare confuzie, încât nici măcar unul dintre invitaţii prezenţi în studio, domnul Alexandru Cumpănaşu, nu a înţeles clar ce se discută şi care sunt dovezile pe care se sprijină afirmaţiile făcute în emisiune.

Redăm spre exemplificare :

A. Cumpănaşu : Lămuriţi-mă şi pe mine : această firmă în care este domnul Cocoş, este cea care a făcut acest export de motoare ? Că asta nu înţeleg eu.
Radu Soviani : Vă ajut eu să vă dumeriţi.
Cornel Nistorescu : Domnule, dacă nu înţelegi, nu te lămureşti într-o emisiune de televiziune, da ?
A. Cumpănaşu : Domnule Nistorescu….
Cornel Nistorescu : Nu te supăra, nu am venit aici să te lămurim noi pe dumneata.
A. Cumpănaşu : Nu vă supăraţi, dar…
Cornel Nistorescu : Poftim ? Eu sunt lămurit.
A. Cumpănaşu : Atunci, lămuriţi-ne şi pe noi, că bănuiesc că oamenii din faţa televizorului vor să se lămurească şi ei.
Cornel Nistorescu : Eu am alte subiecte de purtat cu domnul. Dacă vrei să te lămureşti înainte, vino, pregăteşte-te şi vino la emisiune.
Radu Soviani : Am pierdut telefonul cu doamna Elena Udrea. Permiteţi-mi, pentru telespectatori, care poate au aceeaşi nedumerire ca domnul Cumpănaşu.
A. Cumpănaşu : Cred că sunt mulţi ca mine, nu cred că sunt doar eu.
Radu Soviani : Prezentăm încă o dată şi pentru doamna Udrea, şi pentru domnul Dorin Cocoş. Firma Euro Hotels. Rog pe colegii mei să mă ajute cu grafica, pentru a prezenta încă o dată. Soţul doamnei Elena Udrea, domnul Dorin Cocoş, este acţionar în societatea Euro Hotels alături de doamna Mariana Cîndea. Doamna Mariana Cîndea l-a mandatat în a face afaceri pe domnul Iulian Tudor în compania Euro Hotels. Domnul Iulian Tudor este consulul onorific al Republicii Guineea de la Bucureşti. Republica Guineea era beneficiarul exportului, a fost bănuit a fi fraudulos, de motoare, acestea aflate în anexa scrisorii trimisă de primul ministru al Republicii Guineea primului ministru din România. Acest export făcea obiectul unei returnări pe care Sorin Blejnar, şeful fiscului, a numit tentativă de fraudare, care a fost stopată. Domnul Iulian Tudor a luat decizii cu domnul Dorin Cocoş, domnul Iulian Tudor a fost mesagerul acestei scrisori către domnul Emil Boc, către Guvernul României, pentru a facilita acest expor, nu cred că e un cuvânt academic “bagabonţesc”, dar tentativă de fraudă. Mai e nevoie de vreo lămurire ?
Cornel Nistorescu : Aţi înţeles ?
Dragoş Pătraru : Întrebarea rămâne : dacă în vreo firmă de asta care a făcut - că asta a întrebat domnul Cumpănaşu- dacă în vreuna dintre firmele care apar în această combinaţie este acţionar domnul Dorin Cocoş ?
A. Cumpănaşu : Asta întrebam eu. Da.
Radu Soviani : Pentru returnarea directă de TVA, nu. Dar domnia sa este partener de afaceri cu cineva care solicită urgentarea acestui export. Şi am văzut explicaţiile doamnei Elena Udrea. E greu să îl găsim pe domnul Dorin Cocoş altfel decât la dâre pe asfalt, în societatea Dalli, acolo unde a fost acţionar alături de doamna Udrea. Doamna Vijulie, cum vedeţi acest caz ? Ce mai trebuie lămurit ?

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au apreciat că modul în care s-a desfăşurat emisiunea nu a fost unul de natură a asigura o informare corectă şi obiectivă a publicului, asocierile, speculaţiile şi afirmaţiile evazive şi contradictorii, făcute în emisiune de moderator şi de unii invitaţi fiind, totodată, şi de natură a prejudicia dreptul persoanei la propria imagine.

Analizând raportul de monitorizare al emisiunii “Bursa pariurilor”, ediţiile din 8 şi 9 martie 2011, membrii Consiliului au constatat că, deşi în ediţia din 07 martie a fost stabilit faptul că doamna Elena Udrea nu are nicio legătură cu returnarea de TVA către o societate comercială, în cadrul ediţiei din 8 martie, sub titlul “SECRETUL UNEI IEŞIRI NERVOASE” , iar în cea din 9 martie, sub titlul “UDREA ŞI-A GĂSIT NAŞUL”, subiectul a fost reluat, în aceeaşi manieră tendenţioasă, prezentându-se aceleaşi elemente ale unor relaţii de afaceri ori chiar de viaţă privată, în susţinerea asocierii unor persoane în acţiuni cu scopuri ilicite, fără dovezi.

