Decizia nr. 509 din 11.05.2010

11.05.2010


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. N.C.S. TEL-NET S.R.L. pentru localitatea Moineşti, judeţul Bacău

S.C. N.C.S. TEL-NET S.R.L.
Str. Vasile Alecsandri bl. G2, ap. 18
Loc. MOINEŞTI Jud. Bacău

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 mai 2010, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 4138/24.03.2010, cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Moineşti, judeţul Bacău, aparţinând S.C. N.C.S. TEL-NET S.R.L.

Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. N.C.S. TEL-NET S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a deţine aviz de retransmisie eliberat de Consiliu pentru localitatea Moineşti, judeţul Bacău.

Potrivit dispoziţiilor invocate, retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.

În urma controlului efectuat de inspectorul CNA în ziua de 07 aprilie 2010, în localitatea Moineşti, judeţul Bacău, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. N.C.S. TEL-NET S.R.L. erau retransmise programele : TVR1, TVR2, TVR CULTURAL, TVR3, TVR INFO, ETNO TV, ANTENA 2, TARAF TV, FAVORIT TV, AXN, PRIMA TV, EUROSPORT, OTV, ANTENA 3, SPORT.RO, REALITATEA TV, ANTENA 1, ACASĂ TV, PRO TV, CARTOON NETWORK, KANAL D, NAŢIONAL TV, MINIMAX, DISCOVERY CHANNEL, ANIMAL PLANET, N24 PLUS, ROMANTICA TV, EUFORIA LIFESTYLE, TRINITAS TV, B1TV, HALLMARK, AXN CRIME, DISCOVERY WORLD, DDTV, DISCOVERY TRAVEL&LIVING, AXN SCI-FI, MTV, DISCOVERY SCIENCE, fără ca distribuitorul de servicii să deţină aviz de retransmisie pentru această localitate, document în virtutea căruia Consiliul Naţional al Audiovizualului acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr-o reţea de comunicaţii electronice specificată a unor servicii de programe.

Ulterior controlului, S.C. N.C.S. TEL-NET S.R.L. a solicitat, în data de 16.04.2010, eliberarea avizului de retransmisie pentru localitatea Moineşti, judeţul Botoşani, solicitare aprobată în data de 22.04.2010, fiind emis avizul de retransmisie nr. A 7192/22.04.2010 pentru localitatea menţionată mai sus.

De asemenea, faţă de împrejurarea că avizul de retransmisie a fost acordat ulterior controlului, pentru un număr de 19 de servicii de programe, iar distribuitorul de servicii retransmite un număr de 38 de servicii de programe pentru localitatea Moineşti, judeţul Bacău, dintre care o parte sunt retransmise fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului, distribuitorul S.C. N.C.S. TEL-NET S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit acestor dispoziţii, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Având în vedere aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii S.C. N.C.S. TEL-NET S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.

Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Moineşti, judeţul Bacău, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. N.C.S. TEL-NET S.R.L. cu somaţie publică, întrucât în localitatea Moineşti, judeţul Bacău, a retransmis servicii de programe fără să deţină aviz de retransmisie, fapt ce contravine prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului.”