Decizia nr. 503 din 11.05.2010

11.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. INTERNATIONAL OLISAT S.R.L.,
cu sediul în Bacău, Calea Republicii nr. 58, bl. 58, sc. D, ap. 11, jud. Bacău

pentru localitatea Sănduleni, judeţul Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 4334/29.03.2010, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Sănduleni, jud. Bacău aparţinând S.C. INTERNAŢIONAL OLISAT S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. INTERNAŢIONAL OLISAT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 6931/04.12.2008, Anexa nr. 1 din 04.12.208, pentru localitatea Sănduleni, judeţul Bacău.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. INTERNAŢIONAL OLISAT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în data de 6 aprilie 2010, în localitatea Sănduleni, jud. Bacău, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. INTERNAŢIONAL OLISAT S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA, programele : PROCINEMA, ACASĂ TV, MGM, MINIMAX, SPORT.RO, şi SPORT1.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din acelaşi act normativ, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. INTERNAŢIONAL OLISAT S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

În cazul în care societatea dumneavoastră nu se conformează prezentei somaţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de telecomunicaţii din localitatea Sănduleni, judeţul Bacău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. INTERNAŢIONAL OLISAT S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Sănduleni, judeţul Bacău a retransmis programe fără a fi înscrise în oferta de servicii de programe şi fără a avea acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.”