Decizia nr. 399 din 27.05.2014

02.06.2014


envoyer l'article par mail title=

 privind amendarea cu 25.000 lei a S.C. PRO TV S.A.
 BUCUREŞTI, B-dul Pache Protopopescu, nr. 109, et. 1, sector 2, CUI 283.56.36,

 pentru postul de radio PRO FM
 BUCUREŞTI, B-dul Pache Protopopescu, nr. 109, et. 1, sector 2,

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 mai 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 3287/10.03.2014 cu privire la emisiunea „Alarma PRO FM”, ediţiiile difuzate de postul de radio PRO FM în zilele de 15.01.2014 și 10.03.2014.
 Postul de radio PRO FM aparţine radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. (licenţa audiovizuală nr. R 860.3/11.01.2011 şi decizia de autorizare nr. 057.1-1/07.02.2012).
 În urma analizării raportului de monitorizare şi a audierii înregistrărilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 18 lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

 Potrivit dispoziţiilor invocate :
 Legea Audiovizualului

  • ART. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective. Codul Audiovizualului
  • ART. 18 Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă :

 b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen ;

 În fapt, postul de radio PRO FM a difuzat în zilele de 15.01.2014 și 10.03.2014, în intervalul orar 06.30-10.00, emisiunea „Alarma PRO FM”, prezentată de domnii Gicu și Nicolai Bogdan. În ediția emisiunii din 15.01.2014, realizatorul Nicolai Bogdan a prezentat o parodie după poezia „Luceafărul” de Mihai Eminescu, în care a comentat relaţiile între Bianca, Cristea şi Victor Slav şi a folosit un limbaj nepotrivit.

 Redăm din raportul de monitorizare : N. Bogdan : Şi pas cu pas în urma ei, alunecă-n camera de hotel, ea-i cere 300 de lei, că aşa e la bibliotecă. Şi când pe pat se întinde drept, cu Cristea să se culce, el o apasă uşor, pe piept şi se aude : „Mama !”, o voce de păpuşe. (...) Iar ea îl vede şi-l roagă frumos : „Cobori în jos, Victoraş blând, alunecând pe o hartă meteo. Pe umărul tău vreau să plâng. Eu sânt fată cuminte”. „Bine, scoate-o”. Şi uite cum pe neaşteptate relaţia nouă se înfiripă.
 N. Bogdan : Trecu o zi, trecură trei şi Bianca nu venea de la Paris. Se întreba privind la stele, cam câte are Hotel Ritz ? Dar, nu mai ţine ca-n trecut, presa-i vânează la tot pasul. Privind acestea la TV, lui Victoraş îi piere glasul. ”Trăind în cercul vostru strâmb, credeţi că mă trageţi pe sfoară ? Dar eu, în lumea mea aşa mă simt, un bărbat divorţat, ieşi fă afară !
 Şi pas cu pas în urma ei alunecă-n camera de hotel, ea-i cere 300 de lei, că aşa e la bibliotecă. Şi când pe pat se întinde drept, cu Cristea să se culce, el o apasă uşor, pe piept şi se aude : „Mama !”, o voce de păpuşă. (...) Ea-l vede şi-l roagă frumos : „Cobori în jos, Victoraş blând, alunecând pe o hartă meteo. Pe umărul tău vreau să plâng. Eu sânt fată cuminte, scoate-o”. Şi uite cum, pe neaşteptate relaţia nouă se înfiripă. Şi Victoraş nici nu gândeşte că se însoară prea din pripă. (...)
 În ediția emisiunii din 10.03.2014, realizatorii emisiunii au discutat rezultatele „la clasa a VIII-a dar şi la BAC” şi despre camerele de supraveghere din şcoală, în cadrul acesteia, dl. Nicolai Bogdan a făcut următoarele afirmații :

