Decizia nr. 346 din 13.05.2014

16.05.2014


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. Bd. Mamaia nr. 296, Constanţa, jud. Constanţa

 pentru postul de televiziune NEPTUN TV

 Întrunit în şedinţă publică în data de 13 mai 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţia înregistrată la CNA sub nr. 4989/08.04.2014, cu privire la emisiunea „Reporter”, ediția din 31.03.2014 în care a fost, difuzată de postul NEPTUN TV, știrea cu titlul „În școală ca în junglă”.
 Postul de televiziune NEPTUN TV aparţine radiodifuzorului S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 176.4/01.03.2007 şi decizia de autorizare nr. 1330.0-4/02.10.2007).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 7¹ alin. (1) și (3) și 64 alin. (1) lit. a) și (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.

 Conform prevederilor invocate :
 Art. 71 (1) Ştirile sau relatările referitoare la violenţa din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului ; face excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să fie afectată imaginea publică a minorului sau dreptul acestuia la viaţă intimă, privată şi familială.
 ART. 66 (1) În programele de ştiri şi dezbateri informarea în probleme de interes public, de natură politică, economică, socială sau culturală, trebuie să respecte următoarele principii :
 a) asigurarea imparţialităţii, echilibrului şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, în perioada în care problemele sunt în dezbatere publică ;
 (2) Prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni, iar în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să participe sau să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

 În fapt, în ziua de 31.03.2014 în cadrul emisiunii informative „Reporter”, postul NEPTUN TV a difuzat la ora 19:38 o ştire cu durata de 2 minute şi 19 secunde, despre o agresiune dintre o profesoară şi un elev, cu titlul „ÎN ŞCOALĂ, CA ÎN JUNGLĂ”, redactor fiind Andreea Filip. Ştirea respectivă a conţinut atât comentarii ale crainicei, cât şi imagini care au surprins agresiunea, precum şi declaraţiile elevului implicat în incident. Redăm din raportul de monitorizare :

  • Crainica Lorena Târşoagă : „ Amănuntele şocante în cazul profesoarei din Ilfov agresată de elevii din clasă, continuă să apară. Băiatul vinovat recunoaşte că nu s-a putut abţine şi a lovit-o. Totodată, acesta a dezvăluit că dascălul obişnuia să vină la şcoală cu pietre şi chei franceze cu care-şi lovea elevii. Ba mai mult, dacă era nevoie, folosea şi un aparat pentru electroşocuri.”
  • Elevul agresor (filmat din spate) : „N-am putut să mă mai controlez şi i-am dat o palmă. Eram pe hol cu un prieten de-al meu, şi doamna a venit la mine, mi-a dat cu piciorul în...aşa...jos. Sub centură..”
  • Voce off : „După astfel de mărturisiri, putem spune că în şcolile din România se aplică legea junglei. Elevul agresor continuă declaraţia cu mărturisiri incredibile :”
  • Elevul agresor (filmat din spate) :”Avea în geanta ei pietroaie, chei franceze, şi-i lovea pe copii cu ele-n cap, îi dădea-n ei. Avea şi electroşoc la ea, de curenta copii ; şi băiatu’ ăla care a fost cu mine, i-a dat şi lui. L-a muşcat de picior.”
  • Voce off : „Interviul şocant vine după ce, zilele trecute au apărut în presă imagini filmate în urmă cu un an, cu camera ascunsă, chiar de profesoara lovită cu pumnul în cap de elevul agresiv.”
  • Imagini din timpul incidentului : Elevă : „Măi Mădăline, tu eşti nebun, de ce-ai dat în ea ?” ; Profesoara : „Când ţi-oi trage una !” ; Elev agresor : „Ce să tragi, fă ? Du-te dracu’, proasta dracu’ !” - Ion Samoilă – primar Gruiu – jud. Ilfov : „Nu ştiu care o fi dat primul, elevul nu trebuia, indiferent ce s-ar fi întâmplat, nu trebuia să facă un gest aşa de urât, ca să ajungă să ridice mâna asupra unei profesoare.”
  • Voce off : „Conducerea inspectoratului şcolar o acuză în egală măsură, şi pe profesoară :”
  • Rada Dumitru – purtator de cuvant I.S.J. Ilfov : „Trebuie să ştiţi că în acest moment în instanţă se află două procese pe rol la adresa doamnei profesor, ca urmare a plângerilor penale depuse de părinţi, respectiv de unitatea de învăţământ. Contractul de muncă al doamnei profesor a fost suspendat. S-au înregistrat multe petiţii, atât ale părinţilor, căt şi ale colegilor dumneaei, şi chiar ale asociaţiei Telefonul Copilului.”
  • Voce off : „Reprezentanşii Inspectoratului Şcolar Ilfov mai spun că dascălul a venit în comuna Gruiu, după ce a fost dat afară de la o şcoală din judeţul Prahova, tot în urma unor plângeri.” În urma vizionării ştirii, Consiliul a constatat că difuzarea acesteia s-a făcut cu încălcarea dispoziţiilor legale conform cărora ştirile sau relatările referitoare la violenţa din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului.

 Astfel, membrii Consiliului au constatat că în cadrul ştirii, a fost prezentată numai declaraţia unui elev cu dublă calitate, conform susţinerilor sale, victimă şi agresor, fără să fie prezentat în mod clar publicului punctul de vedere al conducerii şcolii în care au avut loc presupusele agresiuni şi fără să rezulte din prezentare că minorul a fost însoţit la înregistrarea declaraţiei sale de părinţi ori reprezentantul legal, aşa cum impun dispoziţiile legale.

 De asemenea, Consiliul a constatat că ştirea, astfel cum a fost prezentată, nu a cuprins nici punctul de vedere al cadrului didactic acuzat că ar fi agresat elevii, situaţie în care au fost încălcate şi dispoziţiile referitoare la asigurarea echilibrului şi imparţialităţii informaţiei puse la dispoziţia publicului, fiind implicit afectată posibilitatea acestuia de a-şi forma în mod liber o opinie cu privire la subiectul adus în atenţia sa.
 Din conţinutul ştirii ori din raportul de monitorizare nu rezultă că un punct de vedere al persoanei în cauză ar fi fost solicitat ori prezentat în cadrul unor ştiri ulterioare, condiţii în care, în sarcina radiodifuzorului s-a reţinut şi încălcarea dispoziţiilor art. 66 alin. (2) din Codul audiovizualului, dispoziţii potrivit cărora prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie se asigură, de regulă, în cadrul aceleiaşi emisiuni, iar în mod excepţional, în emisiunile următoare ; în cazul în care cei solicitaţi refuză să participe sau să îşi precizeze punctul de vedere, acest fapt trebuie menţionat pe post ; absenţa punctului de vedere al uneia dintre părţi nu exonerează realizatorul/moderatorul de asigurarea imparţialităţii.

 Faţă de aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate.
 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. SOTI CABLE NEPTUN S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 176.4/01.03.2007 şi al deciziei de autorizare nr. 1330.0-4/02.10.2007 pentru postul de televiziune NEPTUN TV, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 126 alin. (2), 128 lit. d) şi f) și 130 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, din care o dată în principala emisiune de ştiri în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul NEPTUN TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 7¹ și 66 din Codul audiovizualului, întrucât întrucât, în cadrul ştirii difuzate în ediţii informativă a emisiunii „Reporter” din 31 martie 2014, nu a asigurat respectarea principiilor referitoare la imparţialitatea şi echilibrul informaţiei, fapt de natură să afecteze posibilitatea publicului de a-şi forma în mod liber o opinie cu privire la subiectul adus în atenţia sa și nu a difuzat punctul de vedere al conducerii școlii și acordul părinților ori al reprezentanților legali ai minorului.”
 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.