Decizia nr. 329 din 02.03.2010

02.03.2010


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10 000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL

cu sediul în str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1
BUCUREŞTI, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV
B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1, BUCUREŞTI

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 2 martie 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţiile nr. 1330/03.02.2010, 1331/03.02.2010, 1332/03.02.2010, 1333/03.02.2010, 1334/03.02.2010, 1347/03.02.2010, 1348/03.02.2010, 1391/03.02.2010, 1396/04.02.2010, 1397/04.02.2010, 1398/04.02.2010, 1526/08.02.2010, 1527/08.02.2010, precum şi raportul întocmit de Direcţia monitorizare privind emisiunea “Dan Diaconescu Direct”, difuzată de postul de televiziune OTV, ediţiile din 24.01.2010, 02.02.2010 şi 03.02.2010.

Postul OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL (licenţa audiovizuală nr. S-TV 78/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr.620.0/01.04.2004).

În urma analizării raportului de monitorizare şi a vizionării imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 42 alin. (1) şi (4), art. 71 alin. (1) lit. a) şi art. 85 alin. (2) lit. b) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform art. 42 alin. (1) şi (4) din Codul audiovizualului : "(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine.

(4) Realizatorii emisiunilor au obligaţia să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă împotriva altor persoane.”

Prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului dispun că în programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială şi culturală, trebuie să respecte, între altele, principiul asigurării imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică.

Conform art. 85 din Codul Audiovizualului :

(2) Afişarea pe ecran a informaţiilor ce se impun pentru precizarea caracterului transmisiei este obligatorie în următoarele cazuri :

b) la difuzarea în reluare a emisiunilor informative, politice, social-economice, sportive, culturale, religioase şi de divertisment, se va face menţiunea « Reluare » sau « În reluare » pe întreaga durată a difuzării acestora.

În fapt, postul de televiziune OTV a difuzat, în direct, la data de 24.01.2010, începând cu ora 19.12, emisiunea „Dan Diaconescu Direct”. Între orele 20.06-03.54, în cadrul emisiunii a participat, în calitate de invitat, scriitorul Pavel Coruţ. Pe ecran a fost făcută menţiunea DIRECT, şi au fost afişate următoarele titluri :

- SCRIITORUL SPION, PAVEL CORUŢ, PRIMUL ROMÂN CARE RECUNOAŞTE CĂ A FOST ATACAT ENERGETIC ;
- de la ora 22:30 : SCRIITORUL SPION, PAVEL CORUŢ : „PREOŢII ROMÂNI SUNT ŞARLATANI SAU NAIVI !” ;
- de la ora 01:01 : SCRIITORUL SPION PAVEL CORUŢ : “IISUS HRISTOS NU ESTE FIUL LUI DUMNEZEU”

Până la ora 22:48, în partea de jos a ecranului a fost titrat : „Pavel Coruţ a supravieţuit atacului energetic dar, un vecin de-al său a decedat în acelaşi atac”, informaţie care s-a schimbat în „Pavel Coruţ a supravieţuit atacului energetic dar, o vecină de-a sa a decedat în acelaşi atac”.

Discuţia dintre moderator şi invitat a debutat cu subiectul atacurilor energetice apoi s-a trecut la religie şi credinţă.

Domnul Pavel Coruţ afirmă că este credicios, crede în Dumnezeu, dar nu este de acord cu intermediarii dintre oameni şi Divinitate, adică preoţii, pe care-i consideră „nişte oameni cu discernământ redus” sau” nişte şarlatani”, „şarlatan” ori” nebun”.

Redăm din Raportul de monitorizare :

Pavel Coruţ : N-aţi citit un capitol mult mai sever decât popii sunt şarlatani, uite ce cuprinde în cartea „Mântuirea de după Cumplita Rătăcire”, o afirmaţie probată cu toată răspunderea şi pe probe justiţiabile, adică sunt gata să merg în instanţă. Uite cum se numeşte acest capitol „Biserica iudeo-creştină e un cuib de paraziţi şi de infractori”. Asta e afirmaţia mea, probată cu fapte.
Dan Diaconescu : O afirmaţie foarte gravă, da.
Pavel Coruţ : Gravă, probată cu fapte şi cu propuneri de remediere.