 Redăm din raportul de monitorizare :
 N. Bogdan : Dar şi cu camerele ăstea mă, s-a stricat treaba. (...) Deci am eu teoria asta a mea şi vreau să le spun elevilor, un lucru.(...) Este foarte greu chiar dacă se filmează clasa.(...) Aşa. Deci o luăm aşa, profesionist vorbind, să fii prins, dacă cineva se uită pe cameră. Vă spun de ce. În primul rând cineva va trebuie să se uite, ore întregi pe toate filmările de la voi din şcoală şi cu mare atenţie, ceea ce cred că nu va face cineva. (...)Doi, la mână, camera aia e departe şi are o vedere de ansamblu, asupra tuturor copiilor din clasă, nu e pe detaliu. (…) Dar dacă te întorci un pic la colegul, dacă-i zici : „Zi mă şi mie la punctul 3”. Camera aia să ştiţi că sunt şanse foarte mici să vă prindă. Mulţi au furat-o cu camera asta. Luaţi un curs mic de tot de televiziune, un curs mic de tot de filmat înainte de BAC şi o să vă daţi seama că se poate totuşi copia, fără probleme. (…)Deci nu vă … nu vă panicaţi cu camerele, oameni buni.

 În urma audierii înregistrării şi a analizării raportului de monitorizare, Consiliul a constatat că, raportat la conţinutul programului, acesta a fost difuzat la o oră nepotrivită, fiind de natură să prejudicieze în mod grav protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe. Astfel, Consiliul a constatat că în cazul parodierii poeziei „Luceafărul” în ediția din 15.01.2014, că prezentatorul emisiunii, dl. N. Bogdan a folosit un limaj obscen, jignitor, de natură să afecteze minorii.

 De asemenea, membrii Consiliului, au constatat că prezentatorul emisiunii, dl. N. Bogdan, în cadrul ediției din 10.03.2014, în timp ce dezbătea un subiect de interes pemntru elevi, respectiv rezultatele „la clasa a VIII-a dar şi la BAC” precum și camerele de supraveghere instalate în școli, le-a explicat elevilor cum pot copia la examene, fără a fi înregistrați pe camere, practic încurajându-i pe elevi să fraudeze examenele.

 De asemenea, potrivit dispoziţiilor Codului audiovizualului, emise în aplicarea acestor prevederi legale, în intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate producţii care prezintă limbaj obscen.

 Astfel, Consiliul a apreciat că un conţinut ca cel difuzat de radiodifuzor în cadrul emisiunii “Alarma PRO FM” nu poate reprezenta un model în dezvoltarea armonioasă a minorului, ştiut fiind că educaţia este o dimensiune importantă a personalităţii copilului, iar conduita morală prezintă un factor deosebit în educare pentru că încorporează modul de adaptare la cerinţele şi relaţiile sociale.
 Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a asigura o protecţie reală a minorilor, având în vedere nevoia de protecţie şi îngrijire specială a acestei categorii de public, întrucât, în lipsa unei maturităţi fizice şi intelectuale, precum şi din cauza discernământului redus, copii au tendinţa de a copia în mod involuntar şi de a imita cu uşurinţă comportamentele adulţilor.

 Având în vedere aceste aspecte, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 25.000 de lei.
 Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. PRO TV S.A. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 18 lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (2) şi alin. (4) şi art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A.., titular al licenţei audiovizuale nr. R 860.3/11.01.2011 şi decizia de autorizare nr. 057.1-1/07.02.2012, pentru postul de radio PRO FM, se sancţionează cu amendă în cuantum de 25.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare şi a dispoziţiilor art. 18 lit. b) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. PRO TV S.A. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 06.00 - 14.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio PRO FM cu amendă de 25.000 lei, întrucât unele ediţii ale emisiunii matinale „Alarma PRO FM” difuzate în lunile ianuarie şi martie 2014, au conţinut un limbaj obscen, de natură a afecta minorii, fiind încălcate prevederile art. 39 din Legea audiovizualului, potrivit cărora difuzarea în serviciile de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a copiilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, aceştia nu pot auzi emisiunile respective.
 De asemenea, în conformitate cu art. 18 din Codul audiovizualului, nu pot fi difuzate în intervalul orar 06.00-23.00 producţii care prezintă limbaj obscen.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.