Membrii Consiliului au mai constatat că, în cadrul emisiunilor informative difuzate de postul de televiziune Realitatea TV în data de 10.03.2011, la orele 08.00, 10.00 şi 14.00, a fost difuzată o ştire intitulată LEGĂTURI PRIMEJDIOASE, ştire în cadrul căreia era reluat subiectul privind o posibilă legătură între doamna Elena Udrea şi presupusele activităţi ilegale ale unei persoane.

Redăm din raportul de monitorizare :

Prezentator (sel.2594-11.00) : Apar noi dovezi în ceea ce priveşte legăturile dintre omul de afaceri Dorin Cocoş şi consulul Republicii Guineea la Bucureşti, Iulian Tudor.
Prezentatoare : Primul sediu al unei companii deţinute de Cocoş a fost chiar în clădirea consultantului (sic !) din Capitală. Dezvăluirea a fost făcută în emisiunea Bursa pariurilor.

Subtitlurile ştirii :
- „Bursa pariurilor” a dezvăluit noi legături între Dorin Cocoş şi Iulian Tudor ;
- Numele lui Iulian Tudor a apărut în scandalul returnării ilegale a 60 de milioane de euro TVA ;
- Primul sediu al companiei Eurohotels a fost în clădirea consulatului Republicii Guineea.

În cadrul montajului au fost difuzate fragmente din ediţia din 09.03.2011 a emisiunii Bursa pariurilor, în care Radu Soviani se referea la sediul firmei Euro Hotels, iar invitaţii Dragoş Pătraru şi Mugur Ciuvică îşi exprimau opiniile.

Voce din off : Numele lui Iulian Tudor este legat de scandalul returnării ilegale de TVA de 60 de milioane de euro pentru două motoare care valorau doar 5 milioane. Tudor, consulul onorific al Republicii Guineea la Bucureşti, ţară în care ar fi urmat să ajungă cele două motoare de la Reşiţa, a fost mandatat să facă afaceri într- o firmă în care acţionar este şi soţul ministrului dezvoltării Elena Udrea, Dorin Cocoş.

Pe durata prezentării din off au fost înfăţişate fotografii ale Elenei Udrea, împreună cu Dorin Cocoş.

Analizând modul de prezentare a ştirii, Consiliul a apreciat că difuzarea acesteia s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale privind respectarea principiilor echilibrului şi imparţialităţii informaţiei aduse în atenţia publicului, întrucât postul, deşi era în posesia unei înregistrări în care doamna Udrea nega existenţa unor legături de natură presupus ilegală între domnia sa şi alte persoane, nu a inclus în ştire şi punctul de vedere al acesteia.

Consiliul a apreciat că o astfel de prezentare, lipsită de imparţialitate şi echilibru, a fost de natură să prejudicieze posibilitatea publicului de a-şi forma în mod liber o opinie.

Având în vedere aceste aspecte, pentru încălcarea prevederilor privind informarea corectă a publicului, precum şi a celor privind dreptul la imagine al persoanei, Consiliul a propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi a art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. REALITATEA MEDIA S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. TV 263.2/03.05.2004 şi al deciziei de autorizare nr. 704.0-3/20.07.2004, pentru postul de televiziune REALITATEA TV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 34 alin. (1) şi art. 66 alin. (1) lit. a) din Decizia 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, astfel cum au fost preluate din Decizia nr. 187/2006 (art. 42 alin. (1) şi art. 71 alin. (1) litera a), în vigoare la data săvârşirii faptelor, ulterior abrogată prin Decizia 220/2011.


Către,

S.C. REALITATEA MEDIA S.A.
Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, etaj 2, camera 4, sector 4
BUCUREŞTI, C.U.I. 14080700

pentru postul de televiziune REALITATEA TV
Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp A, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 261/29.03.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. REALITATEA MEDIA S.A. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune REALITATEA TV cu amendă de 10.000 lei, întrucât în cadrul emisiunii „Bursa Pariurilor” din 7 martie 2011 au fost făcute afirmaţii nedovedite cu privire la asocierea unor persoane în scopuri ilicite, fapt de natură a prejudicia, pe de o parte, dreptul publicului la informare corectă, iar, pe de altă parte, dreptul persoanei la propria imagine.

De asemenea, difuzarea unor ştiri cu aceeaşi temă, în 10 martie 2011, s-a făcut fără prezentarea punctului de vedere al persoanei în cauză, fapt de natură a afecta echilibrul şi imparţialitatea informaţiilor aduse la cunoştinţa publicului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.