Decizia nr. 42 din 27.01.2011

27.01.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN S.R.L.,
pentru postul TELEVIZIUNEA EVENIMENT TV din localitatea Sibiu

S.C. SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN S.R.L.
Str. Alexandru Vlahuţă nr. 9A
Loc. SIBIU Jud. Sibiu

pentru postul TELEVIZIUNEA EVENIMENT TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 ianuarie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 16998/30.12.2010, cu privire la emisiunea „Ultimul ceas" difuzată în data de 10 decembrie 2010, începând cu ora 23.00, de postul TELEVIZIUNEA EVENIMENT TV. Postul TELEVIZIUNEA EVENIMENT TV aparţine S.C. SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV 158.2/09.12.1997, decizia de autorizare iniţială nr. 340.0/29.02.2000 şi reautorizare nr. 340.0-1/29.02.2000 eliberată la data de 16.03.2009 pentru localitatea Sibiu, judeţul Sibiu).

În urma analizării raportului prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN S.R.L. a încălcat prevederile art. 2 lit. a) din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările în următoarele formate :

a) pentru programele de televiziune, înregistrare analogică pe casete VHS, cu viteză normală sau « longplay », sau înregistrare digitală pe suport CD/DVD, într-un format uzual cum ar fi AVI, MPEG-2, MPEG-4".

Prin adresa înregistrată la CNA sub nr. 16998/30.12.2010, petentul solicită Consiliului să-i acorde sprijin în obţinerea înregistării emisiunii „Ultimul ceas" difuzate de postul TELEVIZUNEA EVENIMENT TV în data de 10.12.2010, începând cu ora 23.00, întrucât postul a refuzat să-i pună la dispoziţie această înregistrare.

În susţinerea cererii sale, petentul arată faptul că în cadrul acestei emisiuni i-au fost aduse prejudicii de imagine, motiv pentru care a solicitat telefonic postului să-i pună la dispoziţie înregistrarea emisiunii pentru a avea posibilitatea de a se apăra cu privire la afirmaţiile făcute în cadrul acesteia şi care îl vizau.

Întrucât postul TELEVIZUNEA EVENIMENT TV a refuzat, în mod repetat, să-i pună la dispoziţie înregistrarea emisiunii în cauză, petentul s-a adresat Consiliului în vederea obţinerii respectivei înregistrări.

Conform prevederilor art. 1 din Decizia nr. 412/2007, radiodifuzorii au obligaţia de a asigura înregistrarea programelor/emisiunilor de radio sau de televiziune pe care le difuzează, în timp real, integral şi simultan cu transmisia lor. Înregistrările programelor/emisiunilor vor fi păstrate timp de 30 de zile după data difuzării.

Ca urmare a reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 16998/30.12.2010, avâd în vedere că termenul de 30 de zile în care radiodifuzorii sunt obligaţi să păstreze înregistrarea programelor era în vigoare, inspectorul teritorial al CNA a iniţiat demersuri pentru a intra în posesia înregistrării emisiunii ce a făcut obiectul reclamaţiei menţionate mai sus. Astfel, în data de 04.01.2011, prin adresa nr. 94, inspectorul a solicitat postului TELEVIZUNEA EVENIMENT TV să-i pună la dispoziţie înregistrarea serviciului de programe transmis în data de 10.12.2010, între orele 18.00-24.00.

Prin adresa nr. 05.01.2011, postul TELEVIZUNEA EVENIMENT TV a comunicat inspectorului că nu deţine înregistrarea programului difuzat în data de 10.12.2010, motivând o defecţiune tehnică a staţiei de înregistrare pentru acea dată, defecţiune pe care a constat-o abia în urma solicitării CNA a înregistrării respective.

Faţă de această împrejurare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN S.R.L. nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a pune la dispoziţia Consiliului înregistrarea solicitată prin inspectorul teritorial al CNA, fapt ce contravine prevederilor art. 2 din Decizia nr. 412/2007.

Potrivit dispoziţiilor invocate, la cererea Consiliului, radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţia acestuia înregistrarea programului solicitat, în formatele precizate şi reglementate de normele incidente în speţă. În temeiul prevederilor art. 2 din Decizia nr. 412/2007, Consiliul vă solicită să puneţi la dispoziţia acestuia înregistrarea programului transmis în data de 10.12.2010, între orele 18.00-24.00, astfel încât să poată fi monitorizată emisiunea care a făcut obiectul reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 16998/30.12.2010.

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice radiodifuzorului S.C. SCORPION IMPEX EVENIMENTUL SIBIAN S.R.L. pentru postul TELEVIZUNEA EVENIMET TV din localitatea Sibiu şi dispune ca până la data de 31.01.2011 să pună la dispoziţia Consiliului înregistrarea solicitată.

În situaţia în care nu vă veţi conforma prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea amenzii, în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELEVIZUNEA EVENIMET TV cu somaţie publică, întrucât nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a pune la dispoziţia Consiliului înregistrarea programului transmis în data de 10 decembrie 2010, fapt ce contravine prevederilor art. 2 din Decizia nr. 412/2007.

Potrivit dispoziţiilor invocate, radiodifuzorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie Consiliului Naţional al Audiovizualului, la cerere, înregistrările solicitate."