Decizia nr. 557/27.09.2011

29.09.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. RCS&RDS S.A.

cu sediul în Bucureşti, Str. Dr. Staicovici nr. 75 Clădirea Forum 2000, Building, faza I, et. 2, sector 5 C.U.I 5888716

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat situaţia privind modul în care distribuitorul de servicii S.C. RCS&RDS S.A. respectă structura ofertei de servicii de programe în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea PAŞCANI, judeţul Iaşi. Distribuitorul de servicii S.C. RCS&RDS S.A. deţine avizul de retransmisie nr. A7103/03.09.2009, Anexa nr. 4.a/15.03.2011, în sistem analogic şi nr.4.b/15.03.2011, în sistem digital, pentru localitatea Paşcani, judeţul Iaşi.

Faţă de situaţia prezentată de Serviciul Inspecţie cu privire la structura ofertei de servicii de programe retransmisă în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea PAŞCANI, judeţul Iaşi, ce aparţine distribuitorului de servicii S.C. RCS&RDS S.A., membrii Consiliului au constatat că acesta a încălcat dispoziţiile art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Conform prevederilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.

Potrivit bazei de date a CNA, în localitatea PAŞCANI, judeţul Iaşi, există trei posturi locale de televiziune, respectiv : ACTUALITATEA TV aparţinând S.C. M.G.R. ADVERTISING S.R.L., ELECTRON M BIT aparţinând S.C. BURŢILĂ & CO ELECTRON M BIT S.R.L. şi NEXTGEN INFO PAŞCANI, aparţinând S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.RL.

În urma analizării reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 8972/07.07.2011 şi a raportului de constatare întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii de programe S.C. RCS&RDS S.A. retransmite în localitatea PAŞCANI, judeţul Iaşi, un singur program local, respectiv ACTUALITATEA TV PAŞCANI, deşi, potrivit dispoziţiilor legale invocate, are obligaţia să includă şi să retransmită două posturi locale, având în vedere că în această localitate există 3 posturi locale, astfel cum am precizat mai sus.

Având în vedere aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii S.C. RCS&RDS S.A. nu a respectat prevederile art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că nu retransmite două programe la nivel local.

Faţă de cele constatate, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice distribuitorului de servicii S.C. RCS&RDS S.A. şi dispune intrarea de îndată în legalitate.