Decizia nr. 376 din 20.05.2014

21.05.2014


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. IAŞI TV LIFE S.R.L.
 Iaşi, Calea Chişinăului nr. 43, camera 2, Jud. Iaşi, CUI 1969354

 pentru postul IAŞI TV LIFE

 Decizia nr. 376/20.05.2014
 privind obligaţia radiodifuzorului S.C. IAŞI TV LIFE S.R.L. de a acorda dreptul la replică Primăriei Comunei Rediu, jud. Iași

 Întrunit în şedinţă publică în ziua 20 mai 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia înregistrate sub nr. 5523 din 15.04.2014 cu privire la emisiunea „Reporter special” din 07.04.2014, difuzată de postul de televiziune IAȘI TV LIFE, reclamaţie formulată de Primăria Comunei Rediu, prin care aceasta a sesizat Consiliul cu privire la o serie de "acuzaţii defăimătoare şi neadevărate la adresa angajaților instituției, care induceau ideea unor fapte ilegale presupus a fi fost săvârșite în cadrul instituției.”
 Postul de televiziune IAŞI TV LIFE aparţine radiodifuzorului S.C. IAŞI TV LIFE S.R.L., (licenţa audiovizuală nr. TV 404.4/23.05.2006, decizia de autorizare nr. 1464.0/22.05.2008 şi de reautorizare nr. 1464.0-2/22.05.2008 eliberată la data de 22.03.2012).
 În urma analizării raportului de monitorizare şi a reclamaţiei formulate, ce a constituit obiect al solicitării dreptului la replică, membrii Consiliului au apreciat că afirmaţiile defăimătoare la adresa unor salariați ai Primăriei Rediu sunt de natură să creeze confuzie sub aspectul informării publicului, iar imaginea şi reputaţia profesională ale acestora să fie prejudiciate.

 În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au considerat că afirmaţiile acuzatoare formulate de radiodifuzor la adresa unor salariați ai Comunei Rediu, nu au fost însoţite şi de un punct de vedere al acestora cu privire la faptele prezentate pe post, obligaţie prevăzută de art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.

 Faţă de aspectele constatate, pentru o corectă informare a publicului, dar şi pentru respectarea dreptului la imagine şi a reputaţiei persoanei, Consiliul a decis, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, să admită solicitarea Primăriei Comunei Rediu, în sensul ca radiodifuzorul S.C. IAŞI TV LIFE S.R.L. să îi acorde dreptul la replică, în condiţiile prevăzute de articolele 57 şi 62 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.