Invitatul emisiunii a mai opinat că în loc să se dea afară profesorii de ştiinţe ar fi indicat să se renunţe la profesorii de religie, deoarece încalcă dreptul la libertatea de conştiinţă a copiilor, aceştia urmănd să înveţe religie acasă dacă sunt interesaţi s-o facă. O altă propunere ar fi ca „salariile deghizate, acordate clerului sub formă de ajutoare lunare, să fie anulate, deoarece ei sunt prestatori de servicii, liberi întreprinzători”, salariile anulate urmând sa fie repartizate către sănătate, în special către medicii rezidenţi.

Redăm din raportul de monitorizare :

Pavel Coruţ : Nu înţeleg de ce Patriarhul României are 86 de milioane pe lună atâta timp cât este hrănit de patriarhie, îmbrăcat de Patriarhie, îmbrăcat caraghios, normal, cu aurul ăla pus de Patriarhie, eram să spun ca cine dar suntem totuşi la televizor, dar ştiţi cine poartă mult aur pe ei, aşa (...) La ce-i trebuie 78 de milioane pe lună Mitropolitului, şef Rabinului, şef Muftiului şi altora ? Toate luate din impozitul meu. (...) În medie plătesc lunar, per total aşa, 80-100 de milioane pe lună impozit. Ştii ce înseamnă asta ? Asta înseamnă că eu mă culc la 3-4 dimineaţa scriind, mă scol la 8 şi o iau de la capăt, inclusiv sâmbăta şi duminica ca să duc asemenea paraziţi în spate.

În cadrul emisiunii au intervenit telefonic telespectatori care au discutat în contradictoriu cu invitatul, printre aceştia numărându-se un profesor în teologie 23.15, Gigi Becali 00.29, doi preoţi 00.56, 02.08, vicepreşedintele PNŢCD 01.33. Majoritatea sms-urilor transmise de telespectatori la numărul afişat pe ecran, citite de moderator, au fost de dezaprobare a spuselor invitatului.

În intervalul orar 04:02-06:00 din data 25 ianuarie, emisiunea din seara precedentă a fost difuzată în reluare, acest lucru nefiind semnalat prin niciun marcaj. Pe ecran a fost afişat titlul : SCRIITORUL SPION PAVEL CORUŢ : “IISUS HRISTOS NU ESTE FIUL LUI DUMNEZEU”. În partea de jos a ecranului a fost afişat : SMS : 1333, 042 euro/SMS, în dreptul căruia, pe croll apar sms-urile telespectatorilor.

Potrivit raportului de monitorizare şi reclamaţiilor înregistrate, emisiunea „Dan Diaconescu Direct, ediţia din 24 ianuarie 2010 a fost redifuzată pe postul OTV şi în zilele de 2 şi 3 februarie 2010, după cum urmează : în data de 2 februarie în intervalul orar 19.41-02.46, iar în 3 februarie în în intervalul orar 01.39-06.00. La niciuna dintre cele două redifuzări, pe ecran nu s-a făcut menţiunea că emisiunea este transmisă în reluare. Pe ecran, alături de titlurile : TELEVIZIUNEA POPORULUI, PAVEL CORUŢ LOVEŞTE DIN NOU : “IISUS NU ESTE FIUL LUI DUMNEZEU !”, Pavel Coruţ a supravieţuit atacului energetic dar, o vecină de-a sa a decedat în acelaş atac, Coruţ susţine că în Biblie sunt scrise multe lucruri false, au fost afişate, în schimb, o adresă de e-mail şi numere de telefon la care telespectatorii pot transmite mesaje (ddd dandiaconescu.ro, 021.311.41.96, SMS : 1333, 042 euro/SMS)

Analizând conţinutul emisiunii în urma vizionării acesteia, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile referitoare la asigurarea unei informări echitabile, echilibrate şi imparţiale a publicului, întrucât, în emisiune au fost abordate subiecte de interes public general, iar tratarea acestora nu a beneficiat de o pluralitate de opinii, punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române ori al altor culte religioase cu privire la subiectele dezbătute nefiind adus la cunoştiinţa publicului.

Consiliul a apreciat că, deşi telefonic au intervenit telespectatori care au încercat să exprime puncte de vedere contrare celor exprimate de invitat, monologul acestuia şi lipsa de atitudine a moderatorului nu au permis un echilibru al opiniilor exprimate, întrucât aceste intervenţii sau mesaje demonstrează o interactivitate radiodifuzor-public, dar nu sunt de natură a exonera radiodifuzorul de respectarea obligaţiilor impuse de reglementările în vigoare, în sarcina sa.

Propunând o dezbatere cu un astfel de subiect, radiodifuzorul era obligat să invite în studio sau să contacteze reprezentanţi ai cultelor religioase, care să aibă posibilitatea să-şi exprime opinia în legătură cu subiectele discutate.

