Decizia nr. 534 din 15.09.2011

19.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L.

S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L.

Str. Complexelor nr.4 BĂILE HERCULANE jud. Caraş-Severin

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 7529/02.06.2011, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin aparţinând S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L.

Distribuitorul de servicii S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A 6413/29.03.2007, Anexa nr. 3/16.02.2011, pentru localitatea Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin. Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data 16.02.2011 cuprinde 7 programe. În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 06.06.2011, în localitatea Băile Herculane, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele programe : ACASĂ TV, SPORT.RO, PRO CINEMA, ETNO TV, EUROSPORT, EUFORIA LIFESTYLE, ZDF, PRO 7, ANTENA 2, HORA, SUPER RTL, RTL II, RTL, VOX şi KABEL 1.

Programele TVR INFO, TVR INTERNATIONAL şi TV 5, deşi înscrise în oferta de servicii aprobată de Consiliu, nu erau retransmise în această reţea.

Membrii Consiliului au constatat că S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în oferta lor şi de a retransmite serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR Info), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV 5).

Astfel, deşi distribuitorul de servicii are înscrise în aviz programele TVR Info şi TV 5, la data controlului acestea nu erau retransmise. Faţă de aceste aspecte, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L. şi dispune intrarea de îndată în legalitate. În cazul în care societatea dumneavoastră nu va respecta dispoziţiile legale, Consiliul Naţional al Audiovizualului va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. ARGIROM TELECOM S.R.L. cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Băile Herculane, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.” De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmite programele TVR INFO şi TV 5, a căror retransmitere este obligatorie.”