Decizia nr. 425 din 09.06.2011

09.06.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ABC PLUS MEDIA S.A.,
Oradea, Str. Teatrului nr. 1-2, Jud. Bihor
C.U.I. 13988880

pentru postul de televiziune NAŢIONAL TV
Str. Fabricii nr. 46B, sector 6, Bucureşti

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 09 iunie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în luna aprilie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, de postul NAŢIONAL TV.

Postul de televiziune NAŢIONAL TV aparţine radiodifuzorului S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., (licenţa audiovizuală nr. S-TV 33/11.07.2001 şi decizia de autorizare nr. 524.0/08.09.2003). În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din raportul de monitorizare, măsurarea acestor durate s-a făcut fără a se lua în calcul durata mesajelor de avertizare şi ale copertelor de separare, durata anunţurilor de sponsorizare, durata secvenţelor de autopublicitate promoţională, precum şi durata anunţurilor care nu constituie comunicare comercială în sensul prevederilor instituite de art. 1, pct. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul NAŢIONAL TV în luna aprilie 2011, în intervalul orar 18.00-23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore a fost, după cum urmează :

PDF - 110.1 ko
Tabel

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat de postul NAŢIONAL TV peste durata maximă legală, în luna aprilie 2011, a variat între minimum o secundă şi maximum 24 secunde.

De asemenea, durata totală a depăşirilor în aceeaşi perioadă a fost de 1 minut şi 13 secunde, numărul depăşirilor a fost de 14, depăşirea medie a fost de 5,2 secunde, iar depăşirea cea mai mare a fost de 24 de secunde.

Analizând raportul de monitorizare, Consiliul a constatat că au fost încălcate dispoziţiile legale referitoare la regimul difuzării publicităţii care prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping difuzate într-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute (720 de secunde).

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice S.C. ABC PLUS MEDIA S.A. pentru postul de televiziune NAŢIONAL TV şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune NAŢIONAL TV cu somaţie publică pentru încălcarea art. 35 din Legea audiovizualului, întrucât în luna aprilie 2011 durata publicităţii difuzate în intervalul orar 18.00-23.00 a depăşit cele 12 minute permise de lege în cadrul unei ore. »

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.