Pe de altă parte, modul în care au fost abordate şi tratate subiectele discutate în emisiune, respectiv, lipsa unui punct de vedere al persoanelor sau reprezentaţilor instituţiilor la adresa cărora au fost aduse critici a fost de natură a prejudicia imaginea şi demnitatea acestora.

Membrii Consiliului au mai constatat, de asemenea, că pe parcursul emisiunii la adresa unor reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române au fost formulate acuzaţii şi a fost utilizat un limbaj injurios, jignitor, fapte de natură a prejudicia dreptul la imagine al persoanei, moderatorul emisiunii afişând o atitudine pasivă, contrară obligaţiilor ce-i revin conform reglementărilor în vigoare.

În calitate de realizator de programe audiovizuale, dl. Dan Diaconescu a permis invitatului emisiunii să formuleze un discurs cu nuanţe tendenţioase, depreciative, fără să intervină pentru a stopa limbajul jignitor utilizat de acesta.

De exemplu : Pavel Coruţ : ..... Uite cum se numeşte acest capitol „Biserica iudeo-creştină e un cuib de paraziţi şi de infractori”. Asta e afirmaţia mea, probată cu fapte.
Dan Diaconescu : O afirmaţie foarte gravă, da.
Pavel Coruţ : Gravă, probată cu fapte şi cu propuneri de remediere.

Prin atitudinea adoptată, realizatorul emisiunii a susţinut, în mod indirect, discursul invitatului său, fără a-l combate în vreun fel, transformându-se din realizator de emisiuni, al cărui rol activ trebuie să influenţeze calitatea programului audiovizual, precum şi difuzarea lui cu respectarea prevederilor legale, într-un simplu telespectator.

În calitate de garant al interesului public, Consiliul Naţional al Audiovizualului consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a informa publicul telespectator în mod corect şi imparţial cu privire la faptele şi evenimentele prezentate, obligaţie pe care radiodifuzorul nu a respectat-o, transmiţând o emisiune în care s-a prezentat numai opinia unei părţi (respectiv a invitaţilor din studio), iar nu şi a celeilalte părţi (respectiv Biserica Ortodoxă Română), la adresa căreia se făceau afirmaţii grave.

Membrii Consiliului au mai constatat că radiodifuzorul a încălcat şi dispoziţiile referitoare la informarea corectă a publicului cu privire la caracterul transmisiei, întrucât a difuzat de două ori, în reluare, o emisiune fără să menţioneze pe ecran faptul că aceasta este o redifuzare.

Potrivit Codului audiovizualului, afişarea pe ecran a informaţiilor ce se impun pentru precizarea caracterului transmisiei este obligatorie. Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de faptul că radiodifuzorul a mai fost sancţionat anterior, pentru încălcarea dispoziţiilor din legislaţia audiovizuală referitoare la respectarea dreptului la imagine, la asigurarea echilibrului şi imparţialităţii informaţiei, precum şi la informarea corectă a publicului, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.1/05.02.2004 şi al deciziei de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 pentru postul de televiziune OTV) se sancţionează cu amendă în cuantum de 10. 000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 42 alin. (1) şi (4), art 71 alin. (1) lit. a) şi a art. 85 alin. (2) din Decizia 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.


Către,

S.C. OCRAM TELEVIZIUNE SRL
Str. Franklin nr. 14, parter, ap. 2, sector 1, BUCUREŞTI
CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

B-dul Magheru nr. 28-30, et. 6, sector 1
BUCUREŞTI

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 329/02.03.2010 privind amendarea cu 10.000 lei a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă de 10.000 lei, întrucât problemele de interes public aduse în discuţie în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct” din data de 24 ianuarie 2010, nu au fost dezbătute cu respectarea principiilor echilibrului, echităţii şi imparţialităţii informaţiilor aduse la cunoştiinţa publicului în cadrul programelor audiovizuale.

De asemenea, atitudinea pasivă a moderatorului emisiunii, care a permis invitatului său utilizarea un limbaj injurios la adresa unor persoane a condus şi la încălcarea reglementărilor audiovizuale privind dreptul la propria imagine.

Postul OTV a mai fost sancţionat şi pentru nerespectarea obligaţiei de a asigura o informare corectă a publicului, prin precizarea caracterului transmisiei, emisiunea „Dan Diaconescu Direct” din data de 24 ianuarie 2010 fiind redifuzată de două ori, în zilele de 2 şi 3 februarie 2010, fără să se menţioneze pe ecran că este în reluare”.

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.