Decizia nr. 271 din 25.02.2010

25.02.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L.
cu sediul în Seini, str. Piaţa Unirii nr. 18, ap. 6, jud. Maramureş

pentru postul FOCUS TV
Bistriţa, str. Zefirului nr. 1, et. 4, jud. Bistriţa Năsăud

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 25 februarie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor către postul de televiziune FOCUS TV.

Postul FOCUS TV aparţine radiodifuzorului S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 211.1/12.02.2008 şi decizia de autorizare nr. 1602.0/28.04.2009).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b)( şi e).

Alin. (1) lit. e) al art. 54 dispune că licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

În fapt, în urma monitorizării emisiunilor difuzate de postul FOCUS TV, în perioada 01-07 februarie 2010, s-a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate, în mod real, nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 28.04.2009.

Astfel, faţă de formatul de principiu al serviciului de programe şi structura de programe aprobată de CNA la data de 28.04.2009, postul FOCUS TV a difuzat, în mod real, în perioada monitorizată 01-07 februarie 2010, următoarea structură de programe :

Structura programelor după sursa de provenienţă :
B.2.1. Producţie proprie : Aprobat : 50 % Real : 35,52 %
B.2.2. Producţii audiovizuale ale altor producători : Aprobat : 50 % Real : 64,48 %
B.2.3.Programe retransmise : Aprobat : 0 % Real : 0 %
B.2.4. Programe preluate : Aprobat : 0 % Real : 0 %

Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni
B.4.1. Programe de informare, procent : Aprobat : 30% Real : 13,19%
B.4.2. Programe educative, culturale, religioase, procent : Aprobat : 15% Real : 10,32%
B.4.3. Filme, procent : Aprobat : 35% Real : 29,17%
B.4.4. Programe de divertisment : Aprobat : 20% Real : 47,32%

Din situaţia prezentată mai sus, rezultă că structura emisiunilor informative reprezintă un procent de numai 13,19 % faţă de 30 % aprobată de Consiliu şi că emisiunile de divertisment reprezintă un procent de 47,32%, faţă de 20 % cât este prevăzut în structura de programe aprobată de CNA.

Având în vedere acest fapt, membrii Consiliului au constatat că S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L. nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor.

Faţă de aceste aspecte, în temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin.(3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. DIGITAL TERESTRIAL TELEVISION S.R.L. - pentru postul de televiziune FOCUS TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul FOCUS TV cu somaţie publică, întrucât a schimbat formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor fără a avea acordul Consiliului, fapt ce contravine art. 54 din Legea audiovizualului.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.