Decizia nr. 535 din 15.09.2011

19.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu suma de 10.000 lei a S.C. TUNER SOFT S.R.L.,

cu sediul în localitatea Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihăescu nr. 32, bl. A7, sc. C, et. 3, ap. 10, jud. Vâlcea, CUI 16024448

pentru localitatea Berislăveşti, judeţul Vâlcea

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei nr. 7537/02.06.2011, privind reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Berislăveşti, judeţul Vâlcea, aparţinând S.C. TUNER SOFT S.R.L. Distribuitorul de servicii S.C. TUNER SOFT S.R.L. deţine avizul de retransmisie nr. A3615.1/24.03.2009 pentru localitatea Berislăveşti, judeţul Vâlcea.

Analizând raportul întocmit de inspectorul teritorial al CNA, membrii Consiliului au constatat că, la data controlului, S.C. TUNER SOFT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului, iar altele, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu sunt retransmise.

Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.

Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. TUNER SOFT S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 24.03.2009, cuprinde 27 de programe.

În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al CNA, în data de 04.06.2011, în localitatea Berislăveşti, judeţul Vâlcea, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice aparţinând S.C. TUNER SOFT S.R.L. erau retransmise în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de CNA în data de 24.03.2009, programele : ACASĂ TV, SPORT.RO, PRO CINEMA, ETNO TV, MINIMAX, AXN, ANIMAL PLANET, CARTOON NETWORK, ANTENA 2, DISCOVERY CHANNEL, GSP TV, ZONE REALITY, NATIONAL GEOGRAPHIC, DIVA TV, EUFORIA LIFESTYLE TV şi TUNER SOFT (VIDEOTEXT), iar programele TVR INFO, TVR International, TV5, DDTV, OLTENIA TV, PARTY TV, SPERANTA TV şi TVRM Educational, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise.

Membrii Consiliului au mai constatat că S.C. TUNER SOFT S.R.L. a încălcat şi prevederile art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţii potrivit cărora distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite programele Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România (aşa cum este programul TVR INFO), precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte (aşa cum este programul TV5).

Astfel, deşi distribuitorul de servicii are înscrise în aviz programele TVR INFO şi TV5, la data controlului acestea nu erau retransmise. De asemenea, s-a constatat că S.C. TUNER SOFT S.R.L. a încălcat şi dispoziţiile art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât difuzează programul TUNER SOFT (VIDEOTEXT) fără ca distribuitorul de servicii să deţină licenţă audiovizuală analogică şi, după caz, licenţă de emisie, precum şi decizie de autorizare audiovizuală, documente legale şi absolut obligatorii în virtutea cărora societatea ar fi avut dreptul să difuzeze acest program. Potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea audiovizualului, furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie. Conform prevederilor art. 58 alin. (1) din acelaşi act normativ, difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.

Având în vedere că, anterior, S.C. TUNER SOFT S.R.L. a mai fost sancţionată pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, aspect care demonstrează că sancţiunea nu şi-a realizat scopul preventiv, distribuitorul de servicii ignorând în continuare aceste dispoziţii, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. h), j), k) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Articol unic : Distribuitorul de servicii S.C. TUNER SOFT S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A3615.1/24.03.2009 pentru localitatea Berislăveşti, judeţul Vâlcea, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 50 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 58 alin. (1), ale art. 74 alin. (3), precum şi ale art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Către,

S.C. TUNER SOFT S.R.L.,

cu sediul în localitatea Râmnicu Vâlcea, str. Gib Mihăescu nr. 32, bl. A7, sc. C, et. 3, ap. 10, jud. Vâlcea, CUI 16024448

 pentru localitatea Berislăveşti, judeţul Vâlcea

Vă înaintăm, alăturat, Decizia C.N.A. nr. 535/15.09.2011 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. TUNER SOFT S.R.L. şi vă atenţionăm că, potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, aveţi obligaţia de a transmite, în reţeaua de cablu din localitatea Berislăveşti, judeţul Vâlcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TUNER SOFT S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât, în reţeaua de cablu din localitatea Berislăveşti, judeţul Vâlcea, a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului, iar altele, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu sunt retransmise, fapte ce contravin prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. De asemenea, distribuitorul de servicii a încălcat şi dispoziţiile art. 50 coroborate cu cele ale art. 58 din Legea audiovizualului, întrucât difuzează programul TUNER SOFT (VIDEOTEXT) fără să deţină licenţă audiovizuală şi decizie de autorizare audiovizuală.”