Decizia nr. 569 din 29.09.2011

03.10.2011


envoyer l'article par mail title=

privind somarea SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE

cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1,

pentru postul de televiziune TVR 2

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 septembrie 2011, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 10335/29.07.2011, privind emisiunea „Ora de ştiri”, difuzată în ziua de 27 iulie 2011, începând cu ora 22.00, de postul de televiziune TVR 2. Postul TVR 2 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 341/03.11.2005 şi Decizia de autorizare nr. 1270.0/15.03.2007).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat dispoziţiile art. 47 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit prevederilor invocate, este interzisă în programele audiovizuale orice discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.

În fapt, postul de televiziune TVR 2 a difuzat, în data de 27 iulie 2011, emisiunea informativă „Ora de ştiri” în cadrul căreia a fost transmisă, sub titlul „JOCURILE OLIMPICE ÎN FERENTARI”, o ştire despre evenimentul organizat de Ambasada Marii Britanii în cartierul bucureştean Ferentari pentru a marca numărătoarea inversă până la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012. Prezentatorul emisiunii, dl. Lucian Pîrvoiu, i-a avut ca invitaţi în studio pe dl. Valeriu Nicolae, preşedinte Policy Center for Roma and Minorities, şi pe dl. Vasile Ostaciuc, sociolog.

Pornind de la o afirmaţie a d-lui Martin Harris, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, potrivit căreia „Am găsit aici în Ferentari spiritul olimpic”, în timp ce pe ecran era titrat „RROMII ŞI OLIMPIADA”, prezentatorul emisiunii a făcut afirmaţii cu caracter discriminatoriu la adresa etniei rome.

Redăm din raportul de monitorizare : „Lucian Pîrvoiu : Vorbim în continuare despre acest subiect cu domnii Valeriu Nicolae, fondator şi preşedinte al « Policy Center for Roma and Minorities » şi cu sociologul, Vasile Ostaciuc. Bună seara, bine aţi venit la Ora de ştiri ! (…) Domnule Nicolae, am văzut la un momet dat în materialul de mai devreme, ambasadorul Marii Britanii spunea că a descoperit în Ferentari spiritul olimpic. Să fim serioşi ! Spiritul olimpic la ce ? La furat de portofele, la tras în venă ! Adică, unde este spiritul olimpic acolo… ?.” Membrii Consiliului au constatat că afirmaţiile prezentatorului emisiunii au avut un caracter discriminatoriu, ofensator la adresa etniei rome, în condiţiile în care mesajul transmis de acesta a fost că în cartierul Ferentari, în care locuieşte cu preponderenţă populaţie de etnie romă, nu ar putea să existe spirit olimpic din cauza faptului că membrii comunităţii din acest cartier bucureştean comit fapte de natură penală (furturi, consum de droguri).

Or, a formula un astfel de verdict la adresa etniei rome este nedrept, chiar şi în condiţiile în care admitem că în societate există un grad mai ridicat de infracţionalitate la nivelul acestei etnii raportat la restul populaţiei. Dar acest lucru nu poate echivala cu faptul că toţi membrii comunităţii rome sunt infractori, dată fiind apartenenţa lor etnică. Consiliul a ţinut cont de faptul că Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamă că toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi şi că fiecare poate să se prevaleze de toate drepturile şi libertăţile din Declaraţie, fără nicio deosebire.

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au apreciat că respectivele afirmaţii la adresa etniei rome din România au constituit o formă de discriminare pe considerente de etnie. În temeiul dispoziţiilor art. 144 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 90 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide adresarea unei somaţii publice SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE pentru postul de televiziune TVR 2 şi dispune intrarea de îndată în legalitate. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, aveţi obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR 2, cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 47 din Codul audiovizualului, întrucât în cadrul emisiunii „Ora de ştiri” din 27 iulie 2011, au fost făcute afirmaţii discriminatorii la adresa etniei rome, fapt interzis de legislaţia audiovizuală.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.