Decizia nr. 263 din 29.03.2011

29.03.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RCS & RDS S.A.
cu sediul în BUCUREŞTI, str. Dr. Staicovici nr. 75 Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5 C.U.I 5888716

pentru postul DIGI FILM 1 (DIGI FILM 2 – PREMIUM)

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 martie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 1680/07.02.2011, cu privire la clasificarea filmelor de lung metraj, difuzate de postul DIGI FILM 1 (DIGI FILM 2 – PREMIUM), în data de 06 februarie 2011.

Postul de televiziune DIGI FILM 1 (DIGI FILM 2 – PREMIUM) aparţine radiodifuzorului S.C. RCS & RDS S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 254.2/06.10.2009, decizia de autorizare nr. 1641.0/06.10.2009 şi reautorizare 1641.0-2/06.10.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. RCS & RDS S.A. a încălcat dispoziţiile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale art. 20 şi 24 raportate la art. 19 alin. (2) lit. a), b), c) g) şi l) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, astfel cum au fost preluate din Decizia nr. 187/2006 [art. 17, art. 21 raportat la art. 16 alin. (3)], în vigoare la data săvârşirii faptelor, ulterior abrogată prin Decizia 220/2011.

Conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Decizia nr. 220/2011 :

- art. 20 : În clasificarea producţiilor audiovizuale de ficţiune furnizorii de servicii media audiovizuale se vor ghida şi după clasificarea stabilită de producător sau, după caz, după cea în care producţia de ficţiune a fost difuzată în alte ţări, evitând încadrarea cel mai puţin restrictivă, în situaţia în care aceasta este singulară.
- art. 24 alin. (1) - Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 22,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă.
- art. 19 alin. (2) : Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
- lit. a) numărul şi natura scenelor violente, precum şi caracterul gratuit sau indispensabil al acestora, raportat la genul şi subiectul programului ;
- lit. b) utilizarea violenţei şi rolul acesteia în rezolvarea problemelor ;
- lit. c) : modalitatea de tratare prin imagini a scenelor de violenţă, tipul de plan utilizat, realismul reprezentării, rolul coloanei sonore în a genera frică sau angoasă ;
- lit. g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă ;
- lit. l) genul sau tema programului.

Potrivit informaţiilor preluate de pe site-ul www.digi-film.ro, postul DIGI FILM 1 (DIGI FILM 2 – PREMIUM) este „un canal de filme complet, care reuneşte toate categoriile : aventură, comedie, acţiune, dramă, thriller, romantic, since-fiction, istoric, horror, animaţie, musical, etc”.

În fapt, postul de televiziune DIGI FILM 1 (DIGI FILM 2 – PREMIUM) a difuzat în ziua de 06 februarie 2011, în intervalul orar 09.00-16.45, mai multe filme de lung metraj cu încălcarea prevederilor privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programe.

Astfel, radiodifuzorul a difuzat aceste producţii audiovizuale cu o încadrare necorespunzătoare în raport de conţinutul lor, după cum urmează :

• Apărătorii dreptăţii 1/Ultimate Avengers I (2006) – difuzat de la ora 09.15, genul programului animaţie, încadrat de post cu semnul de avertizare 12. Conform site-ului de specialitate www.imdb.com, filmul respectiv este clasificat astfel : Rated PG-13 for action violence. Certification:USA:PG-13/ UK:PG.

• Apărătorii dreptăţii 2/Ultimate Avengers II (2006) – difuzat de la ora 10.25, genul programului animaţie, încadrat de post cu semnul de avertizare 12. Conform site-ului de specialitate www.imdb.com, filmul respectiv este clasificat astfel : Rated PG-13 for action violence. Certification : USA:PG-13/UK:PG.

• Malibu - Rechinul atacă/ Malibu shark attack (2009) – difuzat de la ora 11.40, genul programului science-fiction, încadrat de post cu semnul de avertizare 15. Conform site-ului de specialitate www.imdb.com, filmul este clasificat astfel : Certification : USA:TV-14/Germany:16

• Ghicitorile sfinxului/Riddles of the Sphinx (2008) – difuzat de la ora 13.15, genul programului aventură, încadrat de post cu semnul de avertizare AP. Conform site-ului de specialitate www.imdb.com, filmul este clasificat astfel : Certification : USA:TV -14.

• Cum să cucereşti bărbaţii/Heartbreakers (2001) – difuzat de la ora 14.45, genul programului comedie, încadrat de post cu semnul de avertizare AP. Conform site-ului de specialitate www.imdb.com, filmul este clasificat astfel : Rated PG-13 for sex-related content including dialogue. Certification : Iceland:L/Australia : M / Brazil : 12 / Canada : 14A/Czech Republic:15 / Finland:K-11 / France:U/ Germany : 2 (w), Portugal : M/12/Spain : 13 / Sweden : 7/ Switzerland:12/UK:15/USA : PG -13.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că producţiile audiovizuale „Apărătorii dreptăţii 1”, „Apărătorii dreptăţii 2” şi „Malibu-Rechinul atacă” au fost încadrate greşit şi difuzate în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul lor, conţinut ce a abundat în scene violente, ceea ce a avut drept consecinţă nerespectarea măsurilor de protecţie a copiilor în cadrul serviciilor de programe, prevăzute de legislaţia audiovizuală.

Astfel, deşi filmul „Malibu - Rechinul atacă” a fost încadrat de radiodifuzor cu semnul de avertizare corespunzător, respectiv 15, întrucât conţinea scene violente, totuşi, difuzarea lui s-a făcut la ora 11.40, oră accesibilă tuturor categoriilor de public, inclusiv minorilor. În raport de acest fapt, membrii Consiliului au apreciat că această producţie audiovizuală trebuia difuzată în intervalul orar 22.00-06.00, ca măsură de protecţie a copiilor.

De asemenea, Consiliul a constatat că filmele „Apărătorii dreptăţii 1” şi „Apărătorii dreptăţii 2”, difuzate de radiodifuzor la orele 09.15 şi respectiv 10.25, ca fiind producţii audiovizuale interzise minorilor sub 12 ani (semnul de avertizare „12”) au fost transmise la ore necorespunzătoare în raport de conţinutul lor (filme de acţiune, cu conţinut violent).

Membrii Consiliului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a încadra programele pe care aleg să le difuzeze în funcţie de criteriile prevăzute de legislaţia audiovizuală, pentru a permite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor să facă alegerea potrivită cu privire la intervalul orar de difuzare.

Având în vedere nevoia de protecţie şi de îngrijire specială a copiilor, generată de lipsa acestora de maturitate fizică şi intelectuală, Consiliul, în calitatea sa de garant al interesului public, consideră că nerespectarea de către radiodifuzor a prevederilor legale în materia protecţiei copiilor este de natură să afecteze dezvoltarea fizică, mentală şi morală a acestora.

Totodată, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a ţinut cont de clasificarea stabilită de producător sau de încadrarea producţiei de ficţiune difuzată în alte ţări, astfel cum prevăd dispoziţiile legale. Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) şi ale art. 90 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. RCS & RDS S.A. pentru postul de televiziune DIGI FILM 1 (DIGI FILM 2 – PREMIUM) şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. RCS & RDS S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul DIGI FILM 1 cu somaţie publică, întrucât mai multe filme de lung metraj, difuzate în ziua de 06 februarie 2011, au fost încadrate greşit şi transmise în intervale orare necorespunzătoare în raport de conţinutul lor, fapt ce contravine prevederilor din legislaţia audiovizuală